Naš svet se brzo menja. Čak 65% od ukupnog broja đaka danas će raditi poslove koji još uvek ne postoje. Pripremanje mladih ljudi za svet sutrašnjice nikada nije bilo izazovnije.

Škole za 21. vek je naš regionalni program podrške za razvoj kapaciteta škola u zemljama Zapadnog Balkana kako bi svojim učenicima omogućile da steknu veštine koje su od suštinskog značaja za ostvarivanje pozitivnog doprinosa kulturi i privredi 21. veka.

U skladu sa promenama na nacionalnom nivou u obrazovnim politikama i razvoju novih obrazovnih standarda, kreirali smo program podrške osnovnim školama širom regiona, kako bismo ih upoznali sa inovativnom metodikom nastave i unapredili digitalne veštine mladih ljudi. Ovaj program se sprovodi paralelno sa opštim nastavnim planom i programom u cilju razvoja veština kao što su digitalne veštine, veštine rešavanja problema i kritičkog razmišljanja, koje su učenicima neophodne za uspešnu karijeru na radnom mestu ili za nastavak obrazovanja.

Ovim programom su obuhvaćene sve osnovne škole širom Zapadnog Balkana, a usmeren je na razrede učenika uzrasta od 10 do 14 godina.

Ostvarili smo saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugim relevatnim ministarstvima u regionu, kako bismo mogli školama da obezbedimo pristup obukama, opremi i materijalima, stvarajući mogućnost za škole da se povežu sa drugim školama i ključnim stejkholderima širom Zapadnog Balkana i Velike Britanije. 

Ovim programom, škole učesnice dobijaju potpunu podršku za razvijanje novih načina rada na nivou škole i učionice. Takođe, želimo da podržimo škole da razmene iskustva sa drugim školama koje su deo mreže, uključujući i škole iz drugih zemalja.

Za više informacija o ovom programu molimo vas da nas kontaktirate.

 

Saznajte više o programu