Ovaj video objašnjava kako možete poboljšati svoje ocene na IELTS-u ako razumete koji će sve aspekti vašeg pismenog dela biti vrednovani.