Ovaj video sadrži objašnjenja karakteristika leksike i vokabulara koje utiču na ocenu usmenog dela IELTS testa, na primer objašnjenja kolokacije, konotacije, upotreba manje poznatih reči i izraza i parafraziranja. Ovde ćete naći i sugestije za vežbe kojima ćete obogatiti svoj rečnik i proširiti leksiku.