Preko 120 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije podelilo je svoja iskustva i ideje sa publikom na konferenciji u sklopu događaja "Nove tehnologije u obrazovanju 2016". Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

Među konferencijskim predavačima su bili:

Lidija Trifunović | Željko Trifunović

Tehnologija za podršku učenicima sa diskalkulijom

27. FEBRUAR OD 09.45 | SALA "INSERT"

Ova prezentacija identifikuje različite probleme učenika sa diskalkulijom, daje pregled i pokazuje značaj tehnologija u procesu učenja ovih učenika, i životu uopšte. Osim toga, razmatra načine inkorporiranja individualizovanih programa i softvera unutar svakodnevnih aktivnosti učenja, i na taj način prilagođavanje okruženja elektronskog učenja mogućnostima i potrebama ovih učenika. 

Ljiljana Krkić | Duša Vuković

Jobs of the Future I Oracle Academy 

26. FEBRUAR OD 11.30 | SALA "SPACE"

Programiranje više nije samo domen IT kompanija − učenicima različitih zemalja je potreban pristup dobrom obrazovanju iz oblasti informacionih tehnologija kako bi nakon njega bili spremni za današnju globalnu ekonomiju. Besplatni program Oracle Akademije nudi materijale za učenje i stručne alate koji su namenjeni kako učenicima tako i nastavnicima, kao i program rada i nastavne materijale za škole, fakultete i univerzitete. 

Tokom poslednjih devet godina Ljiljana radi kao direktor Oracle Univerziteta za Srbiju, Crnu Goru i Bugarsku, i programski menadžer Oracle Akademije za Srbiju i Crnu Goru. Duša je objavila nekoliko knjiga o programiranju koje se bave novim pristupom namenjenom radu sa decom, a radi i kao instruktor na Oracle Akademiji.

Maja Šimrak-Grbić

E-learning u vojnom kontekstu

26. FEBRUAR OD 15.00 | SALA "ALT"

Prezentacija će predstaviti e-learning sadrzaje i pristupe koji se koriste u okviru intenzivnih kurseva engleskog jezika na Vojnoj Akademiji. U kontekstu celoživotnog učenja, e-learning platforma takođe može da se koristi i nezavisno, kao alat za obnavljanje ili unapredjenje znanja engleskog jezika. 

Predavač na treninzima u Kazakhstanu, Mozambiku, Ukrajini, Poljskoj i Bugarskoj na mirovnom projektu na engleskom jeziku. Učestvovala u brojnim međunarodnim projektima iz svoje struke: samostalno učenje, učenje jezika pomoću računara (CALL),  i korišćenje interneta za nastavu. Takođe je koordinator za učenje na daljinu i zadužena za Moodle kurseve.

Majls Beri

Ovo je za svakoga: računanje u engleskim školama

27. FEBRUAR OD 9.30 | SALA "SPACE"

U ovoj prezentaciji  publika će čuti kratak pregled o tome kako je Engleska prešla put od učenja IKT veština do znanja programiranja. Obrazložiće potrebu za uvođenje programiranja u nastavni plan i program i na koji način treba učiti u školama.

Korišćenje aplikacije Scratch u matematici 

27. FEBRUAR OD 15.00 | SALA "ENTER"

U ovoj prezentaciji Majls će pružiti kratak uvod u Scratch interfejs, turtl grafiku, kreiranje programa matematičkog kviza u Scratch i istraživanje Scratch zajednice.

Glavni profesor na predmetu kompjutersko obrazovanje na Univerzitetu Rouhempton, u Londonu. Tokom 18 godina radio je u četiri škole, gde je dosta vremena proveo kao IKT koordinator, a kasnije i direktor. U njegova interesovanja spadaju pedagogija u predavanju informacionih predavanja i neformalno učenje.

Marija Lukač

 Iza lidera

27. FEBRUAR OD 14.30 | SALA "ALT"

Ovo predavanje se bavi tom teškom stranom rečju ,,lider“, odnosno osobom koja bi da bude lider. Ispitaćemo njena uverenja i postupke, dovesti ih u vezu, i videti koliko je ta osoba uspešna, šta postiže. Zapitaćemo se da li nam treba još lidera, i ako su nam potrebni, kako doći do njih. Gde se lideri proizvode, koji su to postupci i gde se popravljaju ako se ,,pokvare“.

Marija predaje u gimnaziji i ekonomskoj školi u Kovinu. Za nju je svaka godina u učenju drugačija, delom zato sto se đaci menjaju, ali i zbog toga sto učestvuje u različitim projektima za profesionalni razvoj.  

Marina Dorocki | Vladan Mladenović

Klikeri u učionici

27. FEBRUAR OD 14.15 | SALA "ENTER"

Ova prezentacija će prikazati višegodišnji teorijski i praktični rad u primeni metode vršnjačkog učenja uz primenu najnovijih tehnoloških rešenja. Koncept je nastao na osnovu radova Erika Mazura sa odeljenja za fiziku Harvard univerziteta, autora novog pristupa nastavi prirodnih nauka u svetu.

Laboratorija u džepu

26. FEBRUAR OD 11.00 | SALA "ENTER"

Telefoni su postali “deo” učenika ali i računari sa realnim senzorima za svetlost i zvuk, pokrete, brzinu, ubrzanje, vlažnost, temperaturu, magnetnopolje, atmosferski pritisak,Uređaji postaju prave pokretne laboratorije a nastava, uz angažovanje nastavnika, nauka sa realnim eksperimentima. 

Marina je nastavnik fizike i autor najposećenijeg sajta za nastavu fizike u srednjim školama u regionu. Vladan je nastavnik fizike i član nacionalne grupe za za IKT, digitalno i online učenje.

Mario Rokaro

Digitalno i onjaln učenje, alati ET2020: rezultati i preporuke

27. FEBRUAR OD 11.30 | SALA "SPACE"

Ova prezentacija će se fokusirati na aktivnosti koje se primenjuju u okviru Evropske radne grupe za digitalno i onlajn učenje. Pokazaće i kako je Evropska komisija kroz Strategijski okvir za saradnju u oblasti obrazovanja i treninga uspela da poveže evropske zemlje i druge interesne grupe kako bi učili jedni od drugih, razmenjivali iskustva, dokaze, analize i politike i na taj način oblikovali budućnost ovog načina učenja.

Mario se pridružio Evropskoj komisiji 2012. godine i zadužen je za dizajn i implementaciju projekta "HORIZON2020 Marie Skłodowska-Curie" kao i koordinaciju aktivnosti u okviru radne grupe za digitalno i onlajn učenje.

Mark Barous | @2SimpleMark

Deca u 21. veku – programiranje uz 2Code 

26. FEBRUAR OD 12.45 | SALA "ENTER"

Mark Barous je direktor odeljenja za obrazovanje u kompaniji 2Simple Softvare i razredni starešina sa preko 15 godina iskustva u učionici. Nakon što je stekao kvalifikacije za nastavnika u 1998. Mark je proveo deset godina kao razredni starešina i koordinator IKT-a u Engleskoj. Predavao je na različitim mestima, od državnih škola u siromašnim oblastima do bogatih seoskih škola. Takođe, proveo je pet godina kao direktor dve škole. Mark radi u kompaniji 2Simple skoro tri godine gde ima presudnu ulogu u razvijanju materijala u okviru PurpleMash i na taj način nastavlja da podiže standarde kroz kreativnost. 

Mark Martin | @urban_teacher

Stvaranje atmosfere u školi u kojoj IKT cveta

Mark Martin je izvanredan predavač sa značajnim iskustvom u držanju inovativnih i inspirativnih predavanja. Posvećen je stvaranju mogućnosti za ljude i obezbeđivanju širokog pristupa doživotnom učenju. Radio je kao konsultant na brojnim projektima u saradnji sa Microsoftom, Intelom, JP Morganom, Barclay’s bankom, Tech City UK, Appshed, Akademijom Chains. Takođe, Držao je predavanja na temu korišćenja mobilnih tehnologija u nastavi i učenju na najvećem britanskom događaju posvećenom novim tehnologijama u obrazovanju (Bett Show) 2013. i 2015. godine.

Markus Orlovski | @MarcusOrlovsky

Obrazovanje i međunarodna perspektiva

26. FEBRUAR OD 10.30 | SALA "SPACE" 

Veliki deo Markusovog posla čini putovanje u različite zemlje gde upoznaje ljude različitih zanimanja. Ovo postaje bitno kada imamo na umu promene u obrazovanju koje ćemo morati da uvedemo ukoliko životni vek prosečnog čoveka dostigne cifru od 125 godina. Formalno obrazovanje do dvadesetih godina nakon koga sledi životni vek od 40 do 60 godina neće predstavljati održiv sistem, već će postojati stalna potreba za dodatnim obučavanjem.

Markus je osnivač i direktor kompanije Bryanston Square. Njegova želja je da stvori više šansi za mlade ljude i stalno pokušava da smanji razliku između načina na koji se obrazovanje trenutno sprovodi i načina na koji bi trebalo da bude sprovedeno. Kompanija Bryanston Square je dobila i nagradu "BSF Savetnik godine" za svoj rad na projektu "Izgradnja škole budućnosti" koji se sprovodi u Velikoj Britaniji.