Ovaj video sadrži objašnjenja aspekata izgovora koji se uzimaju u obzir pri ocenjivanju usmenog dela IELTS testa; na primer naglaska, rečeničnog naglaska, intonacije i grupisanja reči. Postoje i sugestije kako možete da vežbate i poboljšate izgovor.