„Nove tehnologije u obrazovanju 2017” organizovali smo u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Centrom za promociju nauke, Privrednom komorom Srbije, kompanijom Skills i drugim partnerima.

NAŠI PARTNERI NA NOVIM TEHNOLOGIJAMA U OBRAZOVANJU 2017: