Više od 50 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije održalo je na konferenciji održanoj u februaru 2015. zanimljive prezentacije o kreativnim načinima upotrebe IKT u obrazovanju.

Pored predavanja koja su održana u okviru konferencijskog dela programa (sale "Space", "Insert" i "Alt"), izlagači na sajmu spremili su za sajamske posetioce predavanja na svojim štandovima i na centralnom sajamskom štandu Enter ExpoHub.

Ovo su neki od predavača koje su posetioci imali prilike da čuju na "Novim tehnologijama u obrazovanju" u 2015. godini.

Ko je sve držao predavanja?

LJILJANA KRKIĆ | DENI GURIS

Oracle Akademija, da li ste spremni? 

GLAVNI PROGRAM 

Ljiljana i Deni su predstavili program Oracle Akademije i govorili su o veštinama koje će nedostajati 2020-te godine.

Ljiljana je tokom svog desetogodišnjeg rada u kompaniji Oracle radila na mnogim pozicijama. U poslednjih osam godina radi kao nacionalni menadžer u okviru Oracle Univerziteta na području Srbije, Crne Gore i Bugarske i kao programski menadžer u Oracle Akademiji zadužen za neprofitne obrazovne inicijative u Srbiji i Crnoj Gori.

Deni ima više od 15 godina iskustva u vođenju edukativnih projekata za najveće tehnološke kompanije. Trenutno se nalazi na poziciji višeg menadžera u okviru Oracle Akademije za Evropu, Bliski istok i Afriku i zadužen je za strategijske inicijative i privatno-javna partnerstva. Denijevo iskustvo doprinosi njegovom cilju da mladim ljudima pruži šansu da razviju svoje veštine i postanu lideri.

LOREN DENIJER

Svakodnevna upotreba tehnologije u školi “Mulberi”

radna grupa | Ka inkluzivnom obrazovanju uz upotrebu novih tehnologija

Ovo je pregled svakodnevne upotrebe IKT-a kako bi se napravilo inkluzivno okruženje. Objasnila je pojam inluzivnog obrazovanja, na koji način ono funkcioniše i kako je podržano od strane IKT-a.

Animacija za komunikaciju

radna grupa | Ka inkluzivnom obrazovanju uz upotrebu novih tehnologija 

Ova prezentacija se fokusirala na interakciju sa studentima kojima je potrebna stimulacija više čula i kinestetičke aktivnosti kako bi im pomogle da razumeju i upamte informacije. Takođe je pokazala na koji način animacija može da unapredi pisane i jezičke veštine.

Loren već osam godina radi kao nastavnik dece sa posebnim obrazovnim potrebama.

MAJA TODOROVIĆ | MARINA PANIĆ | DANIELA MINIĆ ALEKSIĆ | SNEŽANA MARKOVIĆ | MILORAD KARANOVIĆ

Projekat Razvionica 

radna grupa | nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju 

Ovaj projekat realizuje konzorcijum koji predvodi kompanija Hulla & Co. Human Dynamics KG, a finansira ga Evropska Unija. Cilj projekta je razvoj obrazovanja u Srbiji, kroz jačanje "trougla znanja", koji čine edukacija, istraživanje i inovacija.

MARKO ČEVIZOVIĆ

SAMSUNG U OBRAZOVANJU

glavni program 

Obrazovanje se menja veoma brzo, danas naša deca koriste uređaje koji nisu ni postojali pre deset godina. Pristup internetu, nove tehnologije i pristup informacijama kad god su nam potrebne će oblikovati obrazovni sistem u godinama koje dolaze. Samsung je aktivno uključen u oblikovanje novog obrazovnog sistema kroz svoja rešenja u ovoj oblasti.

Markovo glavno zaduženje u okviru Samsung Electronics kompanije je da pomogne velikim sistemima da ostvare potpunu korist na osnovu novih tehnoloških rešenja i da unaprede svoje poslovne procese. 

MILOŠ BAJČETIĆ

Digitalno doba – doba distrakcije

radna grupa | nove tehnologije u visokom obrazovanju 

Miloš je docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu i predsednik Upravnog odbora Moodle Mreže Srbije. Cilj njegovog predavanja je bio da ukaže na pojedine "greške" i stereotipe kada je u pitanju primena novih obrazovnih tehnologija, koji proističu iz nedovoljnog poznavanja karakteristika novog medija, nerealnih očekivanja i nepoznavanja rezultata savremenih istraživanja iz oblasti neuronauka, kognitivne psihologije i pedagogije.

MIRJANA LAZOR

KREIRANJE DIGITALNIH NASTAVNIH MATERIJALA U INKLUZIVNOM SREDNJEM STRUČNOM OBRAZOVANJU

radna grupa | Ka inkluzivnom obrazovanju uz upotrebu novih tehnologija

Mirjana radi kao školski pedagog. Govorila je o podizanju efektivnosti teorijske i praktične nastave za učenike sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju, korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija — kamere, računara, projektora, platforme za elektronsko učenje i Web 2.0 alata.

MIROSLAV MARIĆ | IVANA KOVAČEVIĆ

Završni ispit – platforma za ravnopravno uključenje učenika u obrazovni process

radna grupa | ka inkluzivnom obrazovanju uz nove tehnologije

„Završni ispit“ je obrazovna platforma koja sadrži zadatke iz matematike i srpskog jezika namenjene učenicima koji se spremaju za polaganje završnog ispita. Posebno prilagođeni zadaci pružaju mogućnost učenicima obuhvaćenim inkluzijom da koriste IKT i unaprede svoje znanje. Platforma je besplatna i javno dostupna. Njenim korišćenjem učenici u procesu inkluzije će ostvariti samostalnost, a putem zajedničkih obrazovnih sredstava sa vršnjacima pripremiće se za poslovni i društveni život koji ih očekuje u budućnosti.

MIROSLAVA RISTIĆ

Razvoj studijskih programa za digitalne kompetencije nastavnika

radna grupa | nove tehnologije u visokom obrazovanju

Miroslava je profesor na Učiteljskom fakuletu u Beogradu. Cilj njene prezentacije je bio prikaz postojećih iskustava u razvoju studijskih programa za sticanje digitalnih kompetencija budućih učitelja i vaspitača na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Analizom dosadašnjih iskustava razvijen je pilot projekat EduDigital+ u funkciji digitalne podrške nastavi infromatičkih predmeta i primeni savremenih IKT u nastavi.

NIKOLA JELAČIĆ

Inovacija u Guglu

Radna grupa | Nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju

Živimo u vremenu kada je teško predvideti trendove i kada petina svetske populacije ima mobilni telefon. Međutim, moramo imati na umu da su inovacije proces koji pokreću ljudi. U obrazovanju, to je još očiglednije. Danas, inovacija pruža velike mogućnosti u pristupu i korišćenju informacija.

 

POL FREJER

ZAŠTO JE SVETU POTREBAN WATSON?

glavni program

Na predavanju je publika imala priliku da čuje o razvoju novog programskog jezika "Watson". "Watson" je kognitivna tehnologija koja procesuira informacije na način koji je više karakterističan za ljudska bića nego za kompjutere—razume prirodan jezik, stvara hipoteze na osnovu dokaza i uči u hodu.

Pol Frajer je iskusni profesionalac sa više od 30 godina iskustva u oblasti informacionih tehnologija, od kojih je više od 15 proveo na različitim pozicijama u okviru kompanije IBM. Trenutno se nalazi na poziciji menadžera za evropske akademske inicijative u Velikoj Britaniji. Podstiče svoju publiku da koristi najnovije kognitivne metode i tehnologiju kako bi studenti koji završavaju fakultet imali prave veštine za zaposlenje u današnjem radnom okruženju koje se veoma brzo menja.