U okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije, počev od marta 2016, konzorcijum koji predvodi British Council realizuje projekat "Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji". Projekat pruža podršku koja za cilj ima poboljšanje obrazovnih aktivnosti i funkcionisanje novih struktura u novim nadležnostima Pravosudne akademije, kao i uspostavljanje doslednog pravnog sistema Republike Srbije.

Radeći zajedno sa partnerima u Srbiji, projekat doprinosi unapređenju nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa, gradeći ih na stručnosti i najboljoj praksi srodnih institucija za obuku sudija u zemljama EU. Projekat posebno ima za cilj obezbeđivanje lakšeg pristupa sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava relevantnim ciljnim grupama, poboljšanje i objedinjavanje sudske prakse među srpskim sudovima, kao i njeno usklađivanje sa standardima EU.

Glavni korisnici projekta su Pravosudna akademija i Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Pravosudna akademija je relativno nova institucija u pravosudnom sistemu Srbije. Kao jednom od ključnih aktera u okviru reforme pravosuđa u Republici Srbiji, unapređenjem profesionalizma, upravljačkih kapaciteta, kao i organizacione strukture koja obezbeđuje kvalitet u pružanju obuka, cilj je da, na kraju projekta, Akademiji omogućimo da ispuni svoju osnovnu svrhu – da kroz pružanje početnih, kontinuiranih i specijalizovanih obuka za sudije i tužioce postane središte edukacije u pravosuđu.

Ovaj dvogodišnji projekat sprovodimo u partnerstvu sa FIIAPP (Španija), Alternative Consulting (Srbija) i AlterFact (Srbija).

Za sva dodatna pitanja molimo vas da kontaktirate našu koleginicu Bojanu Čolović, menadžera projekta.