British Council objavljuje poziv mladim istraživačima za dva programa obuke:

Obuka mladih istrazivača za delotvornije komuniciranje nauke i javni angažman

Program obuke ima za cilj poboljšanje sposobnosti mladih istraživača da delotvorno komuniciraju nauku široj javnosti. Obuka je namenjena mladim istraživačima (koji su stekli diplomu doktora nauka u proteklih osam godina) iz svih disciplina.

Obuka će se izvoditi u saradnji sa University of West England (UK) i organizacijom ThinkWrite (UK).

Obuka mladih istraživača za delotvorniju upotrebu nauke u kreiranju javnih politika

Program obuke ima za cilj jačanje sposobnosti mladih istraživača za delotvorniju upotrebu nauke u kreiranju praktičnih politika, i za delotvornije komuniciranje sa kreatorima praktičnih politika.

Obuka je namenjena mladim istraživačima (koji su stekli diplomu doktora nauka u proteklih osam godina) koji se bave istraživačkim radom u sledećim oblastima: zdravstvo, socijalna politika, obrazovanje, životna sredina, poljoprivreda, energetika, upravljanje rizicima od prirodnih nepogoda, ekonomija, itd.

Obuka će se realizovati u saradnji sa Dods Parliamentary Communications (UK).

Rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 1. decembar 2020. godine do 23:00 h (CET).