Preko 120 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije podelilo je svoja iskustva i ideje sa publikom na konferenciji u sklopu događaja "Nove tehnologije u obrazovanju 2016". Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

Među konferencijskim predavačima su bili:

Vladimir Stanković

„Online“ direktor

27. FEBRUAR OD 14.00 | SALA "ALT"

Ovo predavanje će publici objasniti kako da uvedu promene, motivišu nastavnike, komuniciraju interno i eksterno i delegiraju odgovornost. Predstaviće primer jedne seoske škole u Srbiji koja je uvela nove tehnologije i došla do odličnih rezultata i nagrada.

Vladimir radi u prosveti 22 godine, od čega 11 na pozicijama rukovodioca. Uspešno je realizovao mnoge projekte i koautor je dva seminara. Magistar nauka iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. Predavač je na mnogobrojnim domaćim i medjunarodnim konferencijama iz oblasti Interneta, komunikacija i bezbednosti. Saradnik u BITNO - borska internet organizacija i OKC - obrazvono kreativnom centru iz Bora.

Vlado Delić

Audio biblioteke za studente

26. FEBRUAR OD 11.00 | SALA "INSERT"

Pored praktičnog doprinosa ravnopravnijem obrazovanju osoba sa invaliditetom, audio izdanja stručne literature su od izuzetnog značaja za sve studente i učenike. Dok šetaju, putuju ili odmaraju oči, oni mogu da slušaju lekcije sa predavanja, poglavlja iz udžbenika, članke iz časopisa, a njihova audio izdanja se danas mogu praviti automatskim pretvaranjem teksta u govor i na srpskom jeziku.

Dr Vlado Delić je redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Nastavnik je na predmetima iz obrade audio signala i rukovodilac Grupe za akustiku i govorne tehnologije. Koautor je preko 250 publikacija iz kojih je proizašlo desetak tehničkih rešenja sa primenama govornih tehnologija za srpski u komunikaciji čovek-mašina, uključujući primene u obrazovanju.