Više od 50 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije održalo je na konferenciji održanoj u februaru 2015. zanimljive prezentacije o kreativnim načinima upotrebe IKT u obrazovanju.

Pored predavanja koja su održana u okviru konferencijskog dela programa (sale "Space", "Insert" i "Alt"), izlagači na sajmu spremili su za sajamske posetioce predavanja na svojim štandovima i na centralnom sajamskom štandu Enter ExpoHub.

Ovo su neki od predavača koje su posetioci imali prilike da čuju na "Novim tehnologijama u obrazovanju" u 2015. godini.

Ko je sve držao predavanja?

GARET MILS

Garet se bavi inoviranjem obrazovnog programa i dizajniranjem procesa učenja. Postigao je veliki uspeh pri uvođenju promena u obrazovni sistem na međunarodnom, ali i lokalnom nivou.

SEDAM KLJUČNIH PRINCIPA ZA UČENJE U 21. VEKU

radna grupa | nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju 

Garet je publici predstavio sedam ključnih principa koji obezbeđuju interaktivno i efektivno učenje. Prikazao je i različite načine na koje IKT mogu da se iskoriste kako bi omogućili njihovu bolju primenu.

ŠTA IT ZAJEDNICA MOŽE DA NAUČI OD ISTRAŽIVAČA U OBLASTI OBRAZOVANJA?

glavni program 

Previše često, obrazovna politika je vođena modernim trendovima. Kako mi kao nastavnici možemo da razlikujemo prolazne trendove i pouzdano istraživanje? Garet je pokazao kako IKT može da se upotrebi u unapređenju procesa učenja. 

GORAN MAŠANOVIĆ

Elektronsko glasanje u visokom obrazovanju

Radna grupa | Nove tehnologije u visokom obrazovanju

Goran trenutno radi u Istraživačkom centru optoelektronike Univerziteta u Sauthemptonu. Kroz prezentaciju je prikazao metod davanja instrukcija od strane vršnjaka kroz upotrebu elektronskog glasanja. Nakon toga prezentovao je just-in-time metod predavanja, koji se koristi u formi zadataka koji se postavljaju na elektronsku tablu. Na kraju je dao preporuke za interaktivno predavanje tehničkih predmeta.

GORDANA BENAT | BRANKA VUK

Prema digitalno zrelim školama - iskustva iz Carneta

Radna grupa | Nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju 

Gordana i Branka rade u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet u odeljenju za podršku obrazovanju. Preko 15 godina, CARNet radi na projektima uvođenja IKT u školama u Hrvatskoj, što je dovelo da velikog projekta koji je obuhvatao 70% škola sa ciljem da se uvede digitalni pristup u obrazovnom sistemu. Jedan od ključnih projekata koji doprinose digitalnoj zrelosti hrvatskih škola je “IKT Nastavni planovi i programi”.

IVAN OBRADOVIĆ

Tehnološki unapređeno učenje – nove perspektive u visokom obrazovanju

radna grupa | nove tehnologije u visokom obrazovanju

U prezentaciji su prvo bile izložene karakteristike i značaj tehnološki unapređenog učenja i otvorenih obrazovnih resursa u visokoškolskom obrazovanju. Potom je bio predstavljen projekat BAEKTEL, „Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz tehnološki unapređeno učenje“ kao i Centar za elektronsko učenje i obrazovanje na daljinu Univerziteta u Beogradu.

JAROSLAV KOVALSKI

KORIŠĆENJE TEHNLOGIJA U PREVAZILAŽENJU IZAZOVA

glavni program

Jaroslav je stručnjak u oblasti informacionih tehnologija i obrazovanja i odgovoran je za sprovođenje tehnoloških rešenja u kompaniji Pearson. Kao član Poljske komore za informacione tehnologije i telekomunikacije, blisko sarađuje sa drugim pružaocima usluga u oblasti obrazovanja, vladom i nevladinim sektorom. Republika Poljska ga je odlikovala Bronzanim krstom za zasluge u oblasti informacionih tehnologija i obrazovanja.

JELENA GLEDIĆ

E-portfolio učenja u univerzitetskoj nastavi 

radna grupa | Nove tehnologije u visokom obrazovanju

Jelena je asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu i predstavila je primer dobre prakse korišćenja e-portfolija učenja u univerzitetskoj nastavi sa studentima koji imaju neujednačeno iskustvo korišćenja i pristup tehnologiji. Podelila je i par saveta za maksimalno korišćenje prednosti savremenih tehnologija u uprkos ograničenjima u tehničkim uslovima za izvođenje nastave.

JELENA PANIĆ

UPOTREBA IKT U RADU DECE SA AUTIZMOM

Radna grupa | Ka inkluzivnom obrazovanju uz upotrebu novih tehnologija

Jelena radi kao defektolog-vaspitač. Govorila je o inkluzivnom obrazovanju u Srbiji, autizmu i njegovim karatkeristikama, kao i upotrebi IKT u procesu inkluzije dece sa autizmom.

KRIS KEJVI

Upravljanje  MOOC kursevima 

Glavni program

Organizovan u partnerstvu sa organizacijom FutureLearn, prvi otvoreni masovni online kurs British Council-a “Exploring English: language and culture” je privukao preko 120,000 registrovanih učesnika. Ovo predavanje je prezentovalo na koji način su dizajn i organizacija kursa probali da stupe u interakciju i zadrže učesnike tokom šest nedelja njegovog trajanja. Pokazalo je i na koji način je kurs otpočet i kako je rešen problem velikog broja učesnika i njihovih komentara.

Kris Kejvi je radio kao predavač engleskog jezika preko 20 godina u velikom broju zemalja, uključujući Japan, Slovačku, Hong Kong i Italiju. Trenutno se nalazi u Mančesteru na poziciji menadžera za slobodno učenje u okviru British Council-a.

KRISTIN TERI

Kristin se trenutno nalazi na poziciji direktora u Osnovnoj školi i vrtiću “Harbor”. Pod njenim vođstvom škola je dobila je nacionalno priznanje za “Najbolju školu jugoistoka” 2010. godine. U 2014. godini Kristin je bila jedna od samo sedam zaposlenih u oblasti obrazovanja u Engleskoj koji su pozvani na prestižnu konferenciju o digitalnom učenju koja se održala u Sjedinjenim Američkim Državama, a postala je i član saveta ove mreže u Velikoj Britaniji.

Kristin je podelila svoje iskustvo u vođenju jedne osnovne škole uz sveobuhvatnu upotrebu novih tehnologija. Fokusirala se na stvaranje zajedničke vizije, požrtvovanost, timski rad, očekivanja, evaluaciju i planiranje.

ŠKOLA ZA 21. VEK

GLAVNI PROGRAM 

Vođenje škole uz pomoć novih tehnologija

Radna grupa | Nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju 

KRISTINA RADOJIČIĆ

SMART TELEFONI — PREDNOST U UČENJU JEZIKA

RADNA GRUPA | NOVE TEHNOLOGIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU 

Kristina radi kao nastavnik engleskog jezika. Govorila je o tome kako moderna tehnologija daje nastavnicima prednost kakvu do sada nisu imali i kako bi je trebalo koristiti kao didaktičko sredstvo kako bi se poboljšao proces učenja. Kristina nam je pokazala kako je pravilnom upotrebom tehnologije moguće ohrabriti učenike da preuzmu kontrolu nad sopstvenim učenjem.