Više od 50 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije održalo je na konferenciji održanoj u februaru 2015. zanimljive prezentacije o kreativnim načinima upotrebe IKT u obrazovanju.

Pored predavanja koja su održana u okviru konferencijskog dela programa (sale "Space", "Insert" i "Alt"), izlagači na sajmu spremili su za sajamske posetioce predavanja na svojim štandovima i na centralnom sajamskom štandu Enter ExpoHub.

Ovo su neki od predavača koje su posetioci imali prilike da čuju na "Novim tehnologijama u obrazovanju" u 2015. godini.

Ko je sve držao predavanja?

PRIMOŽ POLAJNAR

HP rešenja za obrazovanje

Glavni program

HP veruje da bi svaki učenik trebalo da ima pristup kvalitetnom obrazovanju, u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta. HP rešenja pružaju potpuni pristup sadržajima, nastavnom planu i mogucnost komunikacije među učenicima.  Rešenja koja su ovom prilikom predstavili su: HP Education Editions, NETa, PISA MOOC, LinkReader, i tablet uređaji za edukaciju.

 

RADOJKA KRNETA

NeReLa projekat

Radna grupa | nove tehnologije u visokom obrazovanju

Radojka je profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. Na predavanju je govorila o NeReLa projektu čiji je cilj povećanje atraktivnosti inženjerskog obrazovanja kroz uvođenje inovativnih nastavnih metoda i kroz jačanje saradnje univerziteta i srednjih stručnih škola. Inovativni nastavni metodi realizovaće se kroz umrežavanje udaljenih inženjerskih laboratorija koje su uspostavljene na visokoškolskim partnerskom institucijama.

 

SANJA DENIĆ

Mogućnosti i prepreke digitalne inkluzije učenika sa smetnjama u razvoju

radna grupa | Ka inkluzivnom obrazovanju uz nove tehnologije 

Sanja je u ovoj prezentaciji pokazala zbog čega je neophodna primena novih tehnologija u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, šta ona donosi, kao i na koje prepreke nailazimo.

Android  aplikacija za izradu didaktičkih materijala

radna grupa | Ka inkluzivnom obrazovanju uz upotrebu novih tehnologija

Ova aplikacija omogućava samostalno učenje deteta sa smetnjama u razvoju, a nastavniku koji radi sa detetom omogućava potpunu individualizaciju nastavnog procesa.

Sanja je defektolog rehabilitator-somatoped i u svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena.

SANJA SABLJIĆ

E-UČENJE PO MODELU 1:1-PROJEKAT DOSITEJ U REPUBLICI SRPSKOJ

glavni program

U procesu transformacije obrazovanja treba obratiti pažnju na različite faktore specifične za pojedina okruženja. Kroz ovo predavanje publika se upoznala sa izazovima i rezultatima Lanaco projekata u obrazovnom sektoru, sa posebnim naglaskom na projekat Dositej, koji uvodi tzv. „jedan na jedan“ model učenja uz pomoć specijalno dizajniranih Intel® Classmate PC-jeva za učenike.

Sanja Sabljić se od 2006. u kompaniji Lanaco nalazi na mestu menadžera novog sektora pod nazivom "IT rešenja i edukacija“. Od 2009. godine angažovana je na više različitih projekata iz ove oblasti, što rezultira vođenjem projekta „Dositej – eUčenje po modelu 1:1“.  Kao sistem inženjer, od 2005. godine, radi i kao predavač sa Microsoft Certified Trainer sertifikatom.

SNEŽANA KLEPIĆ

"SEOBE" U VIKI-ALATU

Radna grupa | nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju 

Snežana je profesor srpskog jezika i književnosti. Kako bi osavremenila nastavu, podstakla učenike da više čitaju, a interpretaciju Seoba učinila zanimljivijom, za učenike je osmislila posebne zadatke koji su ih podstakli na istraživačko čitanje, kritičko mišljenje, saradnju i stvaralaštvo. Svoje radove ugradili su u viki-stranu "Umeće učenja" i tako stvorili svojevrsnu bazu znanja.

STEVAN NESTOROV

Upotreba asistivnih tehnologija u inkluzivnom odeljenju 

radna grupa | ka inkluzivnom obrazovanju uz nove tehnologije

Stevan radi kao defektolog u školi za decu sa smetnjama u razvoju i potpredsednik NVO "Pomoć porodici". U svojoj prezentaciji je govorio o tome kako asistivna tehnologija podiže samopouzdanje i osećaj samostalnosti deteta sa smetnjama u razvoju. Zahvaljujući tome deca mogu iskusiti uspeh, a uspeh dovodi do motivacije. Nastavnik ne treba da se opterećuje tehnologijom nego da je na najbolji način iskoristi tako da pomogne detetu kao most ili kompenzacija za specifične deficite funkcionisanja.

SVETLANA BELIĆ MALINIĆ

Kreativnost u učenju 21. Veka

Radna grupa | nove tehnologije u visokom obrazovanju

Svetlana koristi kreativni koncept obrazovanja koji predstavlja dobar spoj svetskih metodičkih trendova, informacionih tehnologija i nastavnog programa. Primena ovakvog pristupa joj je donela drugo mesto na takmičenju za najboljeg nastavnika 21. veka, svetsko priznanje koje globalno dodeljuje Pearson.

SVETLANA MATOVIĆ

SPECIJALISTIČKO OBRAZOVANJE ZA OSOBE OŠTEĆENOG SLUHA

radna grupa | Ka inkluzivnom obrazovanju uz upotrebu novih tehnologija

Svetlana je profesor u školi za osobe sa oštećenim sluhom. Specijalističko obrazovanje u jednogodišnjem trajanju, prvi put  je dostupno i gluvim i nagluvim frizerima koji su pokazali da zaslužuju dalje obrazovanje u svojoj struci. Saznanje da svi oni uspešno koriste nove tehnologije u komunikaciji je mnogo olakšalo realizaciju nastavnih planova i veoma uspešnu edukaciju.

TATJANA GLOGOVAC

DIGITALNI ALATI ZA UČENJE STRANOG JEZIKA I AUTONOMIJA UČENIKA

radna grupa | Nove tehnologije u visokom obrazovanju 

Tatjana je profesor engleskog jezika. Govorila je o upotrebi digitalnih alata u razvoju autonomije u učenju nakon čega je prikazala praktične primene digitalnih alata u nastavi engleskog jezika. 

VELJKO POTKONJAK

Učenje na daljinu u studijama inženjerskih nauka

radna grupa | nove tehnologije u visokom obrazovanju 

Veljko je profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Njegova prezentacija razmatra primenu virtuelnih laboratorija za učenje na daljinu i profesionalnu obuku u inženjerskim naukama, na osnovu tri kriterijuma: realistično ponašanje, realističan korisnički interfejs i realistična vizuelizacija.