Naši partneri

„Nove tehnologije u obrazovanju 2017” organizujemo u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Centrom za promociju nauke, Privrednom komorom Srbije, kompanijom Skills i drugim partnerima.

Ukoliko želite da saznate više molimo vas da kontaktirate našeg kolegu Aleksandra Borisavljevića.

NAŠI PARTNERI NA NOVIM TEHNOLOGIJAMA U OBRAZOVANJU 2017: