Preko 120 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije podelilo je svoja iskustva i ideje sa publikom na konferenciji u sklopu događaja "Nove tehnologije u obrazovanju 2016". Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

Među konferencijskim predavačima su bili:

Mihajlo Arsenijević | Nenad Ralić

Prečica do inkluzije: video igre za učenje u pokretu

26. FEBRUAR OD 11.45 | SALA "INSERT"

Ova prezentacija će predstaviti mogućnosti korišćenja Xbox kinect-a u redovnoj i inkluzivnoj edukaciji. Akcenat će biti na isticanju ličnih i globalnih iskustava široke upotrebe edukativnih softvera ove konzole. Korisnici gube predrasude, duže su skoncentrisani, aktivni i zainteresovani za nastavu koja se pod nadzorom nastavnika na ovaj način odvija. Napredak konitivnih i motoričkih sposobnosti svih korisnika je vidljiv.

Nenad je defektolog – olinofrenolog, zaposlen u OŠ Boško Buha. Učestvovao je i u nekoliko nevladinih organizacija među kojima je i Amnesty International. Mihajlo je profesor filozofije i građanskog vaspitanja zaposlen u Petoj beogradskoj gimnaziji i školi za gluve i nagluve Stefan Dečanski. Spojili su ih interesovanje se za upotrebu informacionih tehnologija u obrazovnom procesu kao i želja za unapređivanjem ishoda nastave.

Milan Gnjatović

Inteligente mašine i budućnost zapošljavanja

26. FEBRUAR OD 16.45 | SALA "INSERT"

Dramatični razvoj inteligentnih mašina će u narednim decenijama prouzrokovati značajne ekonomske i društvene promene. Ovo predavanje ističe ulogu adekvatnog obrazovanja u procesu uspešnog prilagođavanja ovim promenama. Izabrani tehnički i etički apsekti će biti ilustrovani na MARKU, jednom od prvih medicinskih robota u svetu koji može samostalno da vodi dijalog sa ljudima.

Milan Gnjatović je docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirao je na Fakultetu za informatiku Univerziteta u Magdeburgu, gde je radio na Institutu za obradu znanja i jezika. Oblast njegovog istraživanja je interakcija između čoveka i mašine. Objavio je preko pedeset naučnih radova, i učestvovao na više naučnih projekata u zemlji i inostranstvu.

Milica Marković

Tehnologija i formativno ocenjivanje 

27. FEBRUAR OD 11.45 | SALA "ENTER"

Predavanje nudi pregled tehnologija koje se mogu koristiti u cilju formativnog ocenjivanja učenika, tj. kontinuiranog praćenja postignuća i napredovanja učenika. S obzirom na to da je predavač nastavnik srpskog jezika i književnosti u gimnaziji, primeri iz prakse odnosiće se na ovaj predmet.

Milica je fakultetsko obrazovanje stekla na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2012. godine radi u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Tokom 2012, 2013. i 2014. godine saradjivala je sa izdavačkom kućom "Klett" kao autor kompleta priprema za prvi i treći razred. U 2015. bila je saradnik na priručniku za treći razred. 

Milica Đurić-Jovičić

Aplikacije za rad sa decom sa autizmom

27. FEBRUAR OD 10.15 | SALA "INSERT"

U saradnji sa lekarima, terapeutima i roditeljima dece sa autizmom, pokrenut je projekat u okviru koga se razvijaju interaktivne i multimedijalne aplikacije (na srpskom jeziku) koje stimulativno deluju na motorički, kognitivni i socijalni apekt razvoja dece sa autizmom. Rezultat ovog projekta su softverske aplikacije u vidu sistema za interaktivnu terapiju.

Milica je diplomirala, a potom i doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (ETF), na Katedri za signale i sisteme. Bila je zaposlena na Elektrotehničkom fakultetu kao istraživač na projektima, a kasnije i u Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta, gde se sada nalazi na poziciji v.d. direktora. 

Miloš Bajčetić

Digitalni sadržaj - nove veštine za novo digitalno doba

27. FEBRUAR OD 14.30 | SALA "INSERT"

Cilj predavanja je da se publici približi web 2.0 servis "digital curation" i način na koji ovaj servis može da doprinese lakšem snalaženju u obilju informacija, kao i kako se on može iskoristiti kao alat za učenje.

Miloš se već 16 godina bavi istaživanjem i praktičnom primenom obrazovnih tehnologija. Autor je većeg broja projekata, seminara i radionica iz oblasti medicinske edukacije i obrazovnih tehnologija

Mirjana Lazor

Kako do elektronskih nastavnih materijala za svu decu

27. FEBRUAR OD 09.00 | SALA "INSERT"

Ova prezentacija pruža nastavnicima osnovne smernice za izradu elektronskih nastavnih materijala koji će biti pristupačni za učenje svim učenicima, pa i učenicima sa smetnjama u razvoju. Objasniće kako tekstualne, vizuelne i zvučne informacije oblikovati i pripremiti kao kvalitetne elektronske nastavne materijale za učenike sa intelektualnim teškoćama, oštećenjem vida ili sluha kao i o čemu treba posebno voditi računa pri tome.

Mirjana je školski pedagog koji se intenzivno bavi inkluzivnim obrazovanjem, korišćenjem asistivnih tehnologija i IKT u obrazovanju. Autor je i moderator više akreditovanih elektronskih seminara za stručno usavršavanje nastavnika. Autor i urednik školskog portala za učenje na daljinu “Milanče”, priručnika "Asistivna tehnologija u školi" i "Priručnika za rad sa decom sa smetnjama u razvoju".

Nataša Anđelković

Razumevanje uloge IKT u vrtiću

27. FEBRUAR OD 09.15 | SALA "ALT"

"Razumevanje uloge IKT u vrtiću" je prezentacija refleksije višegodišnjeg procesa primene i integracije IKT u radu vaspitača. Šta se na tom putu dešavalo? Koja pitanja su od suštinske važnosti za decu, vaspitača, roditelje? Kako se u praksi razvijao program? Koje su osnovne preporuke za shvatanje uloge i integraciju digitalne tehnologije u vrtiću? Šta dalje?

Nataša radi kao vaspitač, a 12 godina je posvetila istraživanju primene IKT. Autor je knjige "Dete i računar u porodici i dečjem vrtiću" koautor programa "Vaspitač i čarolija multimedije u vaspitno obrazovnom radu", autor stručnih tekstova i izlaganja, ECDL. Izlagala je u okviru programa kompanije Microsoft na konferenciji "Nove tehnologije u obrazovanju 2014", bila je učesnik u programu "Ugledni nastavnik" 2015. godine i autor je dva eTwinning projekta.

Nataša Vrapčević

Upotreba web 2.0 u vrtiću

27. FEBRUAR OD 10.00 | SALA "ALT"

Ova prezentacija će prikazati konkretne primere upotrebe IKT u radu sa decom predškolskog uzrasta u bilingvalnoj grupi (engleski-srpski).

Nataša je završila Višu školu za obrazovanje vaspitača i Učiteljski fakultet, a svoje projekte je prezentovala na različitim konferencijama i susretima vaspitača. Završila je onlajn kurs British Council-a CLIL i seminar u Kembridžu. Jedan je od ambasadora e-twinninga za Srbiju.

Nađa Durković

Udžbenici u Daisy formatu i inkluzivna nastava u Crnoj Gori

27. FEBRUAR OD 09.15 | SALA "INSERT"

Ova prezentacija će objasniti šta je DAISY udžbenik, kome je namenjen i kada je prvi put upotrebljen. Prikazaće i ko je učestvovao u izradi ovakvog tipa udžbenika, kako da pronađete jedan od njih i šta je pokazala evaluacija prvih DAISY udžbenika u Crnoj Gori.

Nađa je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za jugoslovensku i opštu kniženost. Od 2012. godine radi poslovima savetnice za izdavaštvo u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva - Podgorica. Članica IAIMTE – International Association for the Improvement of Mother Tongue Education, aktivno je učestvovala na konferenciji ovog udruženja u Eksiteru 2006. godine.

Nebojša Obradović

Značaj školskog operativnog softvera za direktore

27. FEBRUAR OD 14.45 | SALA "ALT"

Potpuno i pravilno rukovođenje jednom školskom ustanovom podrazumeva dobijanje svih potrebnih informacija od strane učesnika u obrazovnom procesu. Zadatak školskog operativnog informacionog sistema je da olakša rad nastavnom osoblju i eliminiše njihov otpor u korišćenju, a sa druge strane generiše podatke koji usmeravaju i unapređuju sistem delovanja direktora škole.

Nebojša jej uprosveti radio 14 godina kao profesor fizike u četiri škole koje pokrivaju različite obrazovne profile. Školu matematike, fizike i računara Galilej je prošlo oko 1000 učenika i studenata. Od 2000. godine osnovna aktivnost je kreiranje, razvoj i implementacija informacionih sistema za škole. Proizvod u kome se implementira celokupno iskustvo je GALIS.