POVEZIVANJE ZAPADNOG BALKANA I VELIKE BRITANIJE

Organizacije koje rade u oblastima kreativnih i digitalnih industrija postaju sve važnije za razvoj lokalnih zajednica. Analizirali smo potrebe 129 organizacija sa Zapadnog Balkana koje posluju u oblasti digitalnih tehnologija i razvili intenzivan program za saradnju i razvoj kapaciteta, kako bismo ojačali saradnju digitalnih sektora Zapadnog Balkana i Velike Britanije. 

Cilj nam je da pomognemo razvoj kapaciteta kreativnih habova, startapova i malih i srednjih preduzeća sa Zapadnog Balkana koji rade u oblasti kreativnih industrija, tehnologije i obrazovanja i da podstaknemo njihovu saradnju sa kolegama iz Velike Britanije.

Predstavnici 50 digitalnih habova i 24 grada su se priključili projektu kako bi podržali razvoj Zapadnog Balkana. 

Projekat "Digital Cities" finansira Vlada Velike Britanije, a implementiramo ga u saradnji sa organizacijama "Creative England" i "Culture Code". 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

  • Kick off konferencija namenjena donosiocima odluka i stručnjacima sa Zapadnog Balkana, na kojoj su prezentovana britanska iskustva i praktični primeri. 
  • UK-WB diskusija u kojoj su učestvovali predstavnici gradova uključeni u razvoj digitalne politike i strategije. 
  • Program razvoja kapaciteta namenjen stručnjacima iz oblasti digitalnih industrija iz Velike Britanije i Zapadnog Balkana. 
  • Digitalni kamp za stručnjake iz 39 habova i malih i srednjih preduzeća sa Zapadnog Balkana. 
  • Šema za mobilnost namenjena stručnjacima sa Zapadnog Balkana i Velike Britanije koja podrazumeva razmenu znanja i iskustva, kao i razvoj veština i saradnje. 
  • Kratki projekti saradnje između Velike Britanije i Zapadnog Balkana u oblasti digitalizacije gradova, inovacija u kreativnim industrijama i digitalnom obrazovanju. 
  • Završna konferencija koja okuplja stručnjake i donosioce odluka kako bi predstavili postojeće projekte saradnje i razmatrali dalje prilike za dublje povezivanje u oblasti kreativnih industrija. 

Saznajte više o projektu i predstojećim aktivnostima