Program "Media for All" realizuje se u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Svrha ovog programa koji podržava medije je jačanje uređivačke nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu i pružanje podrške lokalnim nezavisnim medijima u ostvarivanju finansijske održivosti.

Program Media for All otvara prijave za Takmičenje mladih novinara i novinarki, sveobuhvatni program za novinare i novinarke koji nudi program stipendija za novinare i novinarke koji obrađuju teme koje se bave mladima, mentorstvo i profesionalno usmeravanje, kao i promociju medijskog sadržaja produciranog u okviru ovog programa u medijima u regionu. 

Na takmičenje se mogu prijaviti novinarski timovi iz različitih zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija) koji zajednički rade na produkciji medijskog sadržaja namenjenog mladima i od značaja za mlade u celom regionu Zapadnog Balkana. Za učešće u programu će biti izabrano 10 timova od po tri novinara/ke.

Uspešni podnosioci prijava će pohađati osmonedeljni program u okviru kog će sa mentorom/kom raditi na razvoju i produkciji priče i dobiće stipendiju. Pet timova koji su ušli u uži izbor će biti pozvani na događaj za umrežavanje koji će biti održan u novembru kada će prijave ocenjivati stručni žiri, a pobednički tim će dobiti novčanu nagradu za kupovinu produkcijske opreme.

Format i teme na Takmičenju

Predlažemo da u svojim predlozima obradite jednu od tema navedenih u nastavku; takođe možete da odaberete sopstvenu temu, ali uz obrazloženje zašto smatrate da je privlačna mladima na Zapadnom Balkanu:

  • zapošljavanje mladih,
  • rodna ravnopravnost i rodna pitanja,
  • migracije,
  • životna sredina,
  • posledice pandemije na mlade,
  • lokalna politika i mladi,
  • aktivizam mladih.

Svoju priču možete obrađivati u bilo kom formatu, na primer, audio, video, multimedija, podkast, blog, vlog ili alternativni formati.

Ko može da se prijavi?

Ako imate između 21 i 30 godina, radite u oblasti novinarstva, državljanin/ka ste i živite u jednoj od država Zapadnog Balkana, dobro vladate engleskim jezikom i želite da radite sa profesionalnim mentorom/kom i dobijete mogućnost da vaš rad ocenjuju vodeći novinari/ke, prijavite se odmah!

Rok za podnošenje prijava

Sve prijave moraju biti dostavljene do 17.00 časova 3. septembra. Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte prijave@media.ba uz naznaku za “Takmičenje mladih novinara i novinarki” najkasnije do 30. avgusta. Prijave je potrebno poslati na prijave@media.ba s naznakom “Takmičenje za mlade novinare i novinarke – Naziv predložene teme”.

Pojedinosti o načinu podnošenja prijave i uslovima takmičenja navedeni su u nastavku.