21st CS

Ovaj program, koji se realizuje u partnerstvu s nadležnim obrazovnim institucijama svake od zemalja učesnica, ima za cilj da milion učenika uzrasta 10-15 godina stekne veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema. Pored sticanja veština kritičkog mišljenja i rešavanja problema, deca će usvojiti praktične veštine programiranja i imati priliku za usavršavanje svojih veština kroz programiranje fizičkih uređaja (eng. physical computing).

U okviru programa, svaka škola na Zapadnom Balkanu će dobiti određen broj micro:bit uređaja – džepnih računara na kojima deca mogu da programiraju i koriste ih za rešavanje svakodnevnih problema iz raznih školskih predmeta. Ovaj uređaj omogućava učenicima da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način. 

Za uspeh i konkurentnost na globalnom tržištu rada ključne su veštine poput rešavanja problema, kritičkog mišljenja, digitalne pismenosti i kreativnosti.

„Čim su uzeli micro:bit uređaj u ruke, njihova mašta se razbuktala i počeli su s pitanjima: 'šta ako pokušamo ovo?', 'šta ako povežemo Micro:bit sa ovim?', 'šta bi se desilo kad bismo uradili ovo?'. To je ključ - učiti kako se rešavaju nerutinski problemi. Deca postaju kreativna i to je, po mom mišljenju, veoma važno.“ - nastavnik

Kako smo počeli – Priča o najhrabrijim školama

Pilot-projekat Škole za 21. vek realizovan je u saradnji sa BBC-jevom Obrazovnom fondacijom micro:bit tokom 2017. i 2018. godine. U njemu je učestvovalo 135 škola i 26.000 učenika širom Zapadnog Balkana. 

Tokom pilot-projekta, 1180 nastavnika je obučeno kako da primeni nove veštine podučavanja koristeći micro:bit uređaj. Svi oni su prošli kroz petodnevnu uvodnu obuku o tome kako integrisati tri veštine (kritičko mišljenje, rešavanje problema i programiranje pomoću micro:bit uređaja) u proces nastave i učenja. Podršku im je pružalo 17 nacionalnih trenera za ključne veštine koje su obučili stručnjaci iz organizacije British Council i Obrazovne fondacije micro:bit.

Istraživanje IPSOS Strategic marketinga

Ovo istraživanje je uradio IPSOS Strategic marketing 2018. godine  za potrebe projekta Škole za 21. vek na Zapadnom Balkanu. Izveštaj je pokazao sledeće:

  • 86% nastavnika veruje da je micro:bit uređaj koristan pri izvođenju nastave u skladu s kurikulumom 
  • 90% nastavnika veruje da će micro:bit uređaj podstaći učenike na programiranje i izvan učionice
  • 93% nastavnika smatra da bi micro:bit uređaj bio podsticajan za učenike u učionici 
  • 100% nastavnika smatra da je to koristan nastavni alat.

Izveštaj je takođe pokazao kako nastavnici veruju da su aktivnosti sa micro:bit uređajima povećale međusobnu socijalizaciju učenika kao i da su „povećale razmenu znanja među učenicima“ i „poboljšale saradnju i komunikaciju sa ostalim nastavnicima“. Nastavnike je oduševila spoznaja da su učenici koji su obično bili nezainteresovani i nisu se uključivali ni u kakva dešavanja u razredu bili prvi koji su se prihvatili micro:bit uređaja. Prijavljeno je da su neki učenici pokazali „neke potpuno nove potencijale što pokazuje da je njima samo trebalo drugačije pristupiti“.  

Rezultati pilot-projekta uključeni su u mnogo obimniji program Škole za 21. vek u okviru koga će u periodu od tri godine milion učenika uzrasta 10 -15 godina steći veštine koje su im potrebne za prosperitetnu budućnost.