Pripremajte se za usmeni deo IELTS testa uz pomoć naših video-klipova. Ovde možete pronaći objašnjenja karakteristika fluentnosti i koherentnosti govora, leksike i vokabulara, gramatike i izgovora - objašnjenja upravo onih karakteristika koje se razmatraju prilikom ocenjivanja.

Pogledajte