Svako predavanje mi je dalo ili konkretnu ideju, ili inspiraciju da razmišljam dalje na tu temu.

− Direktor privatne škole jezika

Sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja u Srbiji, u februaru 2015. smo organizovali drugi po redu događaj posvećen upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u sistemu obrazovanja. Konferencija i sajam “Nove tehnologije u obrazovanju” održani su u Belexpocentru i prostorijama hotela Holiday Inn u Beogradu 27. i 28. februara 2015.

Ovim događajem želeli smo pomognemo nastavnom i drugom osoblju u školama i fakultetima, kao i svima koji su uključeni u donošenje obrazovnih politika, da osavremene nastavni proces i na što bolji način iskoriste mogućnosti koje nove tehnologije pružaju. 

Na ovom dvodnevnom događaju bilo je reči o :

  • primerima dobre prakse u upotrebi IKT u osnovnim i srednjim školama
  • primerima dobre prakse u upotrebi IKT u visokom obrazovanju
  • inkluzivnom obrazovanju uz podršku IKT.

Tokom dva dana zabeležili smo preko 2.500 poseta iz 12 zemalja. Preko 50 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije održalo je zanimljive prezentacije o kreativnim načinima upotrebe IKT u obrazovanju. Oko 2.000 gledalaca imalo je priliku da putem prenosa uživo prati preko 100 predavanja o različitim temama iz oblasti upotrebe IKT-a u obrazovanju.

Paralelno sa dvodnevnom konferencijom, organizovali smo i sajam na kome su predstavljena najnovija tehnološka rešenja u obrazovanju. Više od 40 izlagača – IKT kompanija, izdavača, škola, univerziteta i ostalih obrazovnih institucija je predstavilo svoju najnoviju kompjutersku i audio-vizuelnu opremu, mobilne uređaje, softver, aplikacije, digitalne udžbenike i druge proizvode koji mogu da doprinesu poboljšanju kvaliteta obrazovanja.

Ovaj događaj organizovali smo u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Privrednom komorom Srbije.

Ako imate pitanja o bilo kom delu programa na "Novim tehnologijama u obrazovanju", molimo vas da stupite u kontakt sa našim kolegom Aleksandrom Borisavljevićem.