Kreirana kao nastavak našim "Dijalozima o visokom obrazovanju", serija „Deep dive“ ima za cilj da poveže predstavnike visokog obrazovanja iz cele Evrope i Azije sa njihovim vršnjacima u Velikoj Britaniji.

Nova serija ima ciljaniju publiku, duže vreme sesije, kako bi se omogućila veća interakcija između učesnika i fokus na konkretnije teme.