Ko je govorio na konferenciji?

PREKO 180 PREDAVAČA IZ SRBIJE, REGIONA I VELIKE BRITANIJE

Konferencija “Nove tehnologije u obrazovanju 2017” je okupila preko 180 edukatora, predavača, entuzijasta iz Srbije, regiona i Velike Britanije koji su otvorili neke nove poglede i pristupe na temu obrazovanja i digitalnog doba i zajedno sa učesnicima diskutovali o budućnosti obrazovanja. Na ovoj stranici saznajte ko su bili neki od govornika i o čemu su to sve govorili tokom svojih predavanja.

Ovde možete pogledati ko su bili predavači na prošlogodišnjoj konferenciji. Pogledajte i snimke nekih od prošlogodišnjih predavanja i preuzmite prezentacije koje su korišćene.

 

DAN 1, 9. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 2, 10. februar sala SPACE  sala INSERT sala ALT
DAN 3, 11. februar sala SPACE sala INSERT sala ALT

IZMEĐU OSTALIH, NA KONFERENCIJI SU GOVORILI:

Danijela Ljubojević

Podsticanje interaktivnosti primenom digitalnih alata

11. FEBRUAR OD 14.00 | SALA "INSERT"

Cilj ove prezentacije je da prikaže kako se postiže unapređivanje učenja pomoću besplatnih digitalnih alata i resursa. Studenti prate predavanje stalno radeći zadatke posebno pripremljene za njih pomoću alata Hot Potatoes i Kahoot na sajtu urađenom u Weebly-ju. Danijela je predavač za engleski jezik na Fakultetu informacionih tehnologija u Beogradu. Glavne oblasti njenog interesovanja su platforme za učenje na daljinu. Objavila je nekoliko radova na temu integrisanja IKT-a u učionice. Pored nastavničkog rada, bavi se istraživanjem i dizajnom elektronskih nastavnih materijala. Autor je sajta "Propisi za nastavnike engleskog jezika" i bloga o nastavi jezika "Glotodidaktičke priče".

Danijela Đukić Ćosić

E-učenje za proveru znanja pre ispita

10. FEBRUAR OD 15.45 | SALA "INSERT"

Prezentacija predstavlja primer primene i evaluacije e-učenja za proveru znanja pre ispita. Pripremljen kurs na moodle elektronskoj platformi je dodatni nastavni materijal i uz klasičnu nastavu (predavanja i vežbe) čini mešoviti/hibridni način usvajanja znanja. Osim za učenje, namenjen je i za proveru znanja pre ispita jer je studentu omogućen uvid u date odgovore, kao i veći broj pokušaja da se prođe kroz postavljene materijale. Danijela je docent iz naučne oblasti Toksikologija na Univerzitetu u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banjoj Luci. Zalaže se za sticanje funkcionalnih znanja kroz interaktivnu nastavu u čemu joj značajno pomažu informacione tehnologije. Aktivno koristi elektronske platforme za učenje i promovišem značaj hibridne nastave (kombinaciju klasične nastave i nastave uz pomoć tehnologija).

Dobrinka Kuzmanović

Informatička pismenost – faktori postignuća

10. FEBRUAR OD 15.30 | SALA "SPACE"

U radu će biti saopšteni rezultati istraživanja informatičkih kompetencija učenika osmih razreda iz 56 osnovnih škola iz Srbije. Istraživanje je sprovedeno u maju 2016.godine, organizovalo ga je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Osim osvrta na postignuća učenika, fokus će biti na faktorima koji predviđaju uspešnost učenika u domenu informatičke pismenosti. Autorica je završila osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, trenutno na istom radi na izradi doktorske disertacije u okviru koje istražuje digitalnu pismenost kod mladih u Srbiji.  Od 2009.godine zaposlena na odseku za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, kao asistentkinja na predmetima Psihologija obrazovanja i Razvojna psihologija. 

Dragan Đorđević

’’M learning – why do we need it?’’

10. FEBRUAR OD 14.30 | SALA "ALT"

M-learning (mobile learning) spada pod „neformalno učenje“ i podrazumeva učenje uz pomoć svih vrsta elektronskih uredjaja, laptopova, mp3 plejera, tableta, mobilnih telefona itd. Osnovna pogodnost je što može da se uči „bilo kada i na bilo kom mestu“ a takođe podrazumeva saradnju i deljenje informacija/znanja sa saradnicima ili prijateljima. Naravno i tu postoje neka pravila i zakonitosti. Cilj prezentacije je da HR-ovima približi koncept „Mobilnog učenja“ i pomogne prilikom donošenja odluka vezanih za uvodjenje M-učenja u njihove kompanije.

Dragana Simić

Obrnuli smo učionicu i "ispravili" znanje

9. FEBRUAR OD 12.45 | SALA "INSERT"

Sve veća nezainteresovanost učenika za učenje i pohađanje časova, podstakla je Draganu da primeni novi metod učenja - obrnutu učionicu. Učenici se pripremaju kod kuće za novu lekciju, na osnovu materijala koje podeli sa njima online. Učinili smo zajedno nastavu zanimljivijom. Dragana je nastavnik informatičke grupe predmeta u Srednjoj stručnoj školi „4. juli“ u Vrbasu poslednjih osam godina. Ima 21 godinu radnog staža. Dugi niz godina je izvodila informatičku obuku dece i odraslih, nekoliko puta bila autor i realizator programa akreditovanih od strane Ministarstva prosvete.   

Dragana Tepić

Arhitektura u virtuelnom okruženju 

9. FEBRUAR OD 15.00 | SALA "ALT"

Projektovanje, dizajniranje i konstruisanje objekata znatno je olakšano upotrebom virtuelne interpretacije, odnosno virtuelnog modela istih. Pri tome, parametarsko modelovanje ima značajnu ulogu i podrazumijeva proces koji omogućava da se manipulacijom određenih parametara izvrše pojedine analize kao što su, analize mjera i dimenzija, prostora, sklopa, te mogućeg ponašanja projektovanog objekta. Viši asistent na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Bavi se istraživanjem geometrije origamija primjenom parametričkog modelovanja i digitalnom fabrikacijom. Autor je niza studentskih radionica čiji su rezultati predstavljeni na nacionalnim i međunarodnim izložbama u kategoriji primjene novih tehnologija u obrazovanju.

Dušan Milić | Aleksa Krstić | Milena Kostadinović

3D printer u učionici - raj ili pakao?

9. FEBRUAR OD 16.00 | SALA "SPACE"

Da li i zašto nabaviti 3D štampač za školu, šta je sve potrebno znati pre kupovine, šta je sve potrebno znati i uraditi od kupovine do prve štampe, šta može, a šta ne može da se štampa, organizacija rada na 3D štampaču, kako ga primeniti kod određenih nastavnih predmeta. Dušan radi kao predavač u Maloj školi programiranja i do sada je održao preko 50 predavanja iz oblasti elektronike i robotike. 2015. godine imenovan za nacionalnog koordinatora za robotiku u Srbiji (EuRobotics). Aleksa je student fizike i u okviru programa Male Škole Elektronike kreira sadržaje, vodi radionice i drži predavanja iz oblasti: programiranje i elektronika. Milena radi kao predavač – saradnik u MŠP i kao realizator NTC radionica za decu. 

Filip Milošević | Gorica Pantelić | Saša Petrović

Semafori - korelacija predmeta

9. FEBRUAR OD 14.45 | SALA "INSERT"

Projektni zadatak predstavlja korelaciju nastavnih predmeta: modeliranje konstrukcija, projektovanje, praktična nastava, digitalna elektronika i mikro kontroleri, matematika, regulisanje saobraćaja i elektrotehnika. Na modelu semafora vršnjački edukatori (učenici srednje škole) obučavaju učenike nižih razreda osnovne škole o pravilnom ponašanju u saobraćaju. Filip Milošević radi u Politehničkoj školi 7 godina gde predaje saobraćajne predmete i vodi sekciju za bezbednost saobraćaja. Radi kao predavač i organizator seminara za Agenciju za bezbednost saobraćaja na usavršavanju znanja instruktora vožnje. Gorica Pantelić završila je PMF u Kragujevcu, master-matematičar. Radi u školi 36 godina. Autor je priručnika. Primena matematike u saobraćajnoj struci za prvi razred". Saša Petrović diplomirao ETF u Nišu. Radi u školi četiri godine. Trenutno je na postdiplomskim studijama.

Gareth James

IPredstavljanje BBC micro:bit i njegovog ekosistema  

11. FEBRUAR OD 10.00 | SALA "SPACE"

Neprofitna Microbit Fondacija je kreirala uređaj koji je dobio nagradu BBC-ja i njegov sveobuhvatni ekosistem koji su dostupni svima. Micro:bit ima primenu širom nastavnog programa i van njega, a ne samo u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM). Neverovatno je jeftin, mali i svestran, prepun senzora i izlaza. U okviru Fondacije Garet predvodi edukativne programe i partnerstva- i radi na tome da inspiriše mlade ljude da postanu digitalni kreativci i pohađaju STEM kurseve i karijere. Radio je na višim rukovodećim pozicijama u Instituciji za inženjerstvo i tehnologiju (IET), Savetu za naučne i tehnološke fondove (STFC) i Nacionalnom svemirskom centru.

Irina Damnjanović

Ekološka avantura na Moodl-u

11. FEBRUAR OD 15.45 | SALA "SPACE"

Da li vam je ekologija u školi bila zanimljiva? Verovatno nije. U ovoj ekološkoj avanturi na Moodl platformi učenici deo puta bivaju vođeni, a deo kreiraju sami. Prave galeriju vrsta, sastavljaju mreže lanaca ishrane i osmišljavaju strategiju zaštite ekosistema. Efekat? Motivacija, razvijanje veština učenja i saradnje, baratanje podacima i „onako usput“ razumevanje osnovnih ekoloških koncepata. Diplomirani biolog, autorka nagrađivanih knjiga popularne nauke za decu. Radi u O.Š. Kreativno pero kao nastavnica biologije. Pionir je izokrenute nastave, a video lekcije postavlja na svom YouTube kanalu. Projekti i konkursi: MS Innovative Expert Educator, Kreativna škola, MARCH project, Razvionica, Učionica budućnosti, Edmodo trener, seminar Web alati u nastavi biologije.