Danas je udeo žena u IT sektoru između 20 i 30 procenata širom sveta, a predviđa se da će u sledećih 5-10 godina taj udeo iznositi čak 40 procenata! U Evropi, rodni jaz u STEM industrijama (nauka, tehnologija, inžinjerstvo i matematika) posebno je velika u informacionim i komunikacionim tehnologijama. Pročitajte priče o uspešnim ženamai iz IT industrije, naučite više o rodnom jazu i kako naš program doprinosi smanjenju rodno zasnovanog jaza u ovim oblastima.