Ko je govorio na konferenciji?

PREKO 180 PREDAVAČA IZ SRBIJE, REGIONA I VELIKE BRITANIJE

Konferencija “Nove tehnologije u obrazovanju 2017” je okupila preko 180 edukatora, predavača, entuzijasta iz Srbije, regiona i Velike Britanije koji su otvorili neke nove poglede i pristupe na temu obrazovanja i digitalnog doba i zajedno sa učesnicima diskutovali o budućnosti obrazovanja. Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

 

DAN 1, 9. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 2, 10. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 3, 11. februar sala SPACE sala INSERT sala ALT

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI SU GOVORILI:

Maja Anđelković Šeguljev

Deset saveta za odličan eTwinning projekat

10. FEBRUAR OD 11.45 | SALA "INSERT"

Maja je govorila o e-twinning savetima, šta je e-twinning i šta nudi ta platforma, kako izgleda tehnička priprema projekta, koje su metode i oblici rada u projektu, saradnja i motivacija, konkretni rezultati projekta…Maja je magistar filoloških nauka, trenutno radi kao nastavnik srpskog jezika u OŠ “Sveti Sava” u Beogradu. Učestvovala u velikom broju međunarodnih projekata, kao i istraživanjima od nacionalnog značaja za unapređenje obrazovanja.

Maja Šimrak Grbić

Nastava uz tehnologiju: digitalni alati i vojni engleski 

10 FEBRUAR OD 16.00 | SALA "INSERT"

Uključivanje digitalnih gedžeta i novih tehnologija u obrazovanje je prirodan proces koji olakšava pronalaženje adekvatnog pristupa različitim stilovima učenja i različitim podacima. Materijali koji sačinjavaju kurs, a koje koristimo, mogu se naći na Moodle platformi i kombinuju se sa različitim digitalnim sredstvima i pomagalima za kreiranje živopisnog, inspirativnog i delotvornog okruženja za učenje. Maja je realizovala obuke za nastavnike u Kazahstanu, Mozabiku, Ukrajini, Poljskoj i Bugarskoj za Peacekeeping English Project i učestvovala na brojnim međunarodnim projektima u svojoj stručnoj oblasti: autonomno učenje, učenje jezika uz pomoć računara (CALL) i upotreba interneta za nastavu. Trenutno je koordinatorka za učenje na daljinu zadužena za onlajn (Moodle) kurseve koje su sami kreirali.

Majda Adlešić

Edukativni paket Vodni agent

9. FEBRUAR OD 14.30 | SALA "INSERT"

Edukativni paket Vodni agent omogućava direktni nadzor potrošnje vode i kroz edukaciju dece, promenu njihovih svakodnevnih navika u ophođenju sa vodom. Pored toga, pruža deci mogućnost umrežavanja škola i povezivanja putem aplikacije. Inovativno tehničko rešenje i aplikacija su i odlično didaktičko sredstvo za više predmeta. Majda Adlešić, program manadžer projekta Vodni agent Dunavske regije, po profesiji je pejzažni arhitekta. Baveći se privatnim biznisom uporedo je aktivna i u nevladinom sektoru, pre svega u poslovima upravljanja projektnim ciklusom. Najviše radi u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja a izuzetno je posvećena edukaciji dece predškolskog i školskog uzrasta.

Marija Rajić Simić

Wikisrpski po meri svakog učenika

11. FEBRUAR OD 10.30 | SALA "ALT"

Wikispaces u radu sa decom sa teškoćama u razvoju, ali i sa darovitom decom. Ovaj primer saradničke i projektne nastave omogućava ravnopravno učešće, uključenost svih učenika kao i uvid u aktivnost i napredovanje učenika.

Marija je diplomirala srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom na Beogradskom Univerzitetu, a trenutno piše master rad iz oblasti računasrke lingvistike. Dugogodišnji je saradnik časopisa "Tech life style", a objavljivala je i članke u "Prosvetnom pregledu". Učestvovala kao predavač na Blogomaniji, konferenciji Nastavnici za novo doba i na štandu Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja. Pored IKT interesuju je  i novi pristupi nastavi u metodičkom smislu. 

Marina Milovanović

Digitalni alati u nastavi stranih jezika

10. FEBRUAR OD 16.15 | SALA "INSERT"

Digitalno doba unelo je promene u sve sfere života, pa i u način učenja i studiranja. Rad sa učenicima i studentima rođenim u digitalnom dobu uticao je i na nastavnike i na njihov način predavanja. Kroz primere dobre prakse biće dat pregled određenih alata u nastavi stranih jezika kojima se pristupa vrlo jednostavno i koji mogu poboljšati komunikaciju između nastavnika i učenika. Marina Milovanović je diplomirala 2005.godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2010. je završila magistarske studije na Univerzitetu Singidunum, a godine 2011. završila je master studije na Filološkom fakultetu. Pisala je radove za naučne časopise, posećivala konferencije, stručno se usavršavala u zemlji i inostranstvu. 

Milena Marić

Može li se programirati u Scratch-u u 1. gimnazije?

11. FEBRUAR OD 10.30 | SALA "INSERT"

Tema ovog izlaganja je kako osmisliti uvodne časove programiranja primenom programskog jezika Scratch. U okviru izlaganja predstavljeni su primeri implementacije nekih osnovnih algoritama primenom Scratch-a. Milena je diplomirani matematičar, radi kao nastavnica informatike i matematike u Devetoj gimnaziji. Završila master studije na Matematičkom fakultetu 2011. godine i odbranila rad na temu "Predstavljanje matematičkog sadržaja na internetu". Od 2012. godine doktorant na Matematičkom fakultetu. Autor i koautor nekolicine stručnih i naučnih radova kod nas kao i u inostranstvu.

Milica Marković

Kako koristiti Google maps u nastavi

11. FEBRUAR OD 15.30 | SALA "INSERT"

Predavanje je imalo za nameru da pruži korisne savete i praktične instrukcije o tome kako koristiti Google maps u nastavi, kako književnosti (pošto je predavač nastavnik Srpskog jezika i književnosti) tako i drugih nastavnih predmeta poput Istorije, Geografije, Matematike i Likovne kulture. Profesor srpskog jezika i književnosti od 2012. godine u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Autor kompleta priprema za Srpski jezik i književnost za prvu i treću godinu izdavačke kuće Klett, kao i saradnik na priručniku Književnost III iste izdavačke kuće. Radila je i kao mentor u Centru za talente Beograd II za istraživačke radove iz oblasti jezika i književnosti. Prethodne godine učestvovala kao predavač na konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju. 

Milorad Karanović

Igraš igrice na telefonu, budi faca napravi svoju!

11. FEBRUAR OD 11.00 | SALA "INSERT"

Učenici poseduju smart telefone, igraju igrice ali faca je onaj koji napravi svoju aplikaciju i pohvali se društvu i time aktivira i druge. Besplatan online alat Appinventor omogućava da sa minimumom sredstava uvedemo gejmifikaciju u nastavu informatike, razvijajući tako samostalnost i kreativnost kod učenika. Milorad Karanović je nastavnik informatike u osnovnoj školi Sveti Sava u Kikindi. Učestovao je na brojnim republičkim informatičkim takmičenjima gde je osvojio prvo i treće mesto, kao na međunarodnom „Nojman“takmičenju u Mađarskoj na kom je takođe zauzeo prvo mesto na temu računarskih igrica. Član tima Digitalna učionica u Srbiji. Autor: Konkurs – prevencija nasilja„Bezbedna sajber učionica 2016.“

Mirjana Lazor | Peter Tot

Aplikacija i diferencijacija u nastavi

10. FEBRUAR OD 09.15 | SALA "ALT"

Uz pomoć uređaja koje većina učenika i nastavnika imaju u svojim džepovima, kao i jednostavnih i besplatnih aplikacija, moguće je omogučiti saradnju i istraživanje u učionici, podići kvalitet nastave i učiniti je atraktivnijom i primerenijom interesovanjima i sposobnostima učenika.

Peter je nastavnik grafičarstva u ŠOSO “Milan Petrović” sa domom učenika u Novom Sadu. Konstantno unapređuje teorijsku i praktičnu nastavu budućih grafičara kroz različite vrste prilagođavanja i implementaciju IKT u svakodnevni rad.

Mirjana Lazor je školski pedagog u ŠOSO”Milan Petrović” sa domom učenika u Novom Sadu. Poslednjih godina radi na informisanju najšire javnosti o mogućnostima koje pruža asistivna tehnologija. Pre 8 godina pokrenula je školski portal za učenje na daljinu (Milanče) sa ciljem povećanja dostupnosti obrazovanja za decu koja iz bilo kojih razloga ne pohađaju školu.

Mirjana Mihajlović | Nebojša Marković

Digitalna biblioteka „Brajev oblak“

11. FEBRUAR OD 10.15 | SALA "ALT"

IKT rešenja za učenike koji ne mogu da koriste standardne udžbenike. Uz pomoć Cloud tehnologija omogućavaju se ravnopravni uslovi za obrazovanje.

Mirjana Mihailović je diplomirani etnomuzikolog, nastavnik harmonike, koordinator u Udruženju „Inkluzivna mreža“. Zalaže se za obrazovanje dostupno svima. Autor više projekata i seminara iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. Na Brajevo pismo je konvertovala preko 60 udžbenika i kreirala platformu „Brajev oblak“ sa knjigama na Brajevom pismu.  

Nebojša Marković je diplomirani inženjer elektrotehnike. U poslednjih 15 godina pruža obuku i  tehničku podršku za puštanje u rad i primenu asistivnih tehnologija, prvenstveno za osobe sa telesnim invaliditetom i slepe. Predsednik je novosnovanog Centra za asistivne tehnologije "AsTeh".