British Council poziva mlade i talentovane studente i studentkinje osnovnih i master studija da kreiraju predloge praktičnih politika u vezi sa izazovima nastalim usled pandemije virusa COVID-19.

Osim mogućnosti da pokušaju da reše neke od najvažnijih problema sa kojima se svet danas suočava, ovo takmičenje predstavlja priliku za umrežavanja uspešnih studenata iz različitih naučnih oblasti i osvajanje onlajn kurseva na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Šta je studentsko takmičenje Izazov COVID-19?

Studentsko takmičenje Izazov COVID-19 je takmičenje posvećeno kreiranju predloga praktičnih politika sa ciljem rešavanja najvećih izazova današnjice. Učesnici u takmičenju treba da dostave svoje predloge praktičnih politika u skladu sa smernicama (videti ispod) do 8. decembra 2020. Pet prvoplasiranih timova ili samostalnih kandidata će dobiti priliku da učestvuju u onlajn finalnom takmičenju gde će u tri minuta predstaviti svoje ideje žiriju u kome će biti kreatori praktičnih politika, lideri iz civilnog sektora i predstavnici donatorske zajednice. Onlajn takmičenje će biti održano u drugoj polovini januara 2021. godine. 

Zašto studenti i studentkinje treba da učestvuju u ovom takmičenju? 

Neki od razloga zbog kojih se treba prijaviti na takmičenje uključuju: 

  • priliku za pohađanje onlajn kurseva na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prvoplasirani tim će osvojiti vaučer u vrednosti od 1500 funti, dok će drugoplasirani tim osvojiti vaučer u vrednosti od 1000 funti za kurseve na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu
  • priliku za objavljivanje rada - predlozi rešenja svih finalista takmičenja biće objavljeni u British Council onlajn zbirci predloga praktičnih politika
  • umrežavanje sa drugim studentima iz različitih akademskih oblasti
  • razvoj veština kritičkog mišljenja, rešavanja problema i komunikacije.

Šta su izazovi na koje treba odgovoriti?

U kontekstu ovog takmičenja, izazovi su tematske celine u okviru kojih takmičari treba da izaberu određen problem, i pokušaju da ga reše kroz svoje predloge praktičnih politika. Tematske celine takmičenja su sledeće:  

Izazov #1: Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje jačanjem društvene pravde i zaštitom najranjivijih?

Pandemija je imala daleko veći uticaj na marginalizovane i ugrožene grupe. Iz celog sveta možemo naći dokaze o zabrinjavajućoj situaciji kada je reč o zdravlju, psihičkom stanju, društvenim i ekonomskim prilikama ljudi koji pripadaju ranjivim grupama, uključujući Rome, starije ljude, migrante i izbeglice, zatvorenike, osobe sa invaliditetom, žene, seksualne radnice, korisnike narkotika, osobe koje žive u siromaštvu, osobe koje rade u sivoj ekonomiji i beskućnike, samo su neki od njih.

Na koje načine možemo pomoći ugroženim grupama? Kako možemo da brinemo o ljudima koji ne mogu da brinu o sebi ili imaju nikakav ili limitiran pristup nezi? Koje mere mogu da se uvedu kako bi se zaštitili radnici u sivoj ekonomiji? Kako možemo obezbediti da sva deca imaju pristup onlajn učenju? Kako možemo obezbediti da porodice sa decom koje imaju niže prihode imaju stalan izvor prihoda? Kako možemo obezbediti da stalan pristup zdravstvenoj nezi imaju pacijenti koji nisu COVID-19 pacijenti? Kako se psihološka podrška može pružiti onima kojima je neophodna?

Izazov #2: Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje uz istovremeno jačanje otpornosti na klimatske promene?

U isto vreme se, osim sa pandemijom, suočavamo i sa do sada nezabeleženim izazovima koji se tiču klimatskih promena, što se može videti kroz porast temperature, otapanje lednog pokrivača, zagrevanje okeana i ekstremne vremenske uslove.

Kako je pandemija uticala na klimatske promene i obratno? Koji je najbolji način da se reši problem ogromnog broja hirurških maski i druge medicinske opreme koja završava na deponijama? Kako možemo da oporavimo ekonomije od pandemije na način da postanu više “zelene”, “čiste”, “zdrave” i “otporne”? Kako možemo da unapredimo naše kapacitete za ublažavanje i adaptaciju klimatskim promenama? Postoje li mere za privredu, javne institucije i domaćinstva koje bi pomogle da se sačuva naša životna sredina?

Ko se može prijaviti na takmičenje?

Svi studenti osnovnih i master studija na svim univerzitetima u Srbiji (državnim i privatnim). Studenti moraju imati između 18 i 30 godina u trenutku isteka roka za slanje prijave na takmičenje (8. decembar 2020).

Da li je ovo takmičenje za samostalne kandidate ili timove?

Na takmičenje se studenti mogu prijaviti i samostalno i kao deo tima od najviše tri člana. Posebno ohrabrujemo timove koji uključuju studente sa različitih fakulteta da se prijave. Jednako će biti tretirane individualne i timske prijave.

Kako se prijaviti?

Pažljivo proučite detaljne instrukcije za takmičenje, kao i aplikacioni formular i pošaljite nam svoju prijavu, sa osnovnim informacijama o članovima tima, do 8. decembra 2020. na Katarina.Cezek@britishcouncil.rs

Koji su najvažniji datumi u ovom procesu?

  1. Pošaljite aplikaciju do 8. decembra 2020.
  2. Izabraćemo pet najinspirativnih predloga do 20. decembra 2020.
  3. U januaru 2021. pripremaćemo se za veliko finale.
  4. U januaru 2021. na onlajn takmičenju finalisti će predstavljati članovima žirija svoje ideje tokom trominutne prezentacije.
  5. U februaru 2021. objavićemo onlajn zbirku predloga praktičnih politika svih finalista.

Studentsko takmičenje: Izazov COVID-19 deo je programa “Unapređenje uloge nauke u društvu” (SEP), koji finansira i implementira British Council.