Aktivni građani je program obuke u oblasti društvenog liderstva koji promoviše interkulturalni dijalog i društveni razvoj koji predvode same zajednice.

Kroz program okupljamo ljude različitih uverenja i stanovišta i omogućavamo im da uče jedni od drugih i da razmenjuju jedni sa drugima. U saradnji sa našim partnerima širom sveta, učesnicima pružamo obuku za unapređenje veština i znanja koji su im potrebni da bi uticali na društvene promene u sopstvenim zajednicama. Partneri u realizaciji programa identifikuju motivatore zajednica koji kroz našu obuku stiču veštine koje su im neophodne da bi obuku Aktivni građani preneli drugima. Nakon završene obuke, koriste skup alata iz programa Aktivni građani kako bi osmislili program obuke za učesnike u svojim lokalnim zajednicama širom sveta.

Aktivni građani su pojednici po celom svetu koji žele da doprinesu promeni. Oni su uticajni pojedinci koji rade na unapređenju života ljudi koji žive u njihovoj zajednici. To su etablirani ljudi i institucije kojima se veruje i koji se poštuju u zajednici- OCD, NVO, verske vođe, političari, ljudi koji rade sa mladima, itd. Kroz program stiču potrebne veštine i znanje za osmišljavanje i sprovođenje projekata društvenog angažovanja za rešavanje društvenih problema u njihovim zajednicama..

Projekat Aktivni građani na Zapadnom Balkanu

U decembru 2017. moderatori iz Velike Britanije su održali petodnevnu radionicu za članove 35 organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana. Tokom obuke su obradili različite teme vezane za probleme mladih na lokalnom nivou i radili sa učesnicima na pronalaženju inovativnih načina za njihovo rešavanje. 

Od učesnika radionice se očekivalo da pronađu rešenje za određeni zadatak, pod nadzorom moderatora, jer će upravo oni sprovoditi ovaj program u svojim lokalnim zajednicama. Počevši od februara 2018. godine, odabrani učesnici će biti pozvani da pruže obuke “licem u lice” mladima u svojim zajednicama.

Aktivni građani i Digitalni gradovi su dva projekta koje finansira Vlada Velike Britanije ukupne vrednosti od 1,2 miliona GBP. Trajanje ovog projekta je do marta 2018. godine. Za najnovije vesti o projektu, pogledajte globalnu Facebook  stranicu projekta.

Najnovije informacije o našem projektu Aktivni građani pronađite ovde:

Lansiranje obuka

Konferencija mladih zapadnog balkana