ACCA at home

Projekat “Media for all“ organizuje online info sesije povodom dva Poziva za dodelu grantova lokalnim i regionalnim medijima u Srbiji, kako bi upoznali zainteresovane korisnike sa ciljevima poziva, načinom prijavljivanja i omogućili zainteresovanima da na srpskom postave pitanja i dobiju odgovore i razjašnjenja. 

Raspored održavanja online sesija:

  • četvrtak, 9. jula u 14:00 časova  - sesija posvećena Pozivu za grantove za aktivno izveštavanje građana 
  • petak, 10. jula u 10:00 časova  - sesija posvećena Pozivu za grantove za unapređenje poslovanja

Mediji zainteresovani da se prijave na jednu ili obe info sesije mogu se prijaviti slanjem sledećih podataka (ime i prezime predstavnika, funkcija, kontakt telefon i mejl) na mediagrants.srb@britishcouncil.orgsa naznakom na koju sesiju se prijavljuju.

Prijavu je moguće izvršiti do 17:00 časova dan pre održavanja sesije kako bi mogli na vreme da Vam dostavimo link za pristup online sesiji. Sesija će biti održana na srpskom jeziku. 

Podsećamo da nam sva pitanja u vezi sa Pozivom možete uputiti i pisanim putem najkasnije do 17:00 časova dan pre održavanja sesija na gore navedenu adresu. 

Rok za podnošenje predloga projekata na oba Poziva ističe 19. jula 2020. godine.