Treći put po redu organizovali smo događaj posvećen upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju – konferencija i sajam “Nove tehnologije u obrazovanju 2016” održani su u Belexpocentru u Beogradu 26. i 27. februara 2016.

Ovim događajem smo želeli da pružimo podršku predškolskim ustanovama, školama, univerzitetima i drugim organizacijama koje se bave obrazovanjem da postanu inovativnije, da osavremene proces učenja i na što bolji način iskoriste mogućnosti koje nove tehnologije pružaju. S druge strane, pomogli smo malim preduzetnicima i velikim kompanijama da predstave svoje tehnološke proizvode i usluge koje mogu da promene obrazovanje budućih generacija. Svima njima pružili smo priliku da čuju svetske stručnjake i nađu inspiraciju kroz ekperimentisanje sa novom tehnologijom i upoznavanje sa interesantnim sagovornicima i partnerima iz regiona, ali i celog sveta.

O ovim temama govorilo se na velikoj regionalnoj konferenciji u Beogradu koju je pratio i sajamski program u okviru koga su svoja rešenja predstavile kompanije, izdavačke kuće i obrazovne institucije iz Srbije i regiona i iz Velike Britanije. Kao novina u odnosu na prošlu godinu, bavili smo se i primenom IKT u predškolskom obrazovanju, upotrebom IKT kroz celoživotno učenje i primerima dobre prakse koje stižu od predstavnika ovih oblasti.

Događaj je pokrio sledeće teme:

  • IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju
  • IKT u visokom obrazovanju
  • liderstvo uz IKT
  • IKT u predškolskom obrazovanju
  • ka inkluzivnom obrazovanju uz IKT
  • IKT u razvoju ljudskih resursa.

“Nove tehnologije u obrazovanju” organizovali smo u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Centrom za promociju nauke, Privrednom komorom Srbije, Stalnom konferencijom gradova i opština, kompanijom Skills.

Ako imate pitanja o bilo kom delu programa na "Novim tehnologijama u obrazovanju", molimo vas da stupite u kontakt sa našim kolegom Aleksandrom Borisavljevićem.