PETAK, 26. FEBRUAR | SUBOTA, 27. FEBRUAR

Pored naziva svake sesije nalazi se link pomoću kojeg možete da preuzmete PDF prezentacije koje su korišćene tokom predavanja u toj sesiji.

SALA "SPACE" | GLAVNI PROGRAM

Glavni konferencijski program koji će uključivati prezentacije i predavanja o svim nivoima obrazovanja.

PREUZMITE PREZENTACIJE

07.30

Registracija učesnika

09.00

Svečano otvaranje

09.45

Saradnja nastavnika u razvoju mešovite nastave
Diana Laurilard, Velika Britanija
10.15 Veliko spremanje kuće: #opendata u obrazovanju
Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
10.30 Obrazovanje i međunarodna perspektiva
Markus Orlovski, Velika Britanija
11.00 Pauza
11.30 Poslovi budućnosti
Ljiljana Krkić i Duša Vuković, Oracle Akademija
12.00 Prednost uma: liderstvo nastavnika kroz nauku
Nikolaos Dimitriadis, Univerzitet Šefild
12.30 Edukativno programiranje kao sredstvo za učenje
Ivan Kalaš, Velika Britanija
13.00 Pauza
14.15 Panel diskusija
Bezbednost dece na internetu
15.00 Promena obrazovanja - globalni i lokalni izazovi
Rui Silva, Intel
15.30 Pauza
16.00 Onlajn učenje sa British Council-om
Rob Luis, Velika Britanija
16.30 Unapređenja inkluzivnog obrazovanja primenom IKT
Dragana Malidžan Vinkić, Srbija
17.00 Kako najbolje iskoristiti analitike učenja
Sajmon Kros, Velika Britanija
17.30 Kraj programa

SALA "ENTER" | OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Predavanja u ovoj sali će se fokusirati na temu osnovnog i srednjeg obrazovanja.

PREUZMITE PREZENTACIJE

07.30 Registracija učesnika
09.00 Video prenos glavnog konferencijskog programa iz sale "SPACE"
11.00 Laboratorija u džepu
Marina Dorocki i Vladan Mladenović, Srbija
11.15 Značaj promene ritma u nastavi
Danilo Borovnica, Srbija
11.30 Modelovanje električkih kola na računaru
Dragan Kreculj, Srbja
11.45 Nove tehnologije i fizika čestica
Ivan Stojanović i Jovica Milisavljević, Srbija
12.00 Khan akademija na srpskom
Igor Popov, Srbija
12.15 Laboratorijski eksperimenti na daljinu
Svetalana Njegomir i Milan Njegomir, Srbija
12.30 E–kompetencije nastavnika, aktivnosti u Sloveniji
Borut Čampelj, Slovenija
12.45 Deca u 21.veku – kodiranje uz 2Code
 
Mark Barous, Velika Britanija
13.15 Pauza
14.15 Informaciono društvo i obrazovanje
Sava Savić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
14.30 Graditeljke Beograda – projekat bez roka trajanja
Katarina Aleksić, Verica Arula i Milena Zindović, Srbija
14.45 Učimo da učimo uz primenu novih tehnologija
Branijeta Kondžulović, Tatjana Tomić Đorović i Marija Veličković, Srbija
15.00 Upotreba IKT Gradske biblioteke Subotica u svrhe obrazovanja
Ivona Vojnić Hajduk i Marijana Tenodi, Srbija
15.15 FabLabPetnica: digitalna fabrikacija inSTEM nastavnog plana i programa
Ivana Gađanski, Nikola Božić i Miroslava Raspopović, Srbija
15.30 Pauza
16.00 Stvaranje tehnološkog okruženja
Mark Martin, Velika Britanija 
16.30 iPedagogija za kreativnu nastavu – studija slučaja
Svetlana Belić Malinić, Srbija
16.45 Ne tvrdiči u IKT
Snežana Klepić i Aleksandra Sekulić, Srbija
17.00 Primena IKT tehnologije u projektnoj nastavi
Radoje Košanin i Anica Tričković, Srbija
17.15 Međunarodni projekat "E-medica"
Edin Kadić, Hrvatska
17.30 Kraj programa

SALA "INSERT" | VISOKO I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Predavanja u ovoj sali će se fokusirati na temu visokog i inkluzivnog obrazovanja.

PREUZMITE PREZENTACIJE

07.30 Registracija učesnika
09.00 Video prenos glavnog konferencijskog programa iz sale "SPACE"
11.00 Audio biblioteke za studente
Vlado Delić, Srbija
11.15 U govornoj interakciji sa računarskom igrom
Branko Lučić, Srbija 
11.30 Komuniciramo uz IKT
Iva Urdarević, Katarina Aleksić i Verica Arula, Srbija
11.45 Prečica do inkluzije: video igre za učenje u pokretu
Mihajlo Arsenijević i Nenad Ralić, Srbija
12.00 Iskustva školskog tima za asistivnu tehnologiju
Nevena Ivković, Srbija
12.15 Prevazilaženje prepreka u učenju
Šeron Grej, Velika Britanija
13.00 Pauza
14.15 Prevazilaženje jaza
Džon Tompson, Velika Britanija
14.45 Open Bages u celoživotnom učenju
Vladan Devedžić, Srbija
15.00 Studentska ocena funkcionalnosti Moodle platforme
Uglješa Marjanović, Srbija
15.15 Onlajn učenje, ali na drugi način
Dejan Ljubojević, Velika Britanija
15.30 Pauza
16.00 Ocenjivanje "mekih" veština – rešenje 21. veka
Karl Rojl, Velika Britanija
16.30 Izazovi i perspektive onlajn studiranja
Dragan Domazet, Srbija
16.45 Inteligentne mašine i mogućnost zapošljavanja
Milan Gnjatović, Srbija
17.00 Marljiv pristup učenju i kulturi
Jasmina Nikolić, Srbija 
17.15 Kraj programa

SALA "ALT" | RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA

Predavanja u ovoj sali će se fokusirati na kombinaciju tema o upotrebi IKT u menadžmentu ljudskih resursa i treninzima zaposlenih.

PREUZMITE PREZENTACIJE

07.30 Registracija učesnika
09.00 Video prenos glavnog konferencijskog programa iz sale "SPACE"
11.00 Tribina: Odgovorna nauka u društvu: od koncepta do alata
12.00 Pauza
14.00 Obrazovanje i nove tehnologije u globalnom svetu
Katarina Popović, Međunarodni savet za obrazovanje odraslih i Dragan Đorđević, Skills
14.15 E-akademija
Ivana Kostić, Heineken
14.30 Aplikacija za regrutaciju
Biljana Stepanović, Mondelez
14.45 Tehnologija podiže faktore uspeha na novi nivo
Nađa Kozlovački, SAP
15.00 E-learning u vojnom kontekstu
Maja Šimrak-Grbić, Vojna akademija
15.15 Pauza
15.45 EYLeads 
Sonja Jovanović i Mia Melegi, EY
16.00 I bi webinar 
Marijana Pavlović, KPMG
16.15 Upotreba aplikacije za mobilne uređaje tokom treninga u učionici 
Dragan Đorđević, Skills
16.30 Panel diskusija 
Upotreba tehnologije u HR-u
17.00 Kraj programa

Molimo vas da imate u vidu da je program konferencije podložan promenama.