Call 1 - Media for Change, image

Projekat Western Balkans Media for Change poziva medije u Srbiji da se prijave za grantove.

Ovaj regionalni projekat, koji se sprovodi širom Zapadnog Balkana, realizuje konzorcijum koji predvodi British Council u partnerstvu sa BIRN (Balkan Investigative Reporting Network), Thomson Foundation i INTRAC (The International NGO Training and Research Centre), a finansira ga Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Projekat objavljuje Poziv za prijave u okviru dva LOT-a:

LOT 1 - Program “Business Innovation Synergiser”

LOT 2 - Proizvodnja kvalitetnog sadržaja koji angažuje publiku

Prijava je moguća i za LOT1 i za LOT2 u ovom Pozivu za prijave, ali samo jedna može biti odobrena za dobijanje granta (ili prijava za LOT1 ili za LOT2).

Program “Business Innovation Synergiser”

Ovaj LOT je namenjen prepoznatim medijskim organizacijama i većim medijskim kućama sa utemeljenom poslovnom idejom ili već razvijenim planom ili strategijom koji imaju apsorpcioni kapacitet za podršku u sprovođenju poslovnih ideja, planova ili strategija.

Aktivnosti koje će se smatrati prihvatljivim (ali nisu ograničeni na iste) u okviru LOT1:

 • Uvođenje novih ili unapređenje postojećih usluga, različite vrste prikupljanja sredstava, grupno finansiranje, mogućnosti monetizacije;
 • Razvoj novih ili unapređenje postojećih proizvoda i alata za privlačenje i diverzifikaciju publike;
 • Sprovođenje strategija za angažovanje publike i društvene zajednice koje bi mogle služiti uspostavljanju poverenja i jačanju misije medija, i koje bi mogle biti osnov za novi tok monetizacije;
 • Uvođenje ili poboljšanje distribucije digitalnog sadržaja i pristupa koji uključuju potrebe i interesovanja ciljane publike/zajednice sa posebnim akcentom na žene, mlade, manjine, osobe starije od 65 i dijasporu.

Proizvodnja kvalitetnog sadržaja koji angažuje publiku

Ovaj LOT nudi podršku za proizvodnju kvalitetnog i relevantnog sadržaja kreiranog uz angažovanje i za različitu publiku, uključujući žene, mlade ljude i nedovoljno zastupljene grupe.

Vrste aktivnosti koje ispunjavaju uslove za podršku trebalo bi da imaju u fokusu (ali nisu ograničene na iste):

 • Proizvodnju i objavljivanje kvalitetnog sadržaja u različitim formatima zasnovanim na informacijama i podacima dobijenim pomoću alata Engaged Citizens Reporting (ECR). Aktivnost podstiče i lokalnu i prekograničnu istraživačku saradnju.
 • Inovativni pristupi i aktivnosti za angažovanje publike (debate, kampanje na društvenim mrežama, događaji u lokalnim zajednicama, saradnja sa lokalnim nevladinim organizacijama i sl.) u proizvodnji kvalitenog, istraživačkog, proverenog, rodno osetljivog, zanimljivog i inovativnog sadržaja.
 • Inovativne alate i metode za promovisanje proizvedenog sadržaja koji privlači širu i raznovrsniju publiku.

Važne napomene:

 • Podnosilac prijave mora biti pravno lice ili medij koje ima registrovano sedište u Republici Srbiji pre 1. januara 2020. godine.
 • Podnosilac prijave mora priložiti dokaz o plaćenim dospelim porezima u skladu sa lokalnim zakonima.
 • Prijavljivanje u saradnji sa drugom medijskom kućom ili organizacijom za potrebe granta nije dozvoljeno jer je šema grantova usredsređena na izgradnju individualnog kapaciteta za odabrane medije.
 • Podnosilac prijave ne može biti korisnik sredstava Ujedinjenog Kraljevstva ili drugih donacija ili finansijskih aktivnosti koje podrazumevaju šeme grantova koje su iste kao aktivnosti predložene u ovoj šemi grantova.

Za detaljne informacije, projekat Western Balkans Media for Change poziva sve zainteresovane da preuzmu dokumenta koja se nalaze na dnu stranice. Molimo da pratite uputstva u svakom dokumentu o tome kako da podnesete svoju prijavu/e.

 • Rok za podnošenje prijava za ovaj Poziv je 14. februar 2024. godine u 24.00 po lokalnom vremenu.
 • Prijave moraju biti popunjene na engleskom jeziku.

Onlajn info sesija

Projekat Western Balkans Media for Change organizuje onlajn info sesiju povodom ovog Poziva u utorak, 30. januara 2024., u 14.00 časova kako bismo predstavili zainteresovanim medijima ciljeve Poziva, način prijavljivanja i omogućili im da postave pitanja i dobiju odgovore i razjašnjenja.

Mediji zainteresovani da učestvuju u info sesiji mogu se prijaviti slanjem sledećih podataka - ime medija, ime i prezime predstavnika/ca, funkcija/e i imejl adresa/e, na mediagrantsserbia@britishcouncil.org.

Prijavu je moguće izvršiti do ponedeljka, 29. januara, do 14:00 časova kako bismo na vreme mogli da dostavimo agendu i link za pristup onlajn sesiji svim zainteresovanim učesnicima. Sesija će biti održana na srpskom jeziku.

Ukoliko ste propustili našu info sesiju, pročitajte postavljena pitanja i odgovore: FAQ