Ko je govorio na konferenciji?

PREKO 180 PREDAVAČA IZ SRBIJE, REGIONA I VELIKE BRITANIJE

Konferencija “Nove tehnologije u obrazovanju 2017” je okupila preko 180 edukatora, predavača, entuzijasta iz Srbije, regiona i Velike Britanije koji su otvorili neke nove poglede i pristupe na temu obrazovanja i digitalnog doba i zajedno sa učesnicima diskutovali o budućnosti obrazovanja. Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

 

DAN 1, 9. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 2, 10. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 3, 11. februar sala SPACE sala INSERT sala ALT

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI SU GOVORILI:

Aleksandra Bakrač

Bolji rezultati uz zabavan test

11. FEBRUAR OD 09.00 | SALA "ALT"

Kahoot i Skype za učenje čak i kad učenik nije u školi. Na dinamičan i zanimljiv način u poznatom digitalnom okruženju postiže se veća motivacija učenika, a učešćem svih učenika u davanju odgovora na kviz, povećava svest učenika o odgovornost za napredak.

Aleksandra je zaposlena  u ETŠ u Bečeju već 12 godina. Nakon pohađanja raznih seminara, od 2010. godine  postaje autor i realizator na desetine istih. Pored seminara i razmene iskustava sa nastavnicima, želja joj je i da motiviše učenika za nastavu i učenje kroz IKT alate.

Aleksandra Danilović

Interaktivna učionica

9. FEBRUAR OD 10.00 | SALA "INSERT"

Ova prezentacija imala je za cilj da nastavnicima da nekoliko ideja kako da svoj čas učine dinamičnijim, radeći na motivaciji učenika koji aktivnije učestvuju u nastavnom procesu i uče kroz igru. Interaktivne metode nisu više potreba već nešto što olakšava nastavniku i učeniku savladavanju i ovladavanju novim znanjima, veštinama. Dr. Aleksandra je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu gde je stekla zvanje diplomirani matematičar za numeričku matematiku i optimizaciju. U obrazovnim ustanovama radi više od 15 godina i kontinuirano radi na stručnom usavršavanju. Zaposlena u OŠ"Svetislav Golubović Mitraljeta" u Batajnici gde predaje matematiku.

Aleksandra Mihajlović

Razvijanje veština čitanja putem stavaralačke animacije

10. FEBRUAR OD 11.30 | SALA "SPACE"

Izlaganje se odnosi na prezentacije književnih dela putem učeničkih audio i vizuelnih projekata. Njihovi radovi se sastoje od snimljenih kratkometražnih filmova, crtanih animacija, glume, snimanja "dnevnika" u kojima će predstaviti "vesti" kroz epohe, kostimirani, i tako izraziti svoje kritičko mišljenje. Aleksandra Mihajlović, diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Trenutno završava doktorsku tezu, na istom. Objavila dva romana: Zapričavanje. Zavaravanje. Zavirivanje, i  Kroz prstohvat cimeta. Objavljeni i nagrađeni radovi: Koautorski: Poetska šetnja, za 4. razred srednje škole, 2012, na sajtu Kreativne škole Morfologija, za 2. razred, na sajtu KŠ Autorski: Razvijanje veština čitanja putem stavaralačke animacije. 

Aleksandra Nikolić Matić

Od bloga do uništenja smoga

9. FEBRUAR OD 10.15 | SALA "INSERT"

Tehnike primenjenog pozorišta obezbebeđuju efektivan pristup svim pitanjima kojima se bavi jedna srednja stručna škola. Od onih vezanih za održivi razvoj, preko zloupotrebe alkohola u vožnji, do odnosa učenik - profesor ili samog proces učenja. Ova prezentacija vodila je kroz svet dramske družine Saobraćajno tehničke škole u Zemunu koja u svom izrazu koristi i umetnost, i blagodeti novih tehnologija. Aleksandra je magistar kniževnosti, trenutno zaposlena u Saobraćajno – tehničkoj školi “Zemun”. Vodi svoj blog, amaterski se bavi pozorištem, biciklista.

Aleksandra Đurović

Ozbiljne igre za društvene kompetencije i kreativnost

11. FEBRUAR OD 10.45 | SALA "ALT"

U okviru prezentacije predstavljene su ozbiljne računarske i mobilne igre za razvoj društvenih kompetencija i kreativnosti za učenike iz osetljivih drušvenih grupa koje su razvijene u okviru evropskog projekta u kojem je učestvovala Beogradska otvorena škola. Ozbiljne igre su zajedno sa priručnicima za sprovođenje radionica bile pilotirane u srednjim školama a rezultati pokazuju da one mogu da doprinesu razvoju kompetencija. Aleksandra Đurović radi kao istraživač na programu Unapređivanje zapošljivosti u Beogradskoj otvorenoj školi. Diplomirala je i završila master na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Koautor više istraživanja i sažetaka praktične politike u oblasti obrazovanja i unapređivanja zapošljivosti.

Alessandro Brolpito

Digitalno i onlajn učenje u srednjem stručnom obrazovanju u Srbiji

11. FEBRUAR OD 9.30 | SALA "SPACE"

Alesandro radi u Evropskoj fondaciji za obuke (ETF) kao analitičar politike srednjeg stručnog obrazovanja i kao ETF tehnolog obrazovanja. Posebno je zainteresovan za digitalnu inovaciju politika srednjeg stručnog obrazovanja, prakse držanja nastave i učenja u zemljama u razvoju i tranziciji.

Anka Ivanović | Sanja Živković

 Elektronsko nasilje - novi izazov za škole

10. FEBRUAR OD 11.30 | SALA "INSERT"

Problem elektronskog nasilja i njegov uticaj na razvoj i ponašanje dece. Komunikacioni modaliteti za elektronsko nasilje i rizična ponašanja u virtuelnom prostoru komunikacije. Posledice nepravilne upotrebe savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Uloga i značaj škole u prevenciji nastanka elektronskog nasilja. Anka Ivanović – realizator i organizator velikog broja aktivnosti u organizaciji Centra za stručno usavršavanje, „Mreže RC i CSU“ i Naučnog kluba Leskovac. Sanja Živković – poseduje bogato iskustvo u oblasti specijalno-pedagoške i socijalne oblasti. Izlagač na brojnim stručnim skupovima koji se bave pitanjima destruktivnog ponašanja dece i omladine. 

Anni Rautiainen

Sledećih 100 godina u obrazovanju

9. FEBRUAR OD 15.00 | SALA "INSERT"

Svet se brzo menja i škole se takođe moraju menjati. Sledećih 100 godina u obrazovanju je prezentacija o načinu na koji finska organizacija, HundrED, pokušava da se bavi izazovima koje donosi promena. 

Finski obrazovni sistem i novi nacionalni ključni nastavni program

Finska je trenutno u procesu sprovođenja novog nacionalnog ključnog nastavnog programa- koje su to promene i kako će uticati na škole?

Ani se vraća na Univerzitet u Helsinkiju nakon što je nekoliko godina provela u Kanadi. Nastavlja studije na Programu obrazovanja nastavnika uz nadu da će specijalizaciju završiti u oblasti multikulturalizma. Ana je postala član organizacije HundrED u februaru 2016. i trenutno tu radi kao koordinator.

Aydan Meydan

Upotreba tehnologija na olimpijadi naučnih projekata

11. FEBRUAR OD 9.00 | SALA "SPACE"

Ima mnogo oblasti u kojima mi kao nastavnici možemo koristiti tehnologiju u obrazovanju, kao što su vežbe na času uz neke onlajn kvizove, interaktivne knjige, ali takođe možemo koristiti informacione tehnologije da otvorimo vrata međunarodnih takmičenja u različitim oblastima. Ajdan je završio Matematički fakultet Cumhuriyet Univerziteta 2009. godine, a trenutno radi kao nastavnik matematike u Sarajevu/ Bosna i Hercegovina. Nastavnik je već 8 godina u 3 različite škole. Ajdan je učestvovala na velikom broju Olympiads međunarodnih projekata i dobitnik je nagrade "Najinspirativniji nastavnik u 2015." na Google Sajmu nauke. 

Belma Alagić

Uloga otvorenih obrazovnih resursa u ranom obrazovanju

9 FEBRUAR OD 16.30 | SALA "SPACE"

Značaj uvođenja sveobuhvatnog obrazovnog programa za učenje IKT u nastavne planove i programe počevši od osnovnih škola sve do srednjih škola i fakulteta, primenom tehnologije virtuelne radionice i procesom evaluacije korak-po-korak. Kreiranje obrazovnog nastavnog programa u obliku interaktivnih video zapisa koji obuhvataju sve ključne teme kroz video predavanja kao i detaljne i praktične vodiče za učenike. Prednost uvođenja virtuelnog časa za mlađe generacije kao novog načina učenja, interakcije i međusobne saradnje. Iskusan profesionalac sa iskustvom u oblasti biznis menadžmenta i komunikacija. Šef produkcije Bookvar.co HUB387, rukovodi fazama razvoja, pred-produkcije, produkcije i post-produkcije kreiranja obrazovnog sadržaja; izgradnja, razvoj i rukovođenje kreativnim timom u odeljenju produkcije i rukovođenje timom za razvoj softvera.