Preko 120 predavača iz Srbije, regiona i Velike Britanije podelilo je svoja iskustva i ideje sa publikom na konferenciji u sklopu događaja "Nove tehnologije u obrazovanju 2016". Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

Među konferencijskim predavačima su bili:

Ivana Katavić | Hrvoje Mladinić

Metoda I3 – interaktivnost na treću

27. FEBRUAR OD 11.30 | SALA "ALT"

Tokom protekle tri decenije sproveden je veliki broj istraživanja koja istraživala probleme sa kojima se susreću učenici fizike i razvojem nastavnih metoda koji doprinose smislenijim lekcijama iz ove oblasti. Kao rezultat, sve više nastavnika se okreće interaktivnim metodama kako bi podstakli svoje učenike da se više angažuju tokom predavanja. Jedna od strategija koja podrazumeva upotrebu računara i digitalnih materijala je testirana u pet škola u Hrvatskoj. 

Ivana se prekonceptima bavila tokom rada u osnovnoj školi, ali i sada na mestu više savetnice za fiziku i tehničku kulturu u Agenciji za vaspitanje i obrazovanje. Hrvoje je nastavnik fizike i informatike u osnovnoj školi, a bavi se i razvojem digitalnih materijala i kompjuterskih simulacija u ovoj oblasti.

Jasmina Ivšac Pavliša

IKT kao savremeni alat za učenje i podsticanje

27. FEBRUAR OD 10.00 | SALA "INSERT"

Dugogodišnja saradnja između nekoliko fakulteta Univerziteta u Zagrebu je rezultovala razvojem inovativnih usluga namenjenim komunikaciji i učenju osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. S obzirom na prisustvo nedovoljnog broja softverskih rešenja na hrvatskom jeziku za podsticanje predveština čitanja i predmatematičkih veština, razvijene su aplikacije upravo za to područje. Tokom izlaganja biće prikazani primeri praktične primene aplikacija kod različitih grupa korisnika. 

Jasmina je zaposlena kao docent na Odseku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univeziteta u Zagrebu. Njeni interesi su vezani za rano prepoznavanje teškoća i metode podsticanja kao i razvoj i implementaciju potpomognute komunikacije. Učestovala je na brojnim projektima, a do sada je objavila dvadesetak naučnih i stručnih radova.

Jasmina Nikolić

Marljiv pristup učenju i kulturi 

26. FEBRUAR OD 17.00 | SALA "INSERT"

Ova sesija će istražiti mogućnosti prenošenja razvoja agilnog softvera u svet formalnog obrazovanja. Pokazaće kako zaista rigidni sistemi mogu da se prilagode složenosti, inter-, multi- i krosdisciplinarnosti i reaguju na promene brže nego ikad. Takođe, biće opisani ključni principi razvoja agilne obrazovne politike, kao što je ritam ili vrednost razvoja. 

Jasmina Nikolić je potpredsednik u Stručnom timu za reformu visokog obrazovanje u Ministrarstvu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj u Republici Srbiji. Ona je globalni pionir u prenošenju agilne metodologije iz sveta razvoja softvera u oblasti politike visokog obrazovanje i nastavnog dizajna. Predaje na Univerzitetu u Beogradu.

 

Jasna Marković

Čemu svo znanje ako ne znam da ga primenim?

27. FEBRUAR OD 11.15 | SALA "ENTER"

Ova prezentacija je kolaž više inovativnih primera iz nastave koji prikazuju kako se na različitim tipovima časovima uz pomoć novih tehnologija učenici mogu uveriti u svrhu i primenu onoga što uče u školi. 

Jasna je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu na smeru za Profesora matematike i informatike. Pre nego što je postala nastavnik matematike u osnovnoj, a kasnije i srednjoj školi, vodila je svoju privatnu školu kompjutera.

Jelena Dragaš | Nataša Jerković Đukanović

e-Twinning u obrazovno-vaspitnim ustanovama

27. FEBRUAR OD 09.45 | SALA "ENTER"

eTwinning može da bude prilika za profesionalni razvoj i napredovanje. Putem portala se može ostvariti saradnja sa kolegama iz Evrope i šire. eTwinning portal obezbeđuje okruženje pogodno za razmenu ideja, iskustava i saveta, mogućnost uključivanja u razne tematske grupe i forume, kao i prilike da se obukama preko interneta i vebinarima razvijaju i nastavničke i učeničke IKT veštine

Jelena Gledić

Sa starim nema novog: LowTech nastava

27. FEBRUAR OD 12.30 | SALA "INSERT"

Koristi koje nam nove tehnologije u obrazovanju pružaju mogu biti umanjene usled manjka materijala. Od vežbi na času, preko zadataka i projekata za učenike, pa do testova i ocenjivanja tehnologija se može koristiti tokom celog procesa učenja uz samo par stvari kao što su laptop, projektor i internet konekcija kako bi inspirisala i motivisala. 

Jelena ima dugogodišnje iskustvo u razvoju kratkoročnih kurseva i radionica za učenike srednjih škola i studente. U ovim kursevima se koriste različite metodologije učenja kako za tradicionalno tako i za neformalno obrazovno okruženje. Ove metodologije se stalno ocenjuju i unapređuju kako bi se uklopile u program rada. 

Jelena Hadži-Purić

Algoritmizacija i multimedijalna predstava bisera dečije književnosti

Metodologija konstruktivističkog pristupa preporučuje da se učenje novih programerskih tehnika odvija u poznatom saznajnom okruženju. U radu su uz aktuelne razvojne alate kao što su SNAP i Scratch osmišljene multimedijalne predstave čiji scenario je adaptacija nekog književnog dela. Na sceni je realizovano programiranje vođeno događajima, sinhronizacija, izmena kostima, dodavanje zvučnih efekata

Jelena je više od 10 godina posvećena edukaciji u oblasti programiranja i multimedije. Presrećna je što ima priliku da sarađuje sa draguljima Srbije: studentima Matematičkog fakulteta, đacima mentorskih odeljenja Matematičke gimnazije, polaznicima u Petnici, takmičarima juniorima i njihovim profesorima koji osmišljavaju efikasne algoritme. Ali, pre svega, posvećena je vaspitanju i obrazovanju svoje četvoro dece.

Jelena Kolundžija

Pet minuta fenomena 

27. FEBRUAR OD 11.00 | SALA "ENTER"

Tokom predavanja će biti prezentovan način rada kao i faze i elementi projektne nastave. Govoriće se i o značaju obrazovnog filma koji su kreirali sami đaci za potrebe nastave, a u cilju samoučenja, saradničkog učenja i vršnjačke edukacije. Pri tome su koristili znanja iz oblasti informatike, kao i programe za pravljenje filmova, kako bi omogućili bolje razumevanje i sistematizaciju gradiva. Tokom predavanja biće prikazan i jedan od 12 učeničkih filmova. 

Jelena radi u obrazovanju već16 godina. Pohađala je tri međunarodna seminara, a takođe je i realizator i moderator na dva. Radi kao mentor na projektu Masts Filozofskog fakulteta. Pohađala je preko 25 seminara i ima oko 500 akreditovanih i preko 200 neakreditovanih sati profesionalnog usavršavanja.

Karl Rojl | @karlroyle

Ocenjivanje "mekih" veština: rešenje 21. veka

26. FEBRUAR OD 16.00 | SALA "INSERT"

Ovo predavanje će se fokusirati na to kako da podstaknemo učenike da sami uče i istražuju. Takođe će pokazati kako vizualizacija procesa učenja uz pomoć digitalnih alata može da poveća autonomiju učenika i razvoj transverzalnih veština višeg nivoa što priprema učenike za poslove koji se baziraju na promeni i obnovi.

Rojl je predavač na predmetu Inovacija programa predavanja i transfer znanja u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja, koji se nalazi u sklopu Volverhampton univerziteta, gde radi kao direktor istraživačkih projekata. Karl ima veliko iskustvo u oblastima upravljanja projektima i razvoja materijala, kako u štampanoj tako i elektronskoj formi, a radio je i na programima obrazovanja nastavnika, profesionalnog razvoja i menadžmenta u obrazovanju.

Katarina Aleksić | Verica Arula | Milena Zindović

Graditeljke Beograda - projekat bez roka trajanja

26. FEBRUAR OD 14.30 | SALA "ENTER"

Vrednost i značaj nastavnog projekta ne potvrđuju samo kvalitet produkata rada učenika, pozitivna evaluacija i nagrade. Nastavni projekat je zbilja dobar ako ima obrazovnu snagu da nastavi da “živi” i posle formalnog završetka aktivnosti, ako je dovoljno snažan da uključi nove učenike, da bude okidač za nova istraživanja. Graditeljke Beograda su takav nastavni projekat.

Katarina je nastavnik informatike a ovu temu i projekat Graditeljke Beograda će predstaviti zajedno sa svojim koleginicama Vericom, nastavnikom srpskog jezika i Milenom, koja se bavi arhitekturom.