Petu godinu zaredom konferencija i sajam „Nove tehnologije u obrazovanju“ okupili su neke od najboljih predavača iz oblasti upotrebe IKT-a na različitim nivoima obrazovanja što ovaj događaj iz godine u godinu čini kvalitetnijim. 

Tokom prethodnih godina smo imali priliku da upoznamo preko 200 govornika sa Zapadnog Balkana, iz Velike Britanije i drugih zemalja koji su kroz predavanja, panel diskusije i radionice podelili svoja iskustva u korišćenju obrazovnih tehnologija. Čvrsto verujemo da je ovogodišnji program bio najkvalitetniji do sada.

U nastavku pogledajte kratke opise predavanja samo nekih od predavača koji su održali svoje prezentacije u okviru konferencije.

 

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI ĆE GOVORITII:

 

Tina Gotschi

Tina Götschi

RADIONICA

Korišćenje Github i Jupyter notebook računara u matematici i računarskoj nauci

Pozivamo 30 IT profesora da se prijave za ovu radionicu. Radno znanje engleskog jezika je poželjno. Donesite svoje laptopove i pošaljite prijavu na maja.landratoske@britishcouncil.org.

Vladan Al Mladenovic

Vladan Mladenović

BIOGRAFIJA

Nastavnik fizike u OŠ „Ivan Vušović“ Ražanj i Aleksinačkoj gimnaziji, savetnik ŠU Niš, član Nacionalnog prosvetnog saveta, član nacionalne OMK grupe za IKT, saradnik Phet Colorado, Najedukator Srbije 2016. Prva nagrada Digitalni čas 2017, Prva nagrada EU projekta MARCH 2016, Majkrosoft ugledni nastavnik 2015, Nagrada za prezentaciju ICTeachers 2012.

PREZENTACIJA

Tehnologije: Od hijeroglifa do virtuelne realnosti

U prezentaciji je sagledan značaj najvažnijih otkrića u istoriji civilizacije za razvoj obrazovanja i školstva. Od pećinskih crteža, hijeroglifa i glinenih pločica preko pisma, papira i štampe do radija, televizije, računara, interneta, pametnih telefona, virtuelne realnosti. Kritički se preispituje njihov uticaj na obrazovanje, kulturu i civilizaciju uopšte. Povlačenjem paralela pokušano je sagledavanje značaja i uloge današnjih novih tehnologija u obrazovanju kao i predviđanje budućih dešavanja.

Vladan Obradović i Dalibor Milosavljević

Vladan Obradović

BIOGRAFIJA

Diplomirao je 1998 na Elektrotehičkom fakultetu u Beogradu, do 2011. godine radio je u nekoliko preduzeća u Jagodini. Od tada predaje informatiku u OŠ "Goran Ostojić" i "Ljubiša Urošević".

PREZENTACIJA

Kornjača grafika, zbir unutrašnjih uglova u trouglu

Čas je održan kao korelacija predmeta matematika i informatika. Učenici samostalno računaju mere unutrašnjih i spoljašnjih uglova u trouglu a zatim samostalno crtaju trougao koristeći Python kornjača grafiku. Učenici koriste programski jezik za razvijanje interesovanja za rešavanje matematičkih zadataka.

Vladimir Stankovic

Vladimir Stanković

BIOGRAFIJA

Vladimir Stanković je magistar nauka iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. Bio je direktor OŠ "Đura Jakšić" iz Krivelja a poslednjih godinu i po dana direktor je Tehničke škole u Boru. Na konferenciji "Nove Tehnologije u obrazovanju", predstavio se kao predavač, član organizacionog odbora i moderator predavanja iz kategorije Liderstva.

PREZENTACIJA

Kako povećati broj učenika uz pomoć bloga i DM

Marketing strategija u planiranju i upisu učenika prvaka u srednje škole uz prezentovanje kroz blog sadržaje i sadržaje na društvenim mrežama. Kroz konkretne primere pokušaću da prezentujem mogućnosti koje možemo koristiti kako bi povećali broj učenika kod upisa, počev od komunikacije sa osmacima u njihovim školama do korišćenja Interent alata koje učenici koriste.

Zorica Ivanovic

Zorica Ivanović

BIOGRAFIJA

Zvanje magistra filoloških nauka stekla je na Filozorskom fakultetu u Novom Sadu. Bavi se primenom IT u nastavi i izradom frekvencijskih rečnika. Ima zvanje pedagoškog savetnika. Radi kao spoljni saradnik Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Objavila je dve knjige pesama,  jednu monografiju, rad iz dijalektologije, knjigu drama, rečnik lektire, ima oko dvadeset stručnih radova.

PREZENTACIJA

Primena interaktivnih mapa u nastavi

Prezentacija sadrži detaljno razrađene korake u izradi interaktivnih mapa uz pomoć alata Tour builder. Predstavljena je mapa srpskih manastira i crkava, a ostale mape su predsatavljene kroz veze kojima se može pristupiti. Rad se odnosi na oblast književnosti, ali je da primena ovog alata veoma svrsishodna u nastavi geografije, istorije, biologije i dijalektologije.

Workshop 1

Jasna Bogunović Marković, Ivan Žunac i Marjana Brkić

RADIONICA 

Scientix predstavlja najveću onlajn zajednicu koja okuplja nastavnike iz STEM (engl: Science, Technology, Engineering, Math – nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) disciplina, i pruža im prostor za razmenu njihovih praksi i iskustava, kao i mogućnost za kontinuiranu obuku u vidu kurseva i vebinara. Takođe, Scientix  nudi i veliki broj besplatnih onlajn resursa koje nastavnici mogu koristiti u nastavi. 

Učesnici radionice će imati priliku da iz prve ruke da saznaju od Scientix ambasadora i predstavnika Centra za promociju nauke mogućnosti za nastavnike koje nudi ovaj projekat. Na radionici će biti prikazan način korišćenja Scientix portala, kao i primeri uspešnih projekata. 

Workshop 2

Katarina Stekić i Marjana Brkić

RADIONICA

Za razliku od drugih zanimanja u kojima je odnos polova uglavnom podjednak, karijere u STEM (engl: Science, Technology, Engineering, Math – nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) oblastima karakteriše velika razlika u odnosu polova, koja je mahom posledica stereotipa. Shodno povećanoj potrebi za ljudskim resursima u STEM oblastima, Hypatia projekat se bavi osvešćivanjem akademskih rodnih stereotipa koji su prepreka za izbor STEM karijera devojčicama i devojakama širom Evrope.

Na ovoj radionici, učesnici će saznati više o skupu alata koje besplatno nudi ovaj projekat, sa idejom da pomognu profesionalcima u obrazovanju da zainteresuju mlade za STEM oblasti i ohrabre ih da istražuju raznovrsnost karijera u STEM-u na rodno inkluzivan način. 

Marek Jędryka

Marek Jędryka

BIOGRAFIJA

Marek Jędryka je Pearson nastavnik za obuku i menadžer proizvoda. Ima više od 20 godina iskustva kao nastavnik engleskog jezika u državnim i privatnim školama. Trenutno se Marek bavi brojnim projektima iz oblasti digitalnog obrazovanja, putuje u mnoge zemlje, sarađuje sa nastavnicima i drži prezentacije i radionice fokusirane na savremenu tehnologiju u nastavi.

RADIONICA

Nađite svoj način učenja pomoću tehnologije 

U kojoj god da ste fazi nastavnog procesa postoji tehnologija koja će vam pomoći da maksimalno iskoristite vreme nastave! Na radionici ćemo razgovarati o aktuelnim temama u nastavi, uključujući upravljanje domaćim zadacima, efikasno merenje napretka i pružanje objektivne i formativne ocene kako bi pomogli u personalizaciji učenja.