Šta je studentsko takmičenje Izazov COVID-19?

Studentsko takmičenje Izazov COVID-19 je takmičenje posvećeno kreiranju predloga praktičnih politika sa ciljem rešavanja najvećih izazova današnjice.

Zašto studenti i studentkinje treba da učestvuju u ovom takmičenju? 

  • priliku za pohađanje onlajn kurseva na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prvoplasirani tim će osvojiti vaučer u vrednosti od 1500 funti, dok će drugoplasirani tim osvojiti vaučer u vrednosti od 1000 funti za kurseve na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu
  • priliku za objavljivanje rada - predlozi rešenja svih finalista takmičenja biće objavljeni u British Council onlajn zbirci predloga praktičnih politika
  • umrežavanje sa drugim studentima iz različitih akademskih oblasti
  • razvoj veština kritičkog mišljenja, rešavanja problema i komunikacije.

Šta su izazovi na koje treba odgovoriti?

U kontekstu ovog takmičenja, izazovi su tematske celine u okviru kojih takmičari izaberu određen problem, i pokušaju da ga reše kroz svoje predloge praktičnih politika. Tematske celine takmičenja su sledeće:  

Izazov #1: Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje jačanjem društvene pravde i zaštitom najranjivijih?

Pandemija je imala daleko veći uticaj na marginalizovane i ugrožene grupe. Iz celog sveta možemo naći dokaze o zabrinjavajućoj situaciji kada je reč o zdravlju, psihičkom stanju, društvenim i ekonomskim prilikama ljudi koji pripadaju ranjivim grupama, uključujući Rome, starije ljude, migrante i izbeglice, zatvorenike, osobe sa invaliditetom, žene, seksualne radnice, korisnike narkotika, osobe koje žive u siromaštvu, osobe koje rade u sivoj ekonomiji i beskućnike, samo su neki od njih.

Na koje načine možemo pomoći ugroženim grupama? Kako možemo da brinemo o ljudima koji ne mogu da brinu o sebi ili imaju nikakav ili limitiran pristup nezi? Koje mere mogu da se uvedu kako bi se zaštitili radnici u sivoj ekonomiji? Kako možemo obezbediti da sva deca imaju pristup onlajn učenju? Kako možemo obezbediti da porodice sa decom koje imaju niže prihode imaju stalan izvor prihoda? Kako možemo obezbediti da stalan pristup zdravstvenoj nezi imaju pacijenti koji nisu COVID-19 pacijenti? Kako se psihološka podrška može pružiti onima kojima je neophodna?

Izazov #2: Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje uz istovremeno jačanje otpornosti na klimatske promene?

U isto vreme se, osim sa pandemijom, suočavamo i sa do sada nezabeleženim izazovima koji se tiču klimatskih promena, što se može videti kroz porast temperature, otapanje lednog pokrivača, zagrevanje okeana i ekstremne vremenske uslove.

Kako je pandemija uticala na klimatske promene i obratno? Koji je najbolji način da se reši problem ogromnog broja hirurških maski i druge medicinske opreme koja završava na deponijama? Kako možemo da oporavimo ekonomije od pandemije na način da postanu više “zelene”, “čiste”, “zdrave” i “otporne”? Kako možemo da unapredimo naše kapacitete za ublažavanje i adaptaciju klimatskim promenama? Postoje li mere za privredu, javne institucije i domaćinstva koje bi pomogle da se sačuva naša životna sredina?

Izabrani finalisti studentskog takmičenja: Izazov COVID-19

Nakon detaljnog postupka selekcije, koji je sproveo naš žiri, petnaest predloga praktičnih politika koje su pisali studenti plasiralo se u finale studentskog takmičenja: Izazov COVID-19.

Koristeći i promovišući nauku i naučne dokaze studenti iz zemalja Zapadnog Balkana razviijali su praktične politike koje doprinose otpornosti njihovih država, zajednica i sugrađana, na štetne efekte pandemije COVID-19.

Zadatak studenata bio je da odaberu određeni problem na lokalnom ili nacionalnom nivou, na svojim univerzitetima ili u bolnicama, i pokušaju da ga reše praktičnom politikom, u dve tematske oblasti - jačanje društvene pravde i zaštita najugroženijih grupa stanovništva, i jačanje otpornosti na klimatske promene.

Izazovni problemi - kreativna rešenja

Studenti osnovnih i master studija iz različitih naučnih oblasti - prava, ekonomije, poslovanja, obrazovanja, jezika, psihologije i medicine, dali su sve od sebe da odgovore na izazove koje donosi pandemija COVID-19 predlažući konkretne akcije i mere koje se mogu primeniti u cilju rešavanja ovog problema.

Njihovi predlozi praktičnih politika doprinose životnoj sredini, zdravstvu, obrazovanju, rodnoj ravnopravnosti, zelenijoj ekonomiji, unapređenju položaja manjina, istovremeno negujući solidarnost i pružajući alate koji bi bili od pomoći u prevazilaženju pandemije COVID-19.

Finalisti će predstaviti svoje praktične politike na završnim događajima su organizovani onlajn u Crnoj Gori - 28. januara, Albaniji - 2. februara, Srbiji - 4. februara i Severnoj Makedoniji - 9. februara.

Prvoplasirani će dobiti vaučer od 1500 britanskih funti za onlajn kurseve na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok će drugoplasirani osvojiti vaučer od 1000 britanskih funti. Pored ovoga, njihovi radovi biće objavljeni u British Council onlajn zbirci predloga praktičnih politika.

Pridružite nam se na velikom finalu i otkrijte snagu nauke i inovativnih rešenja!

Detaljnije o velikom finalu u Srbiji pročitajte na ovom linku.

Pratite nas na Tviteru, uz heštegove #GrandFinale i #COVID19PolicyChallenge.