Advantage terms and conditions preview, image

Poslednji put ažurirano 16. januara 2023.

1. O ovim Uslovima

1.1. Advantage je proveren ispitni program lojalnosti British Council-a za škole, jezičke centre i akademije, dodelioce školarina i druge obrazovne ustanove i organizacije koje registruju kandidate za polaganje Kembridž kvalifikacionih ispita u ovlašćenim ispitnim centrima British Council-a koji učestvuju u programu.

1.2. Ovi Uslovi definišu pravila, obim i uslove učešća u „Advantage programu“. Pažljivo pročitajte ove Uslove pre nego što popunite lokalni obrazac za prijavu da biste se učlanili u Advantage program. Klikom na „Slažem se sa uslovima i odredbama“ pre nego što se prijavite za članstvo, potvrđujete da razumete i prihvatate ove Uslove i lokalne kriterijume za članstvo.

1.3. U nekim zemljama mogu postojati neke usluge British Council-a koje podležu dodatnim i/ili drugačijim uslovima i odredbama. Tamo gde je to slučaj, bićete upućeni na te odredbe i uslove.

2. Opšti uslovi

2.1. British Council ima potpuno vlasništvo nad Advantage programom i upravlja istim.

2.2. Advantage program priznaje škole, jezičke centre i akademije, dodelioce školarina i druge obrazovne organizacije i ustanove koje registruju kandidate putem grupne registracije za jedan ili više ispita poznatih kao Kembridž kvalifikacioni ispiti u saradnji sa ovlašćenim ispitnim centrom British Council-a koji učestvuje u programu.

2.3. Ovlašćeni ispitni centri British Council-a koji učestvuju u Advantage programu nalaze se u sledećim zemljama u kojima isporučujemo Kembridž kvalifikacione ispite: Bahrein, Bugarska, Kolumbija, Češka Republika, Kipar, Grčka, Egipat, Mađarska, Indija, Italija, Liban, Meksiko, Crna Gora, Maroko, Mjanmar, Holandija, Oman, Poljska, Portugal, Katar, Rumunija, Saudijska Arabija, Srbija, Španija, Šri Lanka, Tunis i Ujedinjeni Arapski Emirati.

2.4. Članovi Advantage programa će imati pristup uslugama priprema za ispit British Council-a kao i pogodnostima u skladu sa našim Starter, Standard, Premium ili Premium Plus nivoima članstva.

2.5. Kvalifikacije za nivo članstva definišu ovlašćeni ispitni centri British Council-a koji učestvuju u programu i zavisiće od broja kandidata registrovanih za Kembridž kvalifikacione ispite tokom prethodne akademske godine (od septembra do avgusta). Molimo vas da kontaktirate svoj lokalni ispitni centar British Council-a za više detalja.

3. Pravila učešća

3.1. Advantage članstvo je otvoreno za škole, jezičke centre i akademije, dodelioce školarina i druge obrazovne organizacije i ustanove koje su registrovale kandidate za Kembridž kvalifikacione ispite u ovlašćenom ispitnom centru British Council-a tokom prethodne akademske godine (od septembra do avgusta).

3.2. Advantage članstvo je dostpuno svim novim školama, jezičkim centrima i akademijama, dodeliocima školarina i drugim obrazovnim ustanovama i organizacijama koje žele da postanu član Advantage programa na početku akademske godine ili u bilo kom drugom trenutku tokom akademske godine.

3.3. Advantage članstvo se aktivira kada se popuni elektronski obrazac, kandidat treba da klikne na opciju da se slaže sa ovim Uslovima i lokalni ovlašćeni ispitni centar British Council-a potvrđuje prijavu.

3.4. Članovi Advantage programa će se kvalifikovati za nivo članstva: Starter, Standard, Premium ili Premium Plus, u zavisnosti od broja registracija tokom svake akademske godine (septembar-avgust).

3.5. Ovlašćeni ispitni centar British Council-a koji učestvuje u programu će vas kontaktirati na početku svake akademske godine povodom vašeg nivoa članstva i organizovati pogodnosti koje nudi vaše članstvo.

3.6. Novim članovima Advantage programa će biti ponuđen nivo članstva u skladu sa brojem registracija koje prvo treba da prijave putem grupne registracije kod nas ili našeg Starter nivoa članstva, osmišljenog tako da pomogne članovima koji tek započinju ovaj proces.

3.7. Vaše članstvo u Advantage programu se automatski produžava i važi sve dok ga ovlašćeni ispitni centar British Council-a ne deaktivira ili otkaže. Starter članstva može da pregleda ovlašćeni ispitni centar British Council-a koji učestvuje u programu i može da ih deaktivira nakon osamnaest meseci, a ostale nivoe članstva i nakon dvanaest meseci ukoliko se niko ne registruje u tom periodu.

3.8. Pogodnosti su prilagođene kvalifikovanim članovima Advantage programa i ne mogu se preneti na treće lice. Pogodnosti se ne mogu zameniti za novac niti bilo koju drugu robu ili uslugu.

3.9. British Council ne snosi nikakvu odgovornost povodom neobaveštavanja polaznika ili neiskorišćavanja pogodnosti u slučaju netačno pruženih kontakt podataka od strane učesnika ili dela, tj. propusta bilo kog trećeg lica (uključujući, bez ograničenja, bilo kog pružaoca internet ili poštanskih usluga) i neće snositi nikakvu odgovornost prema bilo kom učesniku ukoliko je bilo koji aspekat korišćenja pogodnosti sprečen ili odložen kao posledica dela, događaja, propusta ili nezgoda van njihove proračunate kontrole.

3.10. British Council ne nudi nikakvo osiguranje u vezi sa pogodnostima. Svaki učesnik može da se odluči za sopstveno osiguranje u skladu sa pogodnostima, ukoliko je to primenljivo.

3.11. Članovi Advantage programa imaju pravo da prekinu svoje članstvo u bilo kom trenutku. Ovo treba da se uradi u pisanoj formi i da se dostavi lokalnom ovlašćenom ispitnom centru British Council-a. Članstvo će prestati onog trenutka kada se dobije pismeno obaveštenje o tome.

3.12. Od trenutka prekida članstva u Advantage programu, sva prava na usluge i pogodnosti Advantage programa prestaju. Članovi Advantage programa su u obavezi da skinu Advantage člansku značku i da vrate sertifikat o članstvu u Advantage-u, i ako je primenljivo, člansku plaketu, lokalnom ovlašćenom ispitnom centru British Council-a i da se nakon toga uzdrže od promovisanja članstva u Advantage-u.

3.13. Advantage članstvo se neće produžiti na sledeću akademsku godinu u slučaju da član nije registrovao nijednog kandidata za Kembridž kvalifikacione ispite u poslednje dve godine.

4. Pogodnosti za članove

4.1. Advantage program nudi članovima širok spektar mogućnosti. Radeći sa British Council-om, članovi mogu da uživaju povlastice kao što su fleksibilne usluge priprema za ispit, personalizovana podrška za nalog, ekskluzivni finansijski podsticaji i promocije, marketinški materijali, poboljšano iskustvo obrazovanja i mnoge druge ponude.

4.2. Specifične pogodnosti Advantage programa na koje imate pravo kao član mogu zavisiti od vašeg nivoa članstva i dostupnosti u ovlašćenim ispitnim centrima British Council-a koji učestvuju u programu. Pogodnosti svakog narednog nivoa članstva obuhvataju sve pogodnosti prethodnog nivoa članstva.

4.3. Pogodnosti koje nisu iskorišćene do kraja akademske godine će isteći i ne mogu se preneti u narednu godinu.

4.4. Takođe, ovlašćeni ispitni centri British Council-a koji učestvuju u programu mogu ponuditi nekoliko dodatnih pogodnosti u cilju dalje podrške. Za više detalja, molimo vas kontaktirajte svoj lokalni ispitni centar.

5. Saradnja sa Kembridžom

5.1. O saradnji

5.1.1. Ispitni program lojalnosti British Council-ovog Advantage programa se sprovodi u saradnji sa Kembridžom. Cambridge University Press je zvanični sponzor Advantage programa, a pogodnosti koje pruža Cambridge University Press su deo stručne podrške koja se nudi predavačima u globalnoj zajednici članova Advantage-a.

5.2. Pogodnosti koje pruža Cambridge University Press

5.2.1. Pogodnosti koje članovima Advantage programa pruža zvanični Advantage sponzor, Cambridge University Press, sastoje se od knjiga, događaja, materijala i onlajn metodoloških kurseva za predavače engleskog jezika.

  • Knjiga iz izbora najnovijeg kataloga Cambridge University Press ELT. Ponuda važi za jednog člana po akademskoj godini i ograničena je na jednu knjigu po članu standardnog nivoa članstva.
  • Jedan dodatni dvadesetočasovni kurs metodologije onlajn nastave na Kembridž sistemu za upravljanje učenjem (CLMS) gde može da se bira među dostupnim kursevima testiranja i procene nivoa za članove Standard nivoa, i dodatna dva kursa za članove Premium-a, kao i do dodatnih pet kurseva za Premium Plus članove.

5.2.2. Pogodnosti su dostupne aktivnim članovima Advantage programa u ovlašćenim ispitnim centrima British Council-a koji učestvuju u programu.

5.2.3. Specifične pogodnosti ili broj pogodnosti mogu se razlikovati u ovlašćenim ispitnim centrima British Council-a koji učestvuju u programu.

5.2.4. Ovlašćeni ispitni centri British Council-a koji učestvuju u pogodnostima koje pruža Advantage sponzor Cambridge University Press nalaze se u sledećim zemljama: Češka Republika, Kipar, Grčka, Italija, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija i Španija.

5.2.5. Teritorija i kriterijumi kvalifikovanosti

5.2.5.1. Pogodnosti koje pruža sponzor Cambridge University Press su dostupne predavačima koji imaju 18 i više godina u aktivnim ustanovama koje su članice Advantage programa u ovlašćenim ispitnim centrima British Council-a koji učestvuju u programu.

5.2.5.2. Dostupnost svake od pogodnosti je ograničena i specifična za svaki ispitni centar British Council-a koji učestvuje u programu i biće dodeljivana po principu pružanja usluge prvo najažurnijima tokom Datuma navedenih u odeljku ​​5.4 u skladu sa ovim Uslovima.

5.2.5.3. Pristup pogodnostima je besplatan, iako učesnici sami snose troškove povezivanja na Internet.

5.2.6. Datumi

5.2.6.1. Datum otvaranja je početkom svake akademske godine od 1. septembra, a datum zatvaranja je 31. avgust, krajem svake akademske godine.

5.2.6.2. Kvalifikovani članovi Advantage programa će moći da naruče ELT knjigu i pošalju zahtev za onlajn kurseve putem elektronskog obrasca koji obezbeđuje British Council. Sve informacije dostavljene putem elektronskog porudžbenog obrasca radi iskorišćavanja pogodnosti koje su primljene pre datuma otvaranja ili nakon datuma zatvaranja neće biti obrađene. British Council ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav tehnički kvar, neispravnost ili problem bilo kakve druge vrste sa bilo kojim sistemom, serverom, provajderom i dr. koji mogu dovesti do gubitka, odlaganja ili neispravne registracije pogodnosti.

5.2.6.3. Ovlašćeni ispitni centri British Council-a koji učestvuju u programu će dobiti dodatne detalje o datumima prijave za određene pogodnosti.

6. Članska značka i promovisanje vašeg članstva

6.1. O članskom bedžu Advantage programa

6.1.1. Jedna od pogodnosti koja se pruža članovima Advantage programa je opciono korišćenje članskog bedža Advantage programa, u cilju promovisanja vaše saradnje sa British Council-om i članstva u Advantage-u.

6.1.2. Članski bedž Advantage programa će vam obezbediti vaš lokalni ispitni centar British Council-a zajedno sa smernicama za upotrebu. Članovi moraju da poštuju smernice koje određuju kako, kada i gde da nose člansku značku Advantage programa, u svakom trenutku. Smernice su tu da pomognu preielkom stavljanja značke zajedno sa pravilima korišćenja i procesom odobravanja.

6.1.3. Materijali brenda koji se daju članovima Advantage programa, a koje možete izabrati da biste promovisali svoju povezanost sa Kembridžom, kao što su logo pripremnog centra, slogan i sertifikat, regulisani su u skladu sa Uslovima korišćenja koje obezbeđuje i poseduje Cambridge Assessment English.

7. Raskid i izmene

7.1. British Council zadržava pravo da uvede izmene ovih Uslova i da s vremena na vreme razmotri usluge priprema za ispit i njihove pogodnosti.

7.2 Ovi Uslovi se mogu menjati s vremena na vreme i, ako se to dogodi, ažurirana verzija će uvek biti dostupna na www.britishcouncil.org. Takođe ćemo pri samom početku ovog dokumenta naznačiti kada je poslednji put ažuriran. Svaka revidirana verzija ovih Uslova stupa na snagu odmah kada bude prikazana na www.britishcouncil.org.

7.3. Program Advantage može biti ukinut u bilo kom trenutku od strane ovlašćenog ispitnog centra British Council-a koji učestvuje u ovom programu, tako što će obavestiti članove 3 meseca unapred.

7.4. British Council može da diskvalifikuje, odbije da prihvati onlajn registraciju ili zatraži da iskoristi pogodnosti bilo kog učesnika koji ne zadovoljava kriterijume učešća ili na drugi način nije u skladu sa ovim Uslovima.

7.5. Ovi Uslovi će biti regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Engleske i Velsa, a sudovi Engleske i Velsa će imati isključivu nadležnost nad svim sporovima ili potraživanjima (uključujući, bez ograničenja, vanugovorne sporove ili potraživanja) koji proizilaze iz ili su u vezi sa pogodnostima koje nudi program Advantage.

8. Zaštita podataka

8.1. British Council će koristiti lične podatke navedene u registracionom elektronskom obrascu Advantage programa u skladu sa procesom obrade registracije za članstvo u Advantage-u i komunikacijom sa vama radi pružanja usluga priprema za ispit i pogodnosti na koje imate pravo. Pravni osnov za obradu vaših informacija je prihvatanje ovih Uslova.

8.2. British Council će koristiti lične podatke navedene u obrascima za prijavu da bi iskoristio pogodnosti koje pruža Kembridž u vezi sa obradom korišćenja pogodnosti koje pruža Kembridž, (a) na koje imate pravo. Informacije koje navedete, biće prosleđene Kembridžu u svrhu omogućavanja pristupa onlajn kursu i organizovanja isporuke vaše knjige. Pravni osnov za obradu vaših informacija je prihvatanje ovih Uslova.

8.2.1. Kontrolor podataka je British Council, 1 Redman Place, Stratford, London, E20 1JK, UK.

8.2.3. Vaše podatke ćemo podeliti sa Cambridge University Press-om kao obrađivačem podataka uz odgovarajuće mere zaštite; Cambridge University Press, Univerzitetska štamparija, Shaftesburi Road, Cambridge, CB2 8BS, Ujedinjeno Kraljevstvo za sledeće svrhe:

  • Komuniciranje sa članovima kako bi se odgovorilo na njihova pitanja o pogodnostima
  • Organizovanje isporuke knjiga
  • Organizovanje pristupa Kembridž sistemu za upravljanje učenjem (CLMS)
  • Pozivanje članova da prisustvuju fakultativnim onlajn događajima u vezi sa pogodnostima

8.2.4. British Council će komunicirati sa vama u sledeće svrhe:

  • Dogovaranje oko pogodnosti na koje imate pravo
  • Organizovanje korišćenja pogodnosti članstva
  • Komuniciranje o drugim ekskluzivnim promocijama na koje imate pravo

8.2.5. British Council i Cambridge University Press će čuvati vaše lične podatke dok ste aktivni član šeme i do dve godine nakon što obavestite svoj ovlašćeni ispitni centar da želite da prestanete da budete član.

8.3 Imate pravo da tražite kopiju informacija koje imamo o vama, kao i pravo da tražite od nas da ispravimo bilo kakve nepravilnosti u vezi sa tim informacijama.

8.4 Ako ste zabrinuti u vezi sa načinom na koji smo koristili vaše lične podatke, (takođe) imate pravo da se žalite regulatoru za zaštitu privatnosti podataka. Za detaljne informacije o vašim pravima, molimo vas da posetite našu veb stranicu: www.britishcouncil.org/privacy.