IELTS Progress Check je jedini zvanični online test za vežbanje, koji pregledaju obučeni i kvalifikovani IELTS ocenjivači. Nakon testa, dobićete preporučenu prosečnu ocenu za ceo test, kao ocenu za svaki od delova testa.

ŠTA IELTS PROGRESS NUDI?

  1. Vežbajte sve četiri jezičke veštine – Čitanje, Pisanje, Slušanje i Govor
  2. Sve testove pregledaju obučeni i kvalifikovani IELTS ocenjivači 
  3. U ponudi su oba modula IELTS testa – IELTS Academic i IELTS General Training 
  4. Dobićete preporučenu prosečnu ocenu za ceo test i ocene za svaki od delova testa za samo pet dana. Putem mejla ćete dobiti link do celog izveštaja, a možete i da proverite 'My Account' karticu na IELTS Progress Check sajtu 
  5. Saznajte u čemu ste dobri, a na čemu je potrebno da dodatno radite.

Saznajte više o testu i troškovima polaganja putem linka na dnu strane.

Imajte u vidu da IELTS Progress Check nije isto što i IELTS test i da Vaš IELTS Progress Check izveštaj nije ekvivalent zvaničnom IELTS sertifikatu. Ova usluga je osmišljena da bi Vam omogućila da steknete naznaku Vašeg rezltata i da Vam pomogne u pripremi za polaganje pravog IELTS testa.