Nemanja Marinović, novinar i izvršni urednik, Omladinski portal Zoomer

Naša medijska situacija je takva da su mladi mediji, a pre svega mediji ZA mlade, koje kreiraju mladi, gotovo nevidljivi, ekonomski neodrživi i postoje samo zahvaljujući ogromnoj volji pojedinaca koji su spremni da ulažu sebe mnogo preko svojih kapaciteta jer su uvereni da mogu da naprave pozitivnu promenu. Za ovakve medije je vrlo malo programa podrške, a vrlo često programi podrške su takvi da ne slušaju mlade redakcije i njihove realne potrebe – već ih medijski stručnjaci kreiraju na osnovu svojih uverenja i predubeđenja o tome kako mladi mediji treba da izgledaju.

Ena Čaušević, glavna i odgovorna urednica, Radio Active Zenica

Mladima u medijima  potrebna je podrška na svim nivoima. Stoga sam kao novinarka i urednica još uvek na početku karijere smatrala da je učešće u Media for All odlična prilika za mene i moj tim. Kao omladinska redakcija, svakodnevno se trudimo da poboljšamo svoj rad, a Media for All programi su bili prilika koja će nam doneti mnogo novog znanja i iskustava. Koncept koji nudi saradnju sa medijima i organizacijama iz regiona mi je jako drag jer ti kontakti uvek imaju i potencijal da postanu prijateljstva i nakon završetka projekta.  

Geri Emiri, novinar i glavni urednik, Amfora Media

Program Media for All je predstavljao "akademiju" za Amfora Media. Tokom ovog programa, naš tim je razvio nove pristupe i unapredio profesionalno izveštavanje. Isto tako, naša publika je postala aktivnija i pomagala nam je da poboljšamo kvalitet izveštavanja. Mladi profesionalci i profesionalke se suočavaju sa brojnim izazovima u medijskom okruženju koje je sve osetljivije na društvena i politička dešavanja. Sa druge strane, mali mediji u kojima rade mladi poseduju ograničene tehničke i finansijske mogućnosti.

Đurđa Radulović, novinarka, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore

Te 2021. tek sam ušla u novinarstvo i objavila svoje prve istraživačke tekstove. Zbog toga su Media for All programi - prilika da u njima učestvujem, bili pravi vetar u leđa. Mentorski program za žene u medijima omogućio mi je ne samo poznanstvo sa mojom sjajnom mentorkom, Mašom Mileusnić, već i drugim novinarkama iz celog regiona. Tokom ovog programa mogla sam da postavim brojna pitanja mojoj mentorki što je bilo od neprocenjive važnosti jer nemam ni novinarski fakultet, niti sam u tom trenutku imala stalni novinarski posao na kome bih svakodnevno učila.