Više od 50 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije održalo je na konferenciji održanoj u februaru 2015. zanimljive prezentacije o kreativnim načinima upotrebe IKT u obrazovanju.

Pored predavanja koja su održana u okviru konferencijskog dela programa (sale "Space", "Insert" i "Alt"), izlagači na sajmu spremili su za sajamske posetioce predavanja na svojim štandovima i na centralnom sajamskom štandu Enter ExpoHub.

Ovo su neki od predavača koje su posetioci imali prilike da čuju na "Novim tehnologijama u obrazovanju" u 2015. godini.

Ko je sve držao predavanja?

ALEKSANDAR ALEKSIĆ

INTERAKTIVNA TABLA U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA

Radna grupa | Nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju 

Aleksandar radi kao nastavnik srpskog jezika i književnosti. Sesiju je započeo pričom o učenju srpske gramatike kroz slike. Nakon toga je predstavio "Led učenje" a zatim je usledila kratka demonstracija sa jednom od njegovih učenica.

ALEKSANDRA SEKULIĆ

GLEMBAJEVI SU OPET MEĐU NAMA

Radna grupa | Nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju

Aleksandra je nastavnik srpskog jezika i književnosti u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kuli. Govorila je o primeru projektne nastave i upotrebe savremenih tehnologija. U istraživanju Krležine drame "Gospoda Glembajevi" učenici su koristili Power Point, MS Office, besplatne e-alate Wikispaces, Bitstrips, HotPotatoes,a društvene mreže za saradnju. Rezultate istraživanja su prezentovali na javnom času.

ALEKSANDRA ĐUROVIĆ

OZBILJNE IGRE ZA RAZVoj DRUŠTVENIH KOMPETENCIJA

radna grupa | Ka inkluzivnom obrazovanju uz upotrebu novih tehnologija

Aleksandra radi kao asistent istraživač u Beogradskoj otvorenoj školi. U prezentaciji je predstavila ozbiljne igre koje za cilj imaju razvijanje društvenih kompetencija učenika iz osetljivih društvenih grupa. Rezultati istraživanja pokazuju da ozbiljne igre mogu da budu edukativne i motivišuće za učenike.

 

ANICA TRIČKOVIĆ

Matematika i nastavnici matematike na internetu

radna grupa | Nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju

U prezentaciji je predstavljen rad nastavnika matematike na internetu (pre svega na Fejsbuku), i njihova saradnja na različitim projektima. Posebno mesto zauzima projekat “Tepih Sjerpinskog” koji je u našoj zemlji odlično prihvaćen, tako da Srbija sada zauzima važno mesto u njemu.

ANĐELKA PETROVIĆ

Građansko vaspitanje – između :( i :)

Radna grupa | Nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju

Anđelka radi kao profesorka srpskog jezika i književnosti i profesorka građanskog vaspitanja. Kroz prezentaciju je prikazala kako motivisati učenike da rade kada ta motivacija nije ocena? Po njenom mišljenju časovi građanskog vaspitanja udruženi sa savremenim informacionim tehnologijama (Google Drive Form, Facebook, PowerPoint, Prezi, YouTube, blog, pametni telefoni) pružaju jedan od mogućih odgovora na ovo pitanje.

 

BILJANA VESELINOVIĆ

APLIKACIJE ZA INKLUZIVNU NASTAVU MATEMATIKE

Radna grupa | Nove tehnologije u inkluzivnom obrazovanju

Biljana je ukratko govorila o značaju, mestu i ulozi IKT aplikacija za inkluzivnu nastavu matematike. Nakon toga je usledilo predstavljanje aplikacije Deljivost kroz igru (više nivoa složenosti) „Svemirski brodovi“. Na kraju sesije, Biljana je predstavila aplikaciju Deljenje trocifrenih brojeva (saradnja među školama).

DANIJELA TAKAČ | SANDRA IVKOVIĆ

METODIČKI SCENARIO UČIONICE BUDUĆNOSTI

radna grupa | nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju

Danijela i Sandra su nastavnice fizike, astronomije, informatike i tehničke kulture. Predstavile su primer scenarija, njegove delove, svrhu i primenu, kao i nekoliko web 2.0 alata koji se mogu koristiti u scenariju. Danijela i Sandra pokazale su publici kako se ovakvim radom unapređuje i obogaćuje obrazovni proces.

DEJAN LJUBOJEVIĆ

Podrška profesorima u razumevanju i savladavanju upotrebe IKT

radna grupa | nove tehnologije u visokom obrazovanju 

Dejan je predavač na Kingston Univerzitetu u Londonu. Tokom prezentacije je govorio o tome kako IKT nameće sveobuhvatne transformacije aktivnosti i uloga, kako predavača tako i studenata, u sistemu visokog obrazovanja 21-og veka.Pomenuo je i istraživačko polje Learning Design (LD) koje je nastalo u svrhu podrške ove transformacije. Ključno načelo LD-a je poimanje predavanja kao nauke o dizajnu. 

DEJVID HASEL

Dejvid je nezavisni konsultant koji veruje u razvoj tehnologije u oblasti obrazovanja. Radi sa različitim privatnim i javnim organizacijama kao i pojedinačnim školama. 

Obrazovanje i IKT za 21. vek

glavni program

U ovoj prezentaciji Dejvid je govorio o trendovima razvoja obrazovnog programa kao i pritiscima koji postoje u ovoj oblasti. Pomenuo je i različite pristupe koji se mogu koristiti pri formiranju IKT obrazovnog programa kao i mehanizme koji moraju da postoje da bi takav program funkcionisao. 

Panel diskusija | Obrazovanje za 21. vek

glavni program

Na ovoj panel diskusiji, u kojoj je Dejvid bio moderator, bilo je reči o promeni obrazovnog konteksta, mestu tehnologije u obrazovanju 21. veka, kao i o potrebi škola da efektivno koriste IKT.

FROSINA PANTOŠ

Upotreba novih tehnologija za interkulturalnu nastavu

radna grupa | Ka inkluzivnom obrazovanju uz nove tehnologije

Frosina radi kao nastavnik-defektolog. Kroz svoju prezentaciju je predstavila koncept interkulturalne nastave, njene prednosti i mane. Takođe je prezentovala na koji način nove tehnologije mogu da iniciraju interkulturalne aktivnosti sa studentima.