Na svetskom tržištu sve je više kompanija koje se uključuju u proces modernizacije nastavnog procesa i prepoznaju obrazovni sektor kao zanimljivo tržište za razvoj svog poslovanja.

Među njima je i veoma uspešna srpska firma DIVISION Visual Solutions koja je, nakon projekata kao što su opremanje kontrolno komadnih soba za hidroelektranu Đerdap, kompanije Telenor i Telekom Srbija, odlučila da nastavi da razvija ponudu upravo za obrazovane institucije. O važnosti ulaganja u obrazovanje, specifičnostima ovog tržišta i očekivanjima za budućnost – razgovarali smo sa Aleksandrom Damjanovićem, direktorom ove kompanije.

KOLIKO JE DANAS VAŽNO ULAGATI U OBRAZOVANJE?

To je nešto što nam se uvek učini kao suvišno pitanje i kao da je svima jasno od kolike je važnosti ulaganje u obrazovanje. Kao i ostale oblasti koje su bitne za jedno društvo, kao što je pravni sistem ili zdravstvo, obrazovanje je jedno od centralnih tačaka za koje smo svi zainteresovani i verujem da je na našim prostorima potrebno da stalno o tome govorimo, u svakoj prilici, kako bi se izvršile određene promene u cilju organizovanog i planskog ulaganja u obrazovanje i nove tehnologije. Verujem da je podizanje nivoa obrazovanja u osnovim i srednjim školama u državnom sektoru ključno kako bi nove generacije bile funkcionalno spremne za moderno poslovanje, nezavisno od toga da li će sutra odlučiti da nastave sa studijama ili ne. 

Pod ulaganjem ne podrazumevam samo ulaganje u nove tehnologije odnosno u opremanje škola, već i ulaganje u nastavnike i profesore. Verujem da budućnost zavisi od ulaganja koja bi se vršila planski i kontinuiramo, i da svi imamo interes u tome.

KOJE JE VAŠE MIŠLJENJE O OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA I OBRAZOVANJU UOPŠTE KAO JEDNOM NOVOM TRŽIŠTU KADA JE REČ O NOVIM TEHNOLOGIJAMA? 

Danas vidimo da se, kada je reč o osnovnom i srednjem obrazovanju, pored državnog sektora dinamično razvija i privatni sektor koji, moramo da priznamo, deluje mnogo brže, planski, fleksibilniji je u radu i u relativno kratkom roku podiže nivo tehnološke opremljenosti svojih škola na jako visok nivo pa smo svedoci da on izgleda veoma blisko onome što postoji u evropskim školama.

Privatni sektor zato može da bude primer državnom kada je reč o dinamičnom razvoju i načinu ulaganja u edukaciju. Naveo bih primer par škola kao što su „Savremena gimnazija“, „Ruđer Bošković“, „Kreativno pero“ u kojima su sve učionice opremljene tehnologijom koja im omogućava da koriste interaktivne table i monitore. Ipak, znamo da je većina učenika u državnim školama i zato one moraju da postanu proritet. 

KAKO VI VIDITE MOGUĆNOSTI ZA RAST OVOG TRŽIŠTA?

Potencijal za širenje IKT sektora na obrazovnom tržištu je izuzetan. Tek smo zagrebali površinu.

Naša rešenja su prisutna u školama od severa do juga Srbije, u velikim i malim sredinama, kao i u Crnoj Gori. Potencijal za širenje IKT sektora na obrazovnom tržištu je izuzetan. Tek smo zagrebali površinu. Promene u tehnologiji su dinamične i skokovite i imaju veliki potencijal, mada je njihova primena direktno zavisna od ulaganja države u obrazovanje. I dok naše škole sa teškom mukom nabavljaju jednu interaktivnu tablu, u zemljama koje posvećuju pažnju obrazovanju u toku je process zamene tabli sa interaktivnim monitorima.

Svedoci smo toga da učenici već dolaze u školu pripremljeni i u kontaktu sa novim tehnologijama. Oni razumeju šta je interaktivnost i bežični prilaz. Znaju šta su aplikacije i veb, a na školama je zadatak da obezbede minimum toga i u školi. Da im omogući da nastave na tom putu i da im pruži tehnološki nivo koji je isti ili viši od onog koji imaju kod kuće. Nove generacije to zahtevaju i veoma je bitno da u ceo proces budu uključeni nastavnici, ali i učenici kako bi oni bili ti koji direktno koriste tehnologije, kako bi bili dinamični tokom časova, a ne puki slušaoci, dok će nastavnici imati ulogu medijatora.

ZBOG ČEGA STE SE ODLUČILI DA POSTANETE IZLAGAČ NA „NOVIM TEHNOLOGIJAMA U OBRAZOVANJU"?

Verujem da će nove tehnologije veoma brzo ući u obrazovni sistem i postati standard kako u privatnom tako i u državnom sektoru.

Mi smo na ovom događaju od prve godine, kada je bio organizovan u Domu omladine Beograda i prisutni smo svake godine. Mislimo da je ovako specijalizovan događaj potreban u domenu obrazovanja, jer u prvi plan stavlja edukaciju. On je već zauzeo mestu u našem kalendaru događaja i mi smo se odlučili da obavezno učestvujemo svake godine.

Osećamo da postoji pozitivan trend u rastu konferencije kako po brojevima tako i po kvalitetu onoga što vidimo na štandovima ostalih izlagača. Svedoci smo i da su posetioci po broju i kvalitetu na sve većem nivou i vidimo ovaj događaj kao mesto na kom direktori, nastavnici i profesori mogu da se upoznaju sa novim tehnologijama namenjenim obrazovanju i novim proizvodima i rešenjima za nastavu. 

Mislim da je jako bitno što ova konferencija ne zaostaje za sajmovima koji se održavaju u svetu, i da je prisutno sve što postoji na svetskom nivou. Mi sa svoje strane spremamo neka iznenađenja za sledeću godinu i prikazaćemo i neke nove proizvode. Pored interaktivnih tabli i monitora, tu će biti i dokument kamera, video konferencijski uređaji, interaktivni podovi, kabineti za laptopove i tablete, a verovatno ćemo u domenu sadržaja predstaviti i interaktivne lekcije za osnovne i srednje škole.