Ako imaš između 18 i 29 godina, dolaziš iz velikog grada ili udaljenog sela, studiraš, radiš ili samo voliš da promišljaš o svetu oko sebe, podeli svoju priču sa nama!

Reci nam šta imaš - bilo da govoriš u svoje ime, u ime svojih prijatelja, zajednice ili organizacije iz koje dolaziš – reci nam šta misliš o COVID-u! Potrebna nam je tvoja pomoć da kreiramo upitnik koji će najbolje opisati tvoje potrebe i strahove u vezi sa COVID-19, da bismo sproveli istraživanje i predstavili rezultate istraživanja široj javnosti. Ovaj proces će pomoći tvojoj generaciji da utiče na vlade, nevladine organizacije, donatore, univerzitete, poslovnu i širu zajednicu - kako biste dobili odgovarajuću podršku.

Šta dobijaš učešćem u programu?

  • Priliku da se upoznaš sa vršnjacima iz zemlje i celog regiona Zapadnog Balkana i da zajedno diskutujete o uticaju COVID-19 na vaše živote i budućnost
  • Priliku da oblikuješ istraživanje i pomogneš nam da postavimo pitanja koja su ti stvarno važna
  • Priliku da predstaviš rezultate istraživanja kreatorima javnih politika, liderima nevladinog sektora, zajednici donatora, i pomogneš da njihov odgovor na COVID-19 bude na dobrobit mladih

Više o istraživanju:

Istraživanje je deo programa Unapređenja uloge nauke u društvu, koji finasira  i sprovidi Britanski savet.  Istraživanje o uticaju COVID-19 na mlade sastoji se iz tri faze. U okviru prve faze (oktobar -novembar 2020.) grupa istraživača će uraditi kvalitativnu analizu sadržaja (primljenih video odgovora) kako bi identifikovala teme od suštinske važnosti za mlade. Tokom druge faze (novembar 2020.), identifikovane teme će biti predmet dalje diskusije u okviru fokus grupe koju će činiti po 15 učesnika iz svake od zemalja Zapadnog Balkana. Na osnovu toga, biće razvijen upitnik za anketu. Treća faza (decembar 2020. – januar 2021.) podrazumeva sprovođenje ankete na terenu. Istraživanjem će biti obuhvaćen reprezentativni uzorak svih relevantnih grupa mladih u zemljama Zapadnog Balkana.