"Nove tehnologije u obrazovanju 2015" predstavile su izuzetno bogat program predavanja i panel diskusija u prepodnevnom delu programa i predstavljanja primera dobre prakse u popodnevnom delu konferencijskog programa.

Mnogi naši izlagači su tokom konferencijskog programa održali predavanja kroz koja su pokazali na koji način njihovi proizvodi ili usluge doprinose razvoju obrazovanja. Na slici je prikazano predavanje "HP rešenja za obrazovanje".
Tokom oba dana glavnog konferencijskog programa imali smo prilike da čujemo veoma zanimljiva predavanja domaćih i stranih predavača o primerima upotrebe novih tehnologija u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja.
Tokom konferencije održane su i dve panel diskusije, u kojima su učestvovali nastavnici i zaposleni različitih državnih institucija iz oblasti obrazovanja. Na slici je prikazan panel na temu "Obrazovanje za 21. vek" na kojem se raspravljalo o budućnosti obrazovanja u našoj zemlji.
Jedna od nekoliko prezentacija koje su održali predavači iz Velike Britanije bila je na temu "Upravljanje MOOC kursevima" sa osvrtom na kurs British Council-a, “Exploring English: language and culture”, koji je privukao preko 120,000 registrovanih korisnika.