Call for applications 2 - Media for Change, image

S ciljem da podrži kreiranje kvalitetnog, angažovanog i inovativnog sadržaja, lokalnu i regionalnu saradnju, profesionalno usavršavanje, stažiranje, umrežavanje, mobilnost i validaciju poslovnih ideja, projekat Western Balkans Media for Change predstavlja prilike za dodelu grantova pojedincima, medijskim kućama, udruženjima i organizacijama sa Zapadnog Balkana.

Projekat Western Balkans Media for Change finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi ga British Council u partnerstvu sa Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), Thomson Foundation i INTRAC (The International NGO Training and Research Centre).

Grantovi koji će biti podržani kroz ovaj poziv treba da spadaju u neku/e od šest (6) prioritetnih oblasti:

 1. Validacija poslovne ideje
 2. Proizvodnja sadržaja kroz učenje, mobilnost ili saradnju
 3. Jačanje javnog servisa u pogledu sadržaja i dosega do publike
 4. Razvoj i angažovanje publike
 5. Podrška za umrežavanje
 6. Promovisanje kvalitetnog, profesionalnog i etičkog novinarstva

Aktivnosti treba da budu realizovane na Zapadnom Balkanu: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Trajanje projekata može biti od jednog (1) do najviše šest (6) meseci.

Ko može da se prijavi

 • Organizacije – medijske kuće, tradicionalni i onlajn mediji, grupe/timovi novinara/ki sa statusom pravnog lica (npr. udruženja, formalno uspostavljene mreže, itd.) i nevladine medijske organizacije u zemljama Zapadnog Balkana.
 • Pojedinci – medijski profesionalci/ke, mladi novinari/ke, studenti/kinje i kreatori/ke medijskih sadržaja
 • Inicijative – mreže, grupe, aktuelne ili planirane inicijative koje imaju za cilj jačanje uloge žena i mladih u medijskom sektoru, promovisanje kvalitetnog novinarstva, regionalne inicijative, itd.

Za detaljne informacije, kriterijume podobnosti i smernice, Western Balkans Media for Change poziva sve zainteresovane da preuzmu dokumente priložene na ovoj stranici. Molimo vas da u svakom dokumentu partite uputstva o podnošenju prijave(a).

 • Ovaj poziv je otvoren do 31. decembra 2024. godine u 24.00. Podnosilac prijave može da podnese prijavu(e) tokom perioda trajanja ovog poziva.

* Sve aktivnosti koje se finansiraju u okviru ovog poziva moraju biti završene do 28. februara 2025. godine.

 • Podnosilac prijave može podneti više od jedne prijave u okviru ove šeme grantova, pošto će poziv biti stalno otvoren. Međutim, podnosiocima prijave kojima je dodeljeno više od jednog granta nije dozvoljeno da istovremeno realizuju više projekata finansiranih u okviru ove šeme grantova; može postojati samo jedan aktivan ugovor o grantu sa podnosiocem prijave u bilo kom trenutku. Stoga, podnosioci prijave treba da uzmu u obzir predloženi vremenski okvir prilikom prijavljivanja za grantove.
 • Prijave moraju biti popunjene na engleskom jeziku.

Spoljni linkovi