Petu godinu zaredom konferencija i sajam „Nove tehnologije u obrazovanju“ okupili su neke od najboljih predavača iz oblasti upotrebe IKT-a na različitim nivoima obrazovanja što ovaj događaj iz godine u godinu čini kvalitetnijim. 

Tokom prethodnih godina smo imali priliku da upoznamo preko 200 govornika sa Zapadnog Balkana, iz Velike Britanije i drugih zemalja koji su kroz predavanja, panel diskusije i radionice podelili svoja iskustva u korišćenju obrazovnih tehnologija. Čvrsto verujemo da je ovogodišnji program bio najkvalitetniji do sada.

U nastavku pogledajte kratke opise predavanja samo nekih od predavača koji su održali svoje prezentacije u okviru konferencije.

 

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI ĆE GOVORITII:

 

Jelena Mitic

Jelena Mitić

BIOGRAFIJA

Radi u školi za decu sa smetnjama u razvoju od 1996. godine na mestu logopeda. Učestvovala je u mnogim projektima iz oblasti socijalne inkluzije dece sa posebnim potrebama. Rukovodilac je Tima za primenu asistivnih tehnologija u školi. Održala više prezentacija u okviru ustanove i na stručnim skupovima iz ove oblasti. Autor je aplikacije namenjene deci sa komunikacijskim teškoćama ,,Lako sa Markom”.

PREZENTACIJA

Aplikacija za decu sa komunikacijskim teškoćama

Aplikacija ,,Lako sa Markom" je namenjena deci sa komunikacijskim teškoćama čiji uzrok može biti autizam, disfazija, cerebralna paraliza. Mogu je koristiti i deca tipičnog razvoja kod kojih je neophodno stimulisati razvoj komunikacije od najranijeg uzrasta.Cilj upotrebe ove aplikacije je da deci omogući razumevanje i snalaženje u svakodnevnim situacijama i stimuliše razvoj komunikacije sa okolinom.

Jelena Ognjanovic

Jelena Ognjanović

BIOGRAFIJA

Jelena Ognjanović je diplomirala na istoriji umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2012. godine, a 2015. godine završila master studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od jula 2011. godine je zaposlena u Galeriji Matice srpske kao muzejski edukator i PR menadžerka i radi na kreiranju i realizaciji izložbi, edukativnih programa za decu i mlade i koordinaciju evropskih projekata.

PREZENTACIJA

Umetnost i nove tehnologije

Galerija Matice srpske i kompanija ZUMOKO razvile su mobilnu aplikaciju s elementima proširene realnosti koja omogućava posetiocima zanimljiviju i prikladniju interpretaciju umetničkih dela iz Galerijske kolekcije. Umetnost nudi mogućnost saznanja različitih istorijskih epoha i duha prošlih vremena. Aplikacijom su dela oživljena tako da posetioci kroz igru i zabavu mogu da uče i dožive umetnost.

Nema fotografije

Lejla Musanović i Dalila Trgo

BIOGRAFIJA

Lejla i Dalila su nastavnice u Osnovnoj školi "Mula Mustafa Bašeskija" u Sarajevu. Učiteljice su razredne nastave i aktivno koriste savremene tehnologije u obrazovanju. 

PREZENTACIJA

Google for Education

OŠ Mula Mustafa Bašeskija već par godina organizuje online dane, kada deca od kuće slušaju gradivo i rade zadatke koristeći ovu platformu. Sva deca od 1 do 9 razreda osnovne škole imaju svoj školski email. Prezentacija će se fokusirati na Google Classroom. Kratka prezentacija će da uključi i demonstraciju sa stvarnim podacima i aktivnostima.

Ljubica Ilić Vojnović i Bojan Savić

Ljubica Ilić Vojnović i Bojan Savić

BIOGRAFIJA NOSIOCA PREZENTACIJE

Ljubica Ilić Vojnović je studentkinja doktorskih studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U VOS Kreativno pero zaposlena je kao pedagoškinja i pomoćnica direktorke. Uključena je u međunarodne obrazovne programe i projekte koji se bave kulturom ustanove i profesionalnim razvojem vaspitača i nastavnika. Zainteresovana je za razvoj obrazovnih programa zasnovanih na igri i stvaralaštvu.

PREZENTACIJA

Samoevaluacija škole uz IKT - nove perspektive

Kako započeti proces digitalizacije škole uz istovremeno podsticanje profesionalnog razvoja nastavnika i građenje pozitivne kulture ustanove? Autori su, podstaknuti primenom IKT-a mimo učionice i obavezom samoevaluacije rada škole pokušali da daju odgovor na ovo pitanje, otkrivajući pritom potencijale brojnih IKT

Marijana Jovanović Čabrić i Slađana Šapić

Marijana Jovanović Čabrić i Slađana Šapić

BIOGRAFIJA NOSIOCA PREZENTACIJE

Marijana je od 2001. godine zaposlena u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Magistar defektoloških nauka. Učestvovala u radu lokalnog plana akcije za decu sa smetnjama u razvoju, radila kao voditelj u Inkluzivnom projektu finansiran od strane EU. Kao savetnik spoljni saradnik MPNT održala više predavanja o načnu rada sa učenicima koji se obrazuju po IOP2.

PREZENTACIJA

Prevazići strah uz pomoć aplikacije, učenik sa ASD

Učenik sa autizmom ima strah od odlaska lekaru i od najavljene vakcinacije. O tome nas informiše otac kao o problemu koji persistira i koji je aktuelizovan novim pozivom. Dečak verbalno, vidno uznemiren pruža verbalni otpor, ali nasrće na nastavnicu sa namerom da je udari da je gađa. Njegov strah je veliki. Znamo da voli računar. Pronalazimo aplikaciju koja je simulacija odlaska na vakcinaciju.

 

Milan Njegomir

Milan Njegomir, Svetlana Njegomir, Boško Radovanović and Srboljub Milosavljević

BIOGRAFIJA

Milan Njegomir, diplomirani inženjer elektronike, nastavnik elektrotehničke grupe predmeta, saradnik ZUOV-a, trener na IKT obukama, sertifikovani ECDL ispitivač, koautor 8 radova u Bazi znanja Kreativne škole, koautor rada izlaganog na međunarodnoj konfernciji "Nove tehnologije u obrazovanju 2016", predstavnik Srbije na evropskom forumu inovativnih nastavnika u Lisabonu (2012).

PREZENTACIJA

Neka IT bude s tobom

U radu govorimo kako poznanstvo, komunikacija i saradnja nastavnika i učenika iz tri grada, Vršca, Beograda i Leposavića mogu da budu osnov nastajanja serije veoma neobičnih daljinski (putem Interenta) upravljanih robota. Primenom IKT-a, Arduno platforme,  Micro:Bit-a i razvojom hardvera i softvera realizovan je ovaj zanimljiv projekat i postavljene osnove za buduće projekte.

Milena Jeretin

Milena Jeretin

BIOGRAFIJA

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Radi kao nastavnik matematike i informatike u Arhitektonskoj tehničkoj školi. Učesnik je nagrađenih etwinning projekata i drugih međunarodnih projekata. Koautor nekoliko stručnih radova kod nas i u inostranstvu.

PREZENTACIJA

Matematika,arhitektura i IKT

U prezentaciji će biti prikazano kako se kroz projektnu nastavu može primeniti matematika na različite objekte u gradu, koristititi IKT i pri tome razvijati kreativnost učenika.

Miles Berry

Miles Berry

BIOGRAFIJA

Miles je glavni predavač iz računarstva na Univerzitetu Roehampton. Pre nego što se pridružio Rohamptonu, proveo je 18 godina u četiri škole, uglavnom kao ICT koordinator, a najskoriji kao razredni starešina. Član je odbora Računarstva u školi, BCS Akademije za računarstvo i CSTA. On je član BCS, RSA i HEA, i član Fondacije Raspberri Pi.

PREZENTACIJA

Veštačka inteligencija, mašinsko učenje i škole

Miles razmatra neke od implikacija veštačke inteligencije i mašinskog učenja za obrazovanje, s obzirom na to da će kratkoročne promene verovatno podržati nastavnike u njihovim ulogama. On pokazuje kako učenici mogu naučiti neke alatke za mašinsko učenje za izgradnju jednostavnih klasifikatora i razmatra kako se moralni i etički aspekti veštačke inteligencije mogu rešavati u školama. Razmatra i dugoročne implikacije veštačke inteligencije za školovanje.

Mirjana Mihailović

Mirjana Mihailović

BIOGRAFIJA

Mirjana Mihailović (1968) je nastavnik harmonike, koordinator u Udruženju „Inkluzivna mreža“. Zalaže se za obrazovanje dostupno svima. Na Brajevo pismo je konvertovala preko 150 udžbenika iz oblasti muzike i predmeta za osnovnu školu. Autor je više projekata i seminara iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, digitalne biblioteke „Brajev oblak“ i softvera LexPad namenjenog učenicima sa disleksijom.

PREZENTACIJA

Softver za disleksiju lexPad

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja, odnosno pisanju, računanju, razumevanju teksta i govora, uprkos normalnoj inteligenciji, dobrom vidu i sluhu, adekvatnoj motivaciji i ostalim povoljnim uslovima za obrazovanje. Program lexPad je kreiran kao sredstvo u nastavi za modifikovanje nastavnih  materijala na ćirilici i latinici iz Word i PDF formata u prilagođen oblik.

Miroslava Ristic

Miroslava Ristić

BIOGRAFIJA

Miroslava Ristić je profesor na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predlagač je, koautor i realizator više programa stručnog usavršavanja zaposlenih na temu sticanja digitalnih kompetencija. Autor je velikog broja naslova među kojima su naučni članci, studije, knjige i recenzije. Njen osnovni naučno-istraživački interes je primena IKT u obrazovanju.

PREZENTACIJA

Mobilne aplikacije u vanučioničkoj nastavi

Mobilne tehnologije mogu uspostaviti efikasnu sponu između učioničkog i vanučioničkog nastavnog okruženja. Znalački upotrebljene one utiču na podizanje ekološke svesti učenika i razvijanje održivog odnosa sa prirodom. Cilj prezentacije je da prikaže obrazovne potencijale besplatnih mobilnih aplikacija u vanučioničkom okruženju za decu mlađeg osnovnoškolskog uzrasta.