Program Škole za 21. vek nije kreiran samo kako bi decu podučio osnovama programiranja već sa ciljem da ostvari veći pozitivan uticaj na društva u kojima deca žive. Našim programom ćemo u naredne tri godine dopreti do milion dece, i iako je ovaj broj impresivan još smo ponosniji na to što deca usvajaju principe  kritičkog mišljenja i rešavanja problema i primenjuju ih na svakodnevne životne situacije. Saznajte više o uspešnim pričama koje dolaze iz naših škola.

U ovom odeljku