Ukoliko bi institucija visokog obrazovanja koju predstavljate želela da razvije saradnju sa univerzitetima Velike Britanije, bilo da je u pitanju mobilnost osoblja i studenata, udruženi programi, saradnja u istraživanju ili izgradnja kapaciteta, nudimo vam nekoliko mogućnosti koje vam mogu pomoći.

Erasmus+

Više od 25 godina, Evropska unija finansira Erasmus program kako bi promovisala mobilnost studenata i osoblja, kao i saradnju između institucija iz cele Evrope i šire. Novi program (Erasmus+) institucijama visokog obrazovanja unutar Evropske unije, ali i izvan nje, nudi više mogućnosti nego ikad ranije, bazirajući se na  iskustvu i uspehu prethodnih evropskih programa Erasmus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink. 

Obezbeđena sredstva mogu da podrže razmenu studenata i osoblja između institucija visokog obrazovanja Evropske unije i izvan nje, udružene master i doktorske studije kao i partnerstva između institucija. Jednim delom ovih sredstava direktno upravlja Evropska komisija. U Velikoj Britaniji, Erasmus+ programom upravljaju Nacionalna agencija Velike Britanije, partnerstvo između British Council-a i Ecorys-a. British Council upravlja decentralizovanim Erasmus+ aktivnostima za visoko obrazovanje.

Međunarodna mobilnost kredita

Po prvi put, Erasmus+ program podržava razmenu osoblja i studenata između zemalja Evrope ("programske zemlje")  i zemalja van nje ("partnerske zemlje"), kroz aktivnosti koje nose naziv Međunarodne mobilnosti kredita. Partnerske zemlje koje učestviju u ovom programu su navedene na ovoj strani na kojoj se, takođe, mogu videti i programske zemlje.

Apliciranje za ova sredstva se može ostvariti jedino preko institucija u programskim zemljama. Svakako, institucije sa postojećim vezama sa univerzitetima Velike Britanije takođe mogu da uzmu u obzir ova sredstva kao mogućnost za jačanje veza između institucija i potencijalnih budućh obrazovnih i istraživačkih partnerstava. 

Ukoliko trenutno niste povezani sa univerzitetima Velike Britanije, ali ste zainteresovani da rayvijete čvršću saradnju koristeći Erasmus+ sredstva, molimo vas da posetite stranicu partnerske mogućnosti kako bi preuzeli i popunili odgovarajući formular.  

Ukoliko vam je potrebno više informacija o udruženim programima, mogućnostima izgradnje kapaciteta ili drugim programima, molimo vas da pogledate vodič Evropske komisije o saradnji sa evropskim institucijama visokog obrazovanja pod Erasmus+ programom ili ukoliko ste pozicionirani kao jedan od 27 partnerskih zemalja, možete kontaktirati našu lokalnu Eramus+ kancelariju. 

Horizon 2020

Horizon 2020 je najveći istraživački i inovativni program Evropske unije sa približno 80 milijardi evra dostupnih tokom narednih sedam godina (od 2014 do 2020) - ne uključujući privatne investicije koje će ova suma novca privući. Ovaj program obećava više naučnih prodora i otkrića kroz prenos velikih ideja iz laboratorija na tržište. 

Uparivanjem istraživanja i inovacija, Horizon 2020 doprinosi ostvarivanju izvanrednih naučnih i industrijskih rezultata i omogućava nam da savladamo neke od najvećih izazova sa kojim se naše društvo suočava. Cilj je da se osigura zajednički rad evropskih i svetskih istraživača kako bi se otvorio put ka istraživanju najnovijih tehnologija, otklonile barijere ka inovaciji i obezbedio jednostavniji zajednički rad između javnog i privatnog sektora pri sprovođenju inovacija. 

Horizon 2020 nudi mnoštvo mogućnosti za saradnju sa institucijama izvan Evropske unije. Međutim, drugačija pravila se primenjuju u zavisnosti od regiona, pravnog i ekonomskog statusa. 

EURAXESS UK

Euraxess je inicijativa Velike Britanije koja podržava međunarodnu mobilnost i karjerni razvoj istraživača. British Council upravlja Euraxess UK sajtom na kome se nalaze informacije o istraživačkim aktivnostima Velike Britanije, praktičnim informacijama za mobilne istraživače kao i baze poslova koje se mogu pretraživati i fondovi za međunarodno istraživanje.