Šaka u kojoj je mobilni telefon snima plavušu i crnomanjastog muškarca, subjekti nisu izoštreni
©

Poyraz Tutuncu

Šta je Aktivno izveštavanje građana? 

Radeći sa građanima na pričama ili pitanjima koja ih interesuju ili brinu, mediji izveštavaju zajedno sa svojim publikama, a ne samo o njima. Davanje prilike građanima da predlože teme, prilože dokumentaciju, svedočenja ili druge dokaze, pomaže medijima da istraže i izveštavaju o pitanjima od interesa za njihovu zajednicu. 

Alat za Aktivno izveštavanje građana

Naš partner BIRN (Balkanska istraživačka mreža) razvio je alat za Aktivno izveštavanje građana (ECR). To je onlajn platforma koja medijima pomaže da pitaju svoje publike o njihovim temama ili interesovanjima. To je takođe alat koji građani mogu da iskoriste da prijave bilo kakva pitanja ili oblasti koje ih brinu na bezbedan i siguran način. 

Koristeći ovaj onlajn alat, novinari i novinarke mogu da razviju različite vrste istraživanja, anketa i drugih načina za uključivanje građana. Alat takođe omogućava medijima da analiziraju informacije i podatke koje su prikupili pre nego ih iskoriste za izveštavanje.

Preko 20 medija sada koristi ECR alat. Naš partner BIRN pruža usluge obuke i mentorstva o načinu korišćenja alata za razvoj priča, ali takođe i za promociju priča publikama. Mediji su počeli da koriste ECR alat i već su izradili članke na osnovu tema koje su njihove publike predložile. 

Mediji iz različitih zemalja u regionu isto tako rade zajedno na kreiranju priča od zajedničkog interesa. Koristeći ECR alat, mediji su odabrali teme od interesa i podelili relevantne informacije sa partnerskim zemljama za kreiranje priča koje oslikavaju iskustva i interese svih njihovih publika na Zapadnom Balkanu.