Preko 120 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije podelilo je svoja iskustva i ideje sa publikom na konferenciji u sklopu događaja "Nove tehnologije u obrazovanju 2016". Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji.

Među konferencijskim predavačima su bili:

Aleksandar Savic

Aleksandar Savić

BIOGRAFIJA

Radi kao nastavnik elektroenergetskih stručnih predmeta. Autor je programa stručnog usavršavanja za nastavnike: Tabla bez krede PowerPoint u nastavi, Digitalna fotografije, Obnovljivi izvori energije, Elektroenergetika i nastavnih planova i programa za predmete: Obnovljivi izvori energije, Softverski alati u elektroenergetici, Napredne elektroenergetske mreže i Sistemi upravljanja.

PREZENTACIJA

Zabranjeno voće: Pametni telefon i medicina

U radu su prikazane primene pametnih telefona u nastavi predmeta Elektromedicinski uređaji koji se izučava u četvrtom razredu elektrotehničkih škola.Zahvaljujući ogromnom razvoju elektronike i senzora pametni telefon se danas koristi za merenje krvnog pritiska, za merenje temperature, kao EKG, kao ultrazvuk ili termovizijska kamera. Neke od prikazanih primene su odobrene od FDA.

Aleksandar Savić | Dragan Knežević

Zabranjeno voće: Mobilni telefon u nastavi

9. FEBRUAR OD 16.15 | SALA "SPACE"

Učenici Elektrotehničke škole „Rade Končar“ projektuju energetski efikasno osvetljenje, ugrađuju LED svetiljke u učionici i na kraju vrše ispitivanje i merenja. Pri radu učenici kao alat i merne uređaje koriste svoje mobilne telefone. Do sada su učenici ugradili preko 80 LED svetiljki u 5 učionica i 3 kancelarije u školi. Plan sekcije je da se kompletno osvetljenje zameni LED osvetljenjem. Aleksandar radi u ETŠ „Rade Končar“ kao nastavnik stručnih predmeta elektroenergetske grupe.  Autor je nastavnog plana za predmet Obnovljivi izvori energije kao i akreditovnih seminara: Power Point-Tabla bez krede, Obnovljivi izvori energije i drugih. Dragan Knežević radi kao profesor informatike u ETŠ „Rade Končar“. Autor projekta intraneta i baze podataka škole „Rade Končar“ sa prvim Modle serverom u srednjim školama. Autro i koautor nekoliko stručnih radova.

Aleksandar Vulović

Cisco Collaboration tehnologija u obrazovanju

10. FEBRUAR OD 10.00 | SALA "SPACE"

U ovoj prezentaciji govorili smo o tome na koji način se Cisco Collaboration tehnologija može primeniti u obrazovnom sektoru. Predstavili smo Cisco rešenja za web konferencing, video konferencije, interaktivne table , kao i besplatno Cisco Spark cloud rešenje koje može naći primenu u gotovo svakoj obrazovnoj ustanovi.  Aleksandar je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1997.godine na smeru za Telekomunikacije, posle čega je u kompanijama Informatika i Saga učestvovao u dizajnu i implementaciji različitih računarskih i komunikacionih mreža baziranih na Cisco tehnologijama. Kao sistem inženjer, zaposlen je u Cisco Srbija od 2005.godine. Specijalista je za Cisco Collaboration tehnologije i trenutno je u okviru kompanije Cisco zadužen za područje Jugoistočne Evrope.

Aleksandra Bakrač

Bolji rezultati uz zabavan test

11. FEBRUAR OD 09.00 | SALA "ALT"

Kahoot i Skype za učenje čak i kad učenik nije u školi. Na dinamičan i zanimljiv način u poznatom digitalnom okruženju postiže se veća motivacija učenika, a učešćem svih učenika u davanju odgovora na kviz, povećava svest učenika o odgovornost za napredak.

Aleksandra je zaposlena  u ETŠ u Bečeju već 12 godina. Nakon pohađanja raznih seminara, od 2010. godine  postaje autor i realizator na desetine istih. Pored seminara i razmene iskustava sa nastavnicima, želja joj je i da motiviše učenika za nastavu i učenje kroz IKT alate.

Aleksandra Bukovica

Aleksandra Bukovica

BIOGRAFIJA

Zaposlena u školi kao nastavnik razredne nastave-oligofrenolog od 2004 god.Direktor škole od 2014 god.U ZUOV-u završila obuku -Liderstvo za profesionalni razvoj. Autor aplikacije za decu sa komunikacijskim teškoćama - Lako sa Markom i nekoliko radova na tu temu. Učestvovala u projektima nevladine organizacije BERC za decu sa smetnjama u razvoju i MNRO-a Čukarica. Predavač i realizator NTC programa.

PREZENTACIJA

Aplikacija za decu sa komunikacijskim teškoćama

Aplikacija "Lako s Markom" je namenjena deci sa komunikacijskim teškoćama čiji uzrok može biti autizam,razvojna disfazija,afazija,cerebralna paraliza. Mogu je koristiti i deca tipičnog razvoja kod kojih je neophodno stimulisati razvoj kumunikacije od najranijeg uzrasta.Cilj upotrebe ove aplikacije je da deci omogući snalaženje u svakodnevnim situacijama i stimuliše razvoj komunikacije sa okolinom.

 

Aleksandra Danilović

Interaktivna učionica

9. FEBRUAR OD 10.00 | SALA "INSERT"

Ova prezentacija imala je za cilj da nastavnicima da nekoliko ideja kako da svoj čas učine dinamičnijim, radeći na motivaciji učenika koji aktivnije učestvuju u nastavnom procesu i uče kroz igru. Interaktivne metode nisu više potreba već nešto što olakšava nastavniku i učeniku savladavanju i ovladavanju novim znanjima, veštinama. Dr. Aleksandra je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu gde je stekla zvanje diplomirani matematičar za numeričku matematiku i optimizaciju. U obrazovnim ustanovama radi više od 15 godina i kontinuirano radi na stručnom usavršavanju. Zaposlena u OŠ"Svetislav Golubović Mitraljeta" u Batajnici gde predaje matematiku.

Aleksandra Mihajlović

Razvijanje veština čitanja putem stavaralačke animacije

10. FEBRUAR OD 11.30 | SALA "SPACE"

Izlaganje se odnosi na prezentacije književnih dela putem učeničkih audio i vizuelnih projekata. Njihovi radovi se sastoje od snimljenih kratkometražnih filmova, crtanih animacija, glume, snimanja "dnevnika" u kojima će predstaviti "vesti" kroz epohe, kostimirani, i tako izraziti svoje kritičko mišljenje. Aleksandra Mihajlović, diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Trenutno završava doktorsku tezu, na istom. Objavila dva romana: Zapričavanje. Zavaravanje. Zavirivanje, i  Kroz prstohvat cimeta. Objavljeni i nagrađeni radovi: Koautorski: Poetska šetnja, za 4. razred srednje škole, 2012, na sajtu Kreativne škole Morfologija, za 2. razred, na sajtu KŠ Autorski: Razvijanje veština čitanja putem stavaralačke animacije. 

Aleksandra Nikolić Matić

Od bloga do uništenja smoga

9. FEBRUAR OD 10.15 | SALA "INSERT"

Tehnike primenjenog pozorišta obezbebeđuju efektivan pristup svim pitanjima kojima se bavi jedna srednja stručna škola. Od onih vezanih za održivi razvoj, preko zloupotrebe alkohola u vožnji, do odnosa učenik - profesor ili samog proces učenja. Ova prezentacija vodila je kroz svet dramske družine Saobraćajno tehničke škole u Zemunu koja u svom izrazu koristi i umetnost, i blagodeti novih tehnologija. Aleksandra je magistar kniževnosti, trenutno zaposlena u Saobraćajno – tehničkoj školi “Zemun”. Vodi svoj blog, amaterski se bavi pozorištem, biciklista.

ALEKSANDRA SEKULIĆ

GLEMBAJEVI SU OPET MEĐU NAMA

Radna grupa | Nove tehnologije u osnovnom i srednjem obrazovanju

Aleksandra je nastavnik srpskog jezika i književnosti u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kuli. Govorila je o primeru projektne nastave i upotrebe savremenih tehnologija. U istraživanju Krležine drame "Gospoda Glembajevi" učenici su koristili Power Point, MS Office, besplatne e-alate Wikispaces, Bitstrips, HotPotatoes,a društvene mreže za saradnju. Rezultate istraživanja su prezentovali na javnom času.

ALEKSANDRA ĐUROVIĆ

OZBILJNE IGRE ZA RAZVoj DRUŠTVENIH KOMPETENCIJA

radna grupa | Ka inkluzivnom obrazovanju uz upotrebu novih tehnologija

Aleksandra radi kao asistent istraživač u Beogradskoj otvorenoj školi. U prezentaciji je predstavila ozbiljne igre koje za cilj imaju razvijanje društvenih kompetencija učenika iz osetljivih društvenih grupa. Rezultati istraživanja pokazuju da ozbiljne igre mogu da budu edukativne i motivišuće za učenike.