Preko 120 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije podelilo je svoja iskustva i ideje sa publikom na konferenciji u sklopu događaja "Nove tehnologije u obrazovanju 2016". Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

Među konferencijskim predavačima su bili:

Slobodanka Miladinović

računar u svetu predškolca

Realizacijom programa "Računar u svetu predškolca" kroz učenje, koje posmatramo kao proces aktivne konstrukcije i rekonstrukcije znanja, uz pomoć računara podstičemo svestrani razvoj ličnosti, a istovremeno radimo na podizanju nivoa svesti roditelja o značaju i valjanosti ranog uvođenja dece u svet računara, na naučnim osnovama.

Slobodanka je radila kao nastavnik u Medicinskoj školi i obavljala dužnost direktora PU "Nata Veljković", gde i sada radi kao pedagog. Ima zvanja predavača iz pedagoških i medicinskih oblasti. Autor je nekoliko objavljenih radova iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Član je više udruženja na gradskom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Snežana Klepić | Aleksandra Sekulić

Ne tvrdiči u IKT

26. FEBRUAR OD 16.45 | SALA "ENTER"

IKT su omogućile  povezivanje nastavnika i učenika Srednje tehničke škole iz Sombora i Ekonomsko-trgovinske škole iz Kule, njihovu saradnju, komunikaciju i izradu baza znanja (viki-strane „Molijerolozi“ i bloga „Ne tvrdiči“), te video-debatu „Za i protiv Harpagona“  kojom su projektna nastava „Ne tvrdiči“ i rad na istraživanju Molijerovog dela zaokruženi.

Snežana radi kao nastavnik Srednje tehničke škole iz Sombora dok je Aleksandra nastavnik Ekonomsko-trgovinske škole iz Kule.

Sonja Radenković

Upravljanje znanjem u inteligentnim organizacijama 

27 FEBRUAR OD 14.15 | SALA "INSERT"

Cilj predavanja je da predstavi softversko rešenje pod nazivom IntelLEO koje je razvijeno kao deo istoimenog projekta Evropske Unije iz FP7 programa u oblasti učenja podržanog tehnologijom. IntelLEO paradigma je drugi naziv za inteligentnu organizaciju sa proširivim programima učenja koja se sastoji iz razlićitih poslovnih i obrazovnih zajednica / organizacionih kultura (industrijskih, istraživačkih i obrazovnih).

Sonja je doktorirala 2014. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na odseku za Informacione sisteme i tehnologije. Oblasti za koje je zainteresovana su učenje podržano tehnologijom, upravljanje znanjem, ocenjivanje pri elektronskom učenju, inteligentni informacioni sistemi i dr. Član je GOOD OLD AI istraživačke grupe. 

Svetlana Belić Malinić

iPedagogija za kreativnu nastavu - studija slučaja

26. FEBRUAR OD 16.30 | SALA "ENTER"

Predavanje u "Savremenoj fimnaziji" podrazumeva upotrebu video i audio materijala, interaktivnih tabli i drugih digitalnih uređaja. Kako bi onlajn učenje dalo najbolje rezultate, razvijena je posebna metodologija koja podrazumeva interaktivni pristup kako bi se razvile sposobnosti učenika da identifikuju, razumeju i reše probleme uz upotrebu znanja iz različitih oblasti. 

Svetlana radi kao direktor "Savremene gimnazije". Obrazovala se u Velikoj Britaniji i svoje znanje i iskustvo je integrisala u svojoj doktorskoj disertaciji o međunarodnom obrazovanju na Univerzitetu u Lesteru. Za svoj rad je 2014. godine osvojila drugo mesto na svetskom takmičenju za Najboljeg nastavnika 21. veka, koje organizuje Pirson.

Svetlana Njegomir | Milan Njegomir

Laboratorijski eksperimenti na daljinu

26. FEBRUAR OD 12.15 | SALA "ENTER"

Šta ćete uraditi kada nemate mogućnosti da održite neku laboratorijsku vežbu u vašoj školi? Da li ćete je preskočiti i lišiti učenike novih praktičnih znanja, da li ćete vaše učenike odvesti u ustanovu u kojoj to mogu raditi ili iskoristiti priliku da iz svojih učionica "uđete" u laboratorije bolje opremljenih škola i univerziteta, ne samo u Srbiji nego i u Evropi?

Tatjana Ćitić | Nevena Mladenović Blagojević

I juče i danas i sutra – um caruje

27. FEBRUAR OD 14.00 | SALA "ENTER"

Pojavom zvaničnog RTS-ovog jutjub kanala emisije Školskog programa, pogotovo one namenjene omladinskom uzrastu postigle su odlične rezultate na nivou rejtinga – najgledanije su od svih emisija sa obrazovno-naučnim sadržajem. Sa razvojem novih tehnologija moramo pokušati da napravimo sasvim nove interaktivne programe i promenimo način plasiranja ovakvih sadržaja. Ova prezentacija će predstaviti napore Javnog medijskog servisa Srbije da ostvar saradnju i interaktivnost sa mlađom publikom kroz sondažu njihovih gledalačkih navika, programskih afiniteta, kao i konkretne inicijative.

Nevenа je odgovorni urednik Redаkcije školskog programa i koordinаtor mnogih inovаtivnih projekаtа vezаnih zа edukаciju kroz zаbаvu. Tatjana je odgovornа urednicа Redаkcije specijаlizovаnih progrаmа RTS, a rаdi i kаo odgovorni urednik RTS3 progrаmа i Progrаmа zа dijаsporu.

Tim Rad | @TPRUDD

 Kritički osvrt na IKT, liderstvo i oblike profesionalnog razvoja

27. FEBRUAR OD 11.00 | SALA "SPACE"

Ova prezentacija će ukazati na neke od mitova i propusta u vezi istraživanja i literature o upotrebi IKT u obrazovanju. Skrenuće pažnju na izazove sa kojima se srećemo u razvoju odluka i praksi u ovoj oblasti. Na kraju će istaći održive i efektivne pristupe koji podržavaju različite forme profesionalnog razvoja. 

Kao osnivač komanije Livelab, Tim je učestvovao u velikom broju projekata sa fokusom na teme kao što su digitalna pismenost, video konferencije, mobilni uređaji i profesionalno usavršavanje u školstvu. Tim je takođe glavni predavač na Institutu za istraživanje obrazovanja na Univerzitetu u Brajtonu gde se bavi istraživanjem i objavljivanjem radova.

Vesna Poleksić

Kreiranje OER materijala za poljoprivredno obrazovanje 

27. FEBRUAR OD 12.15 | SALA "INSERT"

Ova prezentacija će prikazati potrebe i specifičnosti poljoprivrednog obrazovanja i doprinos visokog obrazovanja stalnom stručnom usavršavanju nosilaca poljoprivrednog obrazovanja

Vesna je redovni profesor Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje predmete vezane za Zoologiju, a u svom naučnom radu bavi se biologijom životinja i metodologijom nastave u visokom obrazovanju.  Rukovodilac je TEMPUS projekta CaSA. U okviru pomenutog projekta nastaje i NaRA - Nacionalni Repozitorijum za poljoprivredno obrazovanje. 

Vesna Ždrnja

Digitalni edukativni sadržaji iz srpskog jezika i književnosti

27. FEBRUAR OD 10.15 | SALA "ENTER"

Predavanje daje kratak uvod u online obrazovanje, prezentuje rezultate obavljenih testiranja sa učenicima osnovne škole „20. oktobar“, opisuje proces pripreme digitalnih edukativnih sadržaja iz srpskog jezika za učenike od 5. do 8. razreda. Predavanje obuhvata i osvrt na posebne oblasti primene digitalnih edukativnh sadržaja kod dece koja otežano prate redovnu nastavu.

Vesna je diplomirala na Filološkom fakultetu 1987. na grupi jugoslovenskih književnosti i opšte književnosti, smer književno-publicistički. Po završetku studija počela je da radi u OŠ „Đuro Strugar", a zatim u OŠ „20. oktobar", gde radi i danas kao profesor srpskog jezika.

Vladan Devedžić

Open Badges u celoživotnom učenju

26. FEBRUAR OD 14.45 | SALA "INSERT"

Open Badges su relativno nov pedagoški i tehnološki pristup za vrednovanje znanja, veština, uspeha i postignuća učenika i studenata u najraznovrsnijim oblastima. Prezentacija se fokusira na korišćenje ovog pristupa u celoživotnom učenju – od škole, preko fakulteta, sve do učenja na radnom mestu i neformalnog učenja – i prikazuje dosadašnja iskustva u svetu i kod nas.

Tehnologije alternative provere znanja

27. FEBRUAR OD 12.00 | SALA "INSERT"

Vladan je profesor softverskog inženjerstva na Fakultetu organozacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Njegova trenutna profesionalna i istraživačka interesovanja uključuju softversko inženjerstvo, nastava programiranja, inteligentni softverski sistemi i tehnološki podržano učenje.