Jeremy Deller, English Magic, 2013. ©

Jeremy Deller

TU SMO je serija od pet umetničkih filmskih kompilacija i instalacija. Kustos ovog programa je Tendai Džon Mutambu, koji je TU SMO uredio za British Council i LUX, međunarodnu umetničku agenciju koja podržava i promoviše umetnički tretman pokretne slike. TU SMO ispituje kako savremeni umetnici kroz film – koristeći biografsku i dokumentarnu građu, poeziju i prozu – istražuju teme poput nacionalnog identiteta, marginalnosti i intimnosti. Narušavajući stare narative, izvanredni umetnici koji žive u Velikoj Britaniji, i oni renomirani i oni koji ugled tek stiču, podstiču globalne rasprave.

Među ovim umetnicima su i Šarlot Prodžer (dobitnica nagrade Turner za 2018. godinu), Nur Afšan Mirza i Bred Batler (2014. godine u užem izboru za nagradu Artes Mundi 6), Rejčel Meklin (2017. godine predstavljala Škotsku na Venecijanskom umetničkom bijenalu) i Lorens Lek i En Talentir, čija su se dela tek našla u Kolekciji.

STARI SVETSKI POREDAK / NOVI SVETSKI PORETCI

Nad našim se zajednicama i institucijama nadvijaju imperativna pitanja pripadnosti i identiteta.

Teme: evropski identitet, nacionalni identitet, rasna i kulturna istorija, internacionalizam, lokalizam naspram globalizma.

Umjetnici: Kalum Him, Rosalind Našašibi, Luk Fouler, Morgan Kueintens, Ajo Akinbejd, Džeremi Deler, Onjeka Igve i Rejčel Meklin.

PESME IZ ZABORAVLJENE PROŠLOSTI

Ova dela nas podsećaju na to da među ruševinama neuspelih istorijskih projekata leži potencijal za viziju budućnosti.

Teme: marginalnost i prikaz marginalnosti, zajednica, pričanje priča, stvaranje svetova, kritički prikaz istorije.

Umetnici: Ajo Akinbejd, Dankan Kembel, Suzan Hiler, Džon Akomfra, Luk Fouler, Samson Kambalu, Rehana Zaman.

RADIKALNE INTIME

Oslanjajući se na slobodu međugeneracijskih perspektiva, ovaj program istražuje živote proživljene izvan norme i slavi različitost identiteta, seksualnosti i rodova.

Teme: pojam queer, feminističke perspektive, nenormirani rod i seksualnost, rod-kao-predstava, žudnja, intimnost.

Umetnici: Beatris Gibson, Rehana Zaman, Stefan Satklif, Keni Mekleod, Stjuart Maršal, Ketrin Mejnel, Šarlot Prodžer, Margaret Salmon, Gillian Vering.

BUDUĆE EKOLOGIJE

Kombinacijom dokumentarnog, (naučno)fantastičnog i pesničkog manira, ova dela združuju prodorne poglede na naše okruženje, urbanu budućnost i održivost.

Teme: okoliš, ekologije i kosmologije, klimatske promene, antropocen, kolonizacija i ekstraktivna industrija, urbana budućnost i održivost.

Umetnici: Juriel Orlou, Luis Henderson, Šarlot Prodžer, Ben Rivers, Geret Džouns, Lorens Lek, Bedivijar Vilijams, Džejn i Luis Vilson, Elizabet Prajs.

MEĐUPROSTOR

Ova dela govore o sposobnosti savremene umetnosti da – posredstvom fotografije, arhivske građe i zvuka – prenese čitavu lepezu umetničkih pogleda.

Teme: kinematografsko iskustvo, film-kao-građa, zastarelost, degradacija, memorija i arhiva, frakcija/fikcija, reprezentacija/apstrakcija, vreme i pokret.

Umetnici: Ursula Majer, Nur Afšan Mirza & Bred Batler, Grupa Otolit, Naem Mohajemen, Dankan Kembel, Daglas Godron, Haron Mirza, En Talentir, Tomson i Kreghed.