Ko je govorio na konferenciji?

PREKO 180 PREDAVAČA IZ SRBIJE, REGIONA I VELIKE BRITANIJE

Konferencija “Nove tehnologije u obrazovanju 2017” je okupila preko 180 edukatora, predavača, entuzijasta iz Srbije, regiona i Velike Britanije koji su otvorili neke nove poglede i pristupe na temu obrazovanja i digitalnog doba i zajedno sa učesnicima diskutovali o budućnosti obrazovanja. Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

 

DAN 1, 9. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 2, 10. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 3, 11. februar sala SPACE sala INSERT sala ALT

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI SU GOVORILI:

Dejan Ljubojević

Krajnja granica- Unapređeno razmišljanje uz upotrebu tehnologije  

10 FEBRUAR OD 14.30 | SALA "INSERT"

Oslanjajući se na Ehlerov uvid da TEL funkcije deluju kao lupa na nastavu, ova prezentacija bavi se uticajem primene TEL na nastavu, i mogućnostima koje upotreba otvara za reflektivnu praksu. Primena TEL kao alata za edukaciju nastavnika za otkrivanje nedostataka u pedagoškom planiranju ili organizaciji nastave, uticaj na unapređenje Kvaliteta pismenosti. Dejan je predavač na Kingston Univerzitetu. Istraživanje u oblasti učenja potpomognutom tehnologijama dalo je doprinos istaknutim istraživačkim programima u Velikoj Britaniji. Trenutno se bavi primenom istraživanja u praksi, što se ogleda u softverskom alatu koji je osmislio za sistematski razvoj i usklađivanje metoda, procesa i osmišljavanja nastavnog programa.

Gordana Rackov

Hibridno učenje u razrednoj nastavi

9. FEBRUAR OD 9.00 | SALA "INSERT"

Gordana je predstavila hibridno učenje i pružiće pregled iskustava stečenih u različitim situacijama primene elektronskog učenja. Predstavila je kompletan Interaktivni bukvar za početno pisanje uz primenu tablet računara, programiranje, edukativne sadržaje otvorenog koda, IT alatku Plickers. Gordana Rackov je doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radi kao učiteljica u OŠ „Sveti Sava“ u Kikindi. Voli i prati primenu IT tehnologija u nastavi. Dobitnica je nagrada “dr Đorđe Natošević”, ”Godišnje nagrade opštine Kikinda” i “Najbolji edukator Srbije 2015”. Autor je više naučnih radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima i učesnik na međunarodnim naučnim skupovima.

Ljiljana Krkić

Partnerstva Oracle Akademije sa obrazovnim institucijama

9. FEBRUAR OD 14.15 | SALA "ALT"

Oracle Akademija promoviše informatičko obrazovanje na globalnom nivou u cilju pokretanja znanja, inovacija, razvoja veština i raznolikosti u tehnološkim oblastima. Svake godine Oracle Akademija stiže do više od 3,1 miliona studenata u 110 zemalja. Kao podršku učenju informatike na svim nivoima, učinili smo dostupnim čitav niz resursa koji se mogu iskoristiti u učionici, uključujući tehnologiju, nastavni program i materijale za kurseve, radionice za učenike i nastavnika, materijale za ispite i dobijanje sertifikata. Tokom ove prezentacije biće objašnjena besplatna ponuda za obrazovne institucije. Ljiljana pridružila se Oraclu pre 12 godina. U poslednjih deset godina je odgovorna za Oracle Univerzitet za Srbiju, Crnu Goru i Bugarsku, ali i za Oracle Akademiju, filantropsku obrazovnu inicijativu, kao program menadžer Oracle Akademije za Srbiju i Crnu Goru.

Marcella Turner-Cmuchal

Perspektiva ljudskih prava

10. FEBRUAR OD 12.15 | SALA "SPACE"

Ova prezentacija se bavi međunarodnom i evropskom politikom o IKT za inkluzivno obrazovanje, podržavajući pristup obrazovanju za sve kao osnovno ljudsko pravo. Na kraju ove prezentacije videli smo zašto se više ne postavlja pitanje da li bi trebalo omogućiti pristup IKT i inkluzivnom obrazovanju dostupnom svima koji žele da uče, već je pitanje kako.

Marsela Tarner- Cmucal je studirala psihologiju na Univerzitetu Koblenz-Landau u Nemačkoj. Od 2002. godine radi u oblasti dostupnosti i upotrebljivosti informacija za osobe sa invaliditetom i/ili posebnim potrebama. U okviru Agencije bila je menadžer projekta za projekat i-pristup.

Marina Petrović

Nastavni model za e-učenje "5 koraka"

11. FEBRUAR OD 13.45 | SALA "INSERT"

Prikaz novog, nastavnog modela za e-učenje “5 koraka” i rezultata istraživanja efekata njegove primene u praksi na efiksanije stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju u delu podrške razvoju njihovih informatičkih kompetencija.Doktor metodike nastave informatike, Msc za eLearning, Dipl.prof. tehnike i informatike. Od 1999-2010 nastavnik Informatike u Kruševcu i Novom Sadu. Od 2010.godine na Katedri za informatiku, PEF Sombor. Koautor 4 udžbenika, 35 radova. Od 2004. autor, realizator, organizator seminara za stručno usavršavanje nastavnika, vebinara, konferencija, takmičenja.

Milan Petrović

Pravopis na mobilnom telefonu – učenje kroz igru

10. FEBRUAR OD 11.15 | SALA "SPACE"

Vučilo je edukativna mobilna aplikacija za učenje i vežbanje pravopisa srpskog jezika.

Sasvim je besplatna i lako se koristi. U radu na ovoj mobilnoj igri primenjena su najmodernija znanja iz oblasti dizajna igara, gejmifikacije i uneta najnovija pravopisna rešenja. Igrica ne kažnjava grešku, motiviše igrača da se igra više puta i prati svoj napredak. Na Superste takmičenju 2015. Godine, aplikacije je osvojila podršku u sklopu projekta "Vučilo - Dolina magičnih reči". Milan je završio Filološki fakultet u Beogradu, smer srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom. Trenutno radi u gimnaziji "Svetozar Marković" kao profesor srpskog jezika. Bio je PR osmog festivala "Nauk nije bauk" u Nišu, govornik na prvoj niškoj TEDx konferenciji i jedan od Majkrosoftovih eksperata za inovacije u nastavi. Predsednik organizacije "Nauči me". 

Vera Milićević

Gradimo nova znanja i saznanja uz IKT

9. FEBRUAR OD 15.30 | SALA "INSERT"

Prezentacija prikazuje kako se poznata znanja na kreativan način uz pomoć IKT prezentuju učenicima. Tokom nastavnog procesa Vera je došla i do jednog novog saznanja koje ne postoji u stručnoj javnosti što je poslužilo da kod učenika razvije divergentno mišljenje i da im pokaže da ako dođu do novog otkrića uvek moraju da ga argumentovano odbrane. Radi u Tehničkoj školi u Loznici i predaje stručne predmete građevinske struke. O tome kakve inovacije pravi u nastavi, kakve projekte radi u školi kao i koje nagrade osvajaju ona i njene kolege u školi piše na blogu Nadgradnja. Trenutno je koautor i realizator seminara za nastavnike: Zelena gradnja u web okruženju. 

Aleksandar Pašić

Crna ili bela tabla

10. FEBRUAR OD 14.45 | SALA "ALT"

Tehnologija brzo menja svet oko nas i mnogi strahuju da će ona zameniti ljudsku inteligenciju. Neki se boje da neće biti potrebe za treninzima u skoroj budućnosti i da tehnologija može preuzeti puno zadataka i sposobnosti. Stvar je: Obrazovanje nikada neće nestati kao ni treneri! Da, u pravu ste imaće različite, drugačije oblike. Kako će se oblikovati budućnost obrazovanja u sledećih 20 godina?

Aleksandar Savić | Dragan Knežević

Zabranjeno voće: Mobilni telefon u nastavi

9. FEBRUAR OD 16.15 | SALA "SPACE"

Učenici Elektrotehničke škole „Rade Končar“ projektuju energetski efikasno osvetljenje, ugrađuju LED svetiljke u učionici i na kraju vrše ispitivanje i merenja. Pri radu učenici kao alat i merne uređaje koriste svoje mobilne telefone. Do sada su učenici ugradili preko 80 LED svetiljki u 5 učionica i 3 kancelarije u školi. Plan sekcije je da se kompletno osvetljenje zameni LED osvetljenjem. Aleksandar radi u ETŠ „Rade Končar“ kao nastavnik stručnih predmeta elektroenergetske grupe.  Autor je nastavnog plana za predmet Obnovljivi izvori energije kao i akreditovnih seminara: Power Point-Tabla bez krede, Obnovljivi izvori energije i drugih. Dragan Knežević radi kao profesor informatike u ETŠ „Rade Končar“. Autor projekta intraneta i baze podataka škole „Rade Končar“ sa prvim Modle serverom u srednjim školama. Autro i koautor nekoliko stručnih radova.

Aleksandar Vulović

Cisco Collaboration tehnologija u obrazovanju

10. FEBRUAR OD 10.00 | SALA "SPACE"

U ovoj prezentaciji govorili smo o tome na koji način se Cisco Collaboration tehnologija može primeniti u obrazovnom sektoru. Predstavili smo Cisco rešenja za web konferencing, video konferencije, interaktivne table , kao i besplatno Cisco Spark cloud rešenje koje može naći primenu u gotovo svakoj obrazovnoj ustanovi.  Aleksandar je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1997.godine na smeru za Telekomunikacije, posle čega je u kompanijama Informatika i Saga učestvovao u dizajnu i implementaciji različitih računarskih i komunikacionih mreža baziranih na Cisco tehnologijama. Kao sistem inženjer, zaposlen je u Cisco Srbija od 2005.godine. Specijalista je za Cisco Collaboration tehnologije i trenutno je u okviru kompanije Cisco zadužen za područje Jugoistočne Evrope.