Mlada žena sa kosom skupljenom u punđu kleči iza klupe u učionici sa redom laptop računara sa velikim foto- aparatom i priprema se da fotografiše.

Ljudi se oslanjaju na lokalne medije za informacije o njihovim zajednicama i lokalnoj samoupravi. Program Media for All nudi programe stručnog mentorstva, obuke i podršku lokalnim medijima na Zapadnom Balkanu sa ciljem uspostavljanja efektivnije saradnje između medija i njihovih publika.

U saradnji sa BIRN (Balkanska istraživačka mreža), Thomson Foundation i INTRAC (Međunarodni NVO centar za obuku i istraživanje), British Council realizuje program Media for All koji finansira Vlada Velike Britanije.

Podržavamo medije na Zapadnom Balkanu u postizanju finansijske i strukturne otpornosti i unapređenju rodne ravnopravnosti na radnom mestu, što im omogućava da proizvode kvalitetniji, relevantniji i rodno osetljiviji sadržaj koji privlači i uključuje nove publike, uključujući žene, mlade i marginalizovane grupe.  

Program Media for All radi sa novinarima/kama, urednicima/ama, vlasnicima/ama i publikama na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija). 

Program Media for All pokrenut je u septembru 2019. i traje sve do marta 2022. godine. Program nudi prilagođenu podršku za razvoj poslovanja, poboljšanje dvosmerne komunikacije sa građanima i medijima, podršku medijima mladih i mladim novinarima/kama i jačanju rodno osetljivog izveštavanja.

Aktivnosti u okviru našeg programa