Ko je govorio na konferenciji?

PREKO 180 PREDAVAČA IZ SRBIJE, REGIONA I VELIKE BRITANIJE

Konferencija “Nove tehnologije u obrazovanju 2017” je okupila preko 180 edukatora, predavača, entuzijasta iz Srbije, regiona i Velike Britanije koji su otvorili neke nove poglede i pristupe na temu obrazovanja i digitalnog doba i zajedno sa učesnicima diskutovali o budućnosti obrazovanja. Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

 

DAN 1, 9. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 2, 10. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 3, 11. februar sala SPACE sala INSERT sala ALT

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI SU GOVORILI:

Srdjan Stojanović | Vesna Šavija

Obrazovno-interaktivni program "Moj kompjuter"

11. FEBRUAR OD 09.15 | SALA "ALT"

Projektni tim škole izradio je obrazovno-interaktivni softver ”Moj kompjuter“, koji stimulativno deluje na dužinu trajanja pažnje učenika i njihovu motivaciju za usvajanje nastavnih sadržaja, i doprinosi pružanju neophodne podrške u učenju.

Srđan Stojanović (diplomirani surdolog) i Vesna Šavija (diplomirani pedagog ) zaposleni su u školi za osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „6.oktobar“ u Kikindi. Aktivno učestvuju u radu školskog tima za izradu projekata i prilikom izrade i prilagođavanja redovnog školskog programa za učenike sa smetnjama u razvoju. Dobitnici su prve nagrade na konkursu “Digitalni čas” sa radom “Upotreba informacione tehnologije u vaspitno- obrazovnom radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju” 

Tanja Trobok | Ljubiša Avgustin

Šekspir u video igri - učenje igranjem

10. FEBRUAR OD 16.15 | SALA "SPACE"

Dulce et utile je ideal obrazovanja, a video igre jedan od načina da se to postigne. Kako izgleda kada se San letnje noći pretvori u video igru? Kako izgleda proces kreiranja ovakvog projekta i koliko je to izazovno? Tanja Trobok je masterirala komparativnu književnost u Novom Sadu i od tada se bavi novinarstvom i marketingom sa željom da ta znanja jednom upotrebi u promociji književnosti. U Crowded Room Studiju radi kao stručni konsultant, a u Cleveris Mediji kao game designer. Ljubiša -rođen i odrastao u Novom Sadu, od ranih dana je pokazao interesovanje za gejming. Tokom školovanja otkriva svoju ljubav prema pisanju koju je u poslu ujedinio sa svojom strašcu prema video igrama i od tada se bavi dizajnom video igara.

Tatjana Stanković | Radica Karović | Ante Čurlin

E, ovo je matematika! 

9. FEBRUAR OD 16.30 | SALA "INSERT"

Tatjana, Radica i Ante će predstaviti karakteristike i realizaciju konceptualne nastave od ideje, kreativnosti, sposobnosti izrade plana, pa do razvoja digitalnih kompetencija, osposobljavanja učenika za prikupljanje i obradu podataka i informacija, timski rad itd.

Tatjana Stanković je profesor matematike u Elektrotehničkoj školi “Nikola Tesla” u Pančevu i student doktorskih studija na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Radica Karović od 2014. godine radi u OŠ" Oslobodioci Beograda " u Beogradu. Osnivač i predsednik udruženja "Mladi matematičar". Ante je radio u nekoliko naučnih institucija, kao što je Institut za nuklearne nauke Vinča, pre nego što je postao nastavnik u osnovnom obrazovanju.

Valentina Veljković Nikolić | Veselinka Stanković | Dragana Lepović Stefanović

Alisa u čarobnoj školi

10. FEBRUAR OD 10.00 | SALA "ALT"

GCompris je skup obrazovnih programa koji omogućava uključivanje svih učenika u nastavni proces i razvoj informatičkih, komunikacijskih i socijalnih kompetencija učenika, kao i funkcionalnog čitanja.

Sva tri predavača su zaposlena u školi "Vežbaonica" i "Model školi za inkluzivno obrazovanje". Često su predavači na međunarodnim konferencijama o upotrebi IKT u nastavi, kao i nacionalni treneri za inkluzivno obrazovanje za srednje škole, a Valentina i za osnovne škole. Veselinka i Valentina su nastavnici mentori i autori, kao i realizatori akreditovanih obuka “Čas po meri deteta “ i “Informatičke mrvice”, dok je Veselinka organizator i obuke “Matematičke radionice”.

Vedran Gregorić | Ksenija Laleta Puž

iLab u razrednoj nastavi

9. FEBRUAR OD 15.45 | SALA "INSERT"

Rad je prikaz uvođenja i primene iPada u okviru iLaba u razrednoj nastavi OŠ Vežica u Rijeci, od ideje do realizacije u učionicama. Koristeći iPad kao pomoćno sredstvo u razrednoj nastavi, Vedran i Ksenija su kao učitelji dobili mogućnost da razvijaju digitalne kompetencije učenika i informatičku pismenost  i pomognu im da uđu u svet tehnologije brzo i intuitivno. Ksenija Laleta Puž radi već 20 godina kao učiteljica razredne nastave u OŠ “Vežica” Rijeka I kao koordinatorka Uncefovog projekta škola bez nasilja. Završila je Appleovu edukaciju za primenu iPada i iLaba u nastavi i i deo je školskog iLab tima u školi. Vedran Gregorić radi kao učitelj muzičke kulture u OŠ “Vežica”. Sa školskim horom učestvuje na dečjim festivalima. Osim u razrednoj, već drugu godinu zaredom, u okviru projekta iŠkola koristi iPad u nastavi muzičke kulture od 5. do 7. razreda.

Velimir Dedić

Detekcija stilova učenja iz transakcionih podataka onlajn studenata

9. FEBRUAR OD 14.45 | SALA "ALT"

Stilovi učenja predstavljaju skup ličnih preferenci ka načinu prezentovanja materijala za učenje i ka samom karakteru materijala za učenje. U ovoj prezentaciji Velimir će se baviti detekcijom stila učenja iz podataka koje studenti ostavljaju surfujući LMS sistemom i pregledavajući didaktički materijal. Poznavanje individualnih stilova učenja pomaže adaptaciji LMS-a svakom pojedinačnom studentu. Redovni profesor informacionih tehnologija sa dugogodišnjim iskustvom u projektovanju i realizaciji sistema i programa onlajn obrazovanja. Bavi se medicinskom statistikom.

Verica Milutinović

Ispitivanјe digitalnih urođenika među studentima

10. FEBRUAR OD 16.30 | SALA "INSERT"

Cilј ove studije je da proceni stepen u kojem budući vaspitači smatraju da poseduju atribute koji su u vezi sa "digitalnim urođenicima" - učenicima kojima je "maternji" digitalni jezik računara, mobilnih telefona, video igara i interneta. Razmatrane su potencijalne koristi i primene skale za procenu digitalnih urođenika od strane istraživača i nastavnika. Verica Milutinović je docent Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Predaje predmete iz oblasti informatike, a u svom naučno-istraživačkom radu bavi se ispitivanjem pedagoških promena i inovacija u oblasti primene računara u nastavi. Nјena interesovanja uključuju učenje podržano informacionim tehnologijama, prihvatanje računara u nastavi, korišćenje inovativnih kompjuterskih alata u nastavi matematike.

Violeta Alfeldi | Mira Kašerić

Pametna tabla za pametne glave

11. FEBRUAR OD 15.15 | SALA "SPACE"

Violeta i Mira će govoriti o pozitivnim iskustvima korišćenja interaktivnih tabli u nastavi kao što su veća aktivnost učenika u nastavnom procesu, veća raznovrsnost sadržaja i metoda u nastavi, lakše razumevanje komplikovanijih zadataka zahvaljujući jasnijim, dinamičnijim i efikasnijim prezentacijama, razvijanje digitalnih veština učenika, veću kreativnost i motivacija za učenje. Mira i Violeta su dugogodišnje prijateljice i koleginice koje rade u osnovnoj školi više od tri decenije. U radu i druženju sa decom vole da se igraju i uče sa njima i od njih. Zato, u učionici značajno mesto zauzimaju nove tehnologije. Koristeći ih, širom otvaraju prozore u veliki web svet.

Vladan Devedžić

Tehnološki unapređeno vrednovanje znanja 

10. FEBRUAR OD 15.30 | SALA "INSERT"

Prezentacija se odnosi na iskustva iz primene savremenih softverskih tehnologija u procesu provere znanja studenata. Dva aktuelna kursa iz univerzitetske prakse koriste se kao primeri u prezentaciji. Prezentacija takođe prikazuje preporuke u pogledu korišćenja različitih softverskih aplikacija u procesu tehnološki unapređene provere znanja, polazeći od poznatih pedagoških teorija i od iskustava iz nastave u Srbiji i drugim zemljama. Vladan Devedžić je profesor programiranja i softverskog inženjerstva na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Sa profesionalne i istraživačke strane bavi se edukativnim tehnologijama i primenom softvera u obrazovanju od 1990-ih. Koordinirao je više internacionalnih i nacionalnih projekata iz te oblasti, bio učesnik takođe u velikom broju projekata, a najveći broj publikacija u poslednjih 20 godina takođe se odnosi na te oblasti.

Zvonimir Stanić

e-Škole

10. FEBRUAR OD 10.30 | SALA "INSERT"

Pre 2 godine pokrenuli smo projekat e-Škole. Zašto smo u njega krenuli, šta smo do sada napravili, što planiramo? Strojar zalutao u svet edukacije i tehnologije. 12 godina na čelu CARNeta. Beskrajno ga veseli kad ideju pretvori u nešto opipljivo.