21st CS

Ovaj program, koji se realizuje u partnerstvu s nadležnim obrazovnim institucijama svake od zemalja učesnica, ima za cilj da milion učenika uzrasta 10-15 godina stekne veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema. Pored sticanja veština kritičkog mišljenja i rešavanja problema, deca će usvojiti praktične veštine programiranja i imati priliku za usavršavanje svojih veština kroz programiranje fizičkih uređaja (eng. physical computing).

U okviru programa, svaka škola na Zapadnom Balkanu će dobiti određen broj mikrobit uređaja – džepnih računara na kojima deca mogu da programiraju i koriste ih za rešavanje svakodnevnih problema iz raznih školskih predmeta. Ovaj uređaj omogućava učenicima da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način. 

Za uspeh i konkurentnost na globalnom tržištu rada ključne su veštine poput rešavanja problema, kritičkog mišljenja, digitalne pismenosti i kreativnosti.

„Čim su uzeli mikrobit uređaj u ruke, njihova mašta se razbuktala i počeli su s pitanjima: 'Šta ako pokušamo ovo?', 'Šta ako povežemo Mikrobit sa ovim?', 'Šta bi se desilo kad bismo uradili ovo?'. To je ključ - učiti kako se rešavaju nerutinski problemi. Deca postaju kreativna i to je, po mom mišljenju, veoma važno.“ - nastavnik

Kako smo počeli – Priča o najhrabrijim školama

Pilot-projekat Škole za 21. vek realizovan je u saradnji sa BBC-jevom Obrazovnom fondacijom mikrobit tokom 2017. i 2018. godine. U njemu je učestvovalo 135 škola i 26.000 učenika širom Zapadnog Balkana. 

Tokom pilot-projekta, 1180 nastavnika je obučeno kako da primeni nove veštine podučavanja koristeći mikrobit uređaj. Svi oni su prošli kroz petodnevnu uvodnu obuku o tome kako integrisati tri veštine (kritičko mišljenje, rešavanje problema i programiranje pomoću mikrobit uređaja) u proces nastave i učenja. Podršku im je pružalo 17 nacionalnih trenera za ključne veštine koje su obučili stručnjaci iz organizacije British Council i Obrazovne fondacije mikrobit.

Istraživanje IPSOS Strategic marketinga

Ovo istraživanje je uradio IPSOS Strategic marketing 2018. godine  za potrebe projekta Škole za 21. vek na Zapadnom Balkanu. Izveštaj je pokazao sledeće:

  • 86% nastavnika veruje da je mikrobit uređaj koristan pri izvođenju nastave u skladu s kurikulumom 
  • 90% nastavnika veruje da će mikrobit uređaj podstaći učenike na programiranje i izvan učionice
  • 93% nastavnika smatra da bi mikrobit uređaj bio podsticajan za učenike u učionici 
  • 100% nastavnika smatra da je to koristan nastavni alat.

Izveštaj je takođe pokazao kako nastavnici veruju da su aktivnosti sa mikrobit uređajima povećale međusobnu socijalizaciju učenika kao i da su „povećale razmenu znanja među učenicima“ i „poboljšale saradnju i komunikaciju sa ostalim nastavnicima“. Nastavnike je oduševila spoznaja da su učenici koji su obično bili nezainteresovani i nisu se uključivali ni u kakva dešavanja u razredu bili prvi koji su se prihvatili mikrobit uređaja. Prijavljeno je da su neki učenici pokazali „neke potpuno nove potencijale što pokazuje da je njima samo trebalo drugačije pristupiti“.  

Rezultati pilot-projekta uključeni su u mnogo obimniji program Škole za 21. vek u okviru koga će u periodu od tri godine milion učenika uzrasta 10 -15 godina steći veštine koje su im potrebne za prosperitetnu budućnost.