Konferencijski program

Konferencijski program "Novih tehnologija u obrazovanju 2017" obuhvatio je veliki broj raznovrsnih tema u polju obrazovnih tehnologija - 150 predavanja, primera dobrih praksi, debata i panel diskusija na svim nivoima obrazovanja.  

Pored programa, ovde možete preuzeti i prezentacije koje su predavači koristili tokom tri dana konferencije kako biste se bolje upoznali sa idejama koje su predstavili.