Teenage girl and boy looking at mobile phone, boy is pointing at the phone screen

Studije sprovedene na Zapadnom Balkanu pokazuju da mladi imaju sve manje poverenja u medije, sve su manje zastupljeni u medijima i često se predstavljaju kao jedinstvena grupa podložna različitim stereotipima. 

Da bismo se pozabavili ovim pitanjima, razvili smo naš Program za mlade koji nudi 

  • programe obuke, 
  • prilagođene mentorske programe, 
  • mogućnosti za regionalnu saradnju i umrežavanje sa medijima mladih i mladim novinarima i novinarkama u regionu, u okviru našeg Takmičenja mladih novinara i novinarki.

British Council radi u partnerstvu sa Thomson Foundation, BIRN i INTRAC na realizaciji programa Media for All koji finansira Vlada Velike Britanije.